Webbinarier

Här samlar vi våra öppna, kostnadsfria, webbinarier. Ta del av tips från experter inom förändring, ledarskap, automation och verksamhetsutveckling.

Kompetens för att lyckas med omställningar

Till vårens öppna webbinarier fokuserar vi på kompetens för att lyckas med förändring på flera nivåer. Eva Brandt, en av Sveriges ledande forskare inom förändring, berättar om en fallstudie av det som kallas Transformativ Förändring – att trots bristande resurser förändra kulturen och ställa om en hel verksamhet. Hon håller även webbinarier i vuxenutveckling med fokus på att hantera komplexa problem och den agila ledarollen.

Kelly Odell tacklar förändring både på ett strategiskt och praktiskt perspektiv för ledning. Kelly är författare till förändringshandboken och har bakgrund som VD, sälj- och marknadsdirektör för många storbolag i norden.

Effektivare IT

DevOps är den agila metod som trendar starkast just nu, den tar hjälp av LEAN för att skapa samverkan mellan utveckling och förvaltning. DevOps hjälper verksamheter att lyckas med automatisering, förbättrad säkerhet och kortare ”time to market.”
– Kompetens som är otroligt värdefull när resurserna är knappa och verksamheter behöver lyckas med omställningar.

Lär dig mer om DevOps och produktägarrollen.

Trendkurva DevOps, SCRUM och SAFE

Kort om vårens webbinarier

1

Ledarrollen

Idag behöver alla ledare hjälpa sina verksamheter att bli lättrörligare och stötta genom förändringskompetens. Få en inblick i den nya ledarskapsvardagen som bygger på omvärldsspaning, kreativ problemlösning, förståelse för andras behov och ständig utveckling av gruppers samarbetsförmåga.

Boka plats

2

Fallstudie Transformativ Förändring

Fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

Med ökande förändringstakt och disruptiva händelser krävs innovationsförmåga och snabba anpassningar.

Boka plats

3

Leda Förändring

Vi lever i föränderliga tider och nu mer än någonsin behöver vi kompetens inom förändringsarbete och -ledning. Det är en kompetens med bäring rakt ned på sist raden. Oavsett om en arbetar i ledningsgrupp, som specialist eller linjechef.

Boka Plats

4

Produktägarrollen och DevOps

Produktägarrollen innebär att maximera det värde som utvecklingsteam levererar. Du är kundens och produktens röst i kommunikation med teamet och verksamheten. Lär dig mer om rollen och effektivare IT med hjälp av DevOps.

Boka plats

5

Vuxenutveckling - utvecklas som människa och ledare

Forskning visar att de ledare som lyckas bäst med förändring har också en hög nivå av vuxenutveckling. De har med andra ord utvecklat sin förmåga att förstå sig själv och andra, men även att hantera komplexa situationer.

Boka plats

Vad verklig förändring innebär

Det är avgörande att den som ska leda förändring har god kunskap om förändringsledning, och förståelse om sin egen roll i processen. Det är inte ovanligt att verksamhetsledare undrar varför viktiga förändringar som de har initierat inte lyckas – utan att se att det är de själva som är orsaken. De kanske inte inser att de vet alldeles för lite om vad förändring egentligen handlar om för att kunna vara ett stöd för medarbetarna. Eller så inser de inte att även medarbetarna behöver få en chans att lära sig mer om vad förändring – verklig, bestående förändring – innebär.

Leda förändring

Kelly Odell

Kelly Odell

Författare till förändringshandboken och erfaren verksamhetsledare

Förändring och postkonventionellt ledarskap

Transformativ förändring är en tidskrävande process som påverkar kultur och grundläggande antaganden. För att en sådan förändring ska lyckas behöver ledare och medarbetare vara engagerade. Forskning visar att ledare som anammar post-konventionella principer har bättre förutsättningar att lyckas med denna typ av transformation.

Ledarrollen

Transformativ Förändring

Vuxenutveckling

Eva Brandt

Eva Brandt

Forskare och utbildare inom förändring

Produktägaren ansvarar för värdet

Det är produktägaren som driver produkten framåt, som ser till att den hela tiden genererar värde och som ser till att man väljer rätt väg.
Produktägaren lever, andas och talar för sin produkt. Produktägarens ansvar och mandat är oinskränkta och besluten som hen tar accepteras.

Produktägarrollen

Torbjörn Dahlström

Torbjörn Dahlström

Expert inom DevOps

Funderar du på något?

    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    Miniföreläsning om Beteendeförändring

    Kelly Odell