Implementera förändring – snabba segrar

Det är lätt att hitta fel, komma med idéer och att prata om vad vi ska göra. Möte. Möte. Lunchmöte. Fler möten. Och vad fick vi gjort? Så kan vardagen se ut. Med en snabb och planerad delseger kan du sätta fart på förändringsarbetet och skapa en tro på det ni gör.

Börja med en seger

Det är lätt hänt att vi underskattar vikten av segrar. För att citera ledarskapsforskaren Caroline Lornudd: ”Den bästa förbättringen är den som blir av”.

Om vi ska starta ett projekt, leda en ny grupp eller implementera en förändring så är den där inledande segern kritisk för att vi ska upprätthålla vårt engagemang och vår prestationsförmåga. Och ju tidigare den kommer, desto kraftfullare blir effekten.

Att förändra är en utmaning i sig. Ofta innebär det att vi måste göra något nytt medan vi fortsätter att hålla igång våra gamla processer. Det kräver dessutom en medveten ansträngning som vi sluppit om vi inte förändrat.

Snabb seger i förändring

Experiment och genomgång

Att vända cynismen ”nu ska de förändra igen”

Många organisationer har flera förändringar på gång samtidigt. Förändringsinitiativ som med tiden avtar, glöms bort och försvinner i vimlet av nya förändringar. Det är såklart en organisatorisk bit som måste lösas: att skaffa sig förändringskompetens på ledningsnivå, se till att arbeta mer strukturerat med förändring och att hålla ner antalet parallella förändringar. Men även om vi bättrar oss som ledare så finns det en utmaning som kvarstår: den dåliga erfarenheten av förändringar.

För vad händer när vi samlat tio, tjugo, trettio erfarenheter av att den förändring som kommuniceras uteblir? Cynismen smyger sig på. Sätter sig i företagskulturen. Ledarna som ska inspirera blir ett gäng losers som viftar med händerna framför en powerpoint. Varje förändringsinitiativ och misslyckande blir en självuppfyllande profetia: ”Vad var det jag sa?”

Det är här vi behöver den snabba segern. Segern som skapar framtidstro och blir ett bevis på att det vi gör fungerar. Och inte minst: som kan återskapa självförtroende och känsla av egenmakt hos de som jobbar i organisationen.
– Att den där lockande målbilden faktiskt går att förverkliga.

En snabb seger

 • Ska ha status i organisationen

  Vad är framgång i er organisation? Nya kunder, innovation, att vara snabbast? Hur kopplar målbilden för förändringen an till det? Se till att det finns en skrytfaktor kopplad till segern. ”Såhär gör vi på mitt jobb”.

 • Är otvetydig

  Segern ska vara odiskutabel och gå att bevisa med mätetal. Ökad frisknärvaro, fler kunder, ökad vinst, färre klagomål.

 • Ska prioriteras framför annat

  I samband med förändringar och projekt är det mycket som är på gång. Se till att det som ska leda till er tidiga seger prioriteras framför annat. Var tydlig med att det är okej att prioritera bort annat.

 • Testa

  Om du vill vara på säkra sidan: gör ett test. Låt ett par personer testa ett nytt arbetssätt eller verktyg och kolla på utfallet. Är de tidigare resultaten tveksamma så kanske det inte är rätt väg mot den viktiga inledande segern?

 • Fira

  Poängen med delsegern är att visa upp framgången. Det behöver inte betyda tårta eller champagne utan välj det som är viktigt för de som jobbar hos er. Det kan vara vidareutveckling i form av utbildning. Att en kund kommer in och berättar på vilket sätt ni varit till hjälp. Eller att ni tillsammans kan gå vidare med en satsning på nya produkter som ni talat om länge.

Certifierad Förändringsledare

Led människor och verksamheter framåt

 • Verktyg för att engagera människor i förändring: planer för motivation och kommunikation, ge stöd till andra ledare och att göra förändringen mer hanterbar
 • Hantera svåra situationer och reaktioner som kris, aktivt motstånd och omvärldsförändringar
 • Vetenskapligt förankrad metod för beteendeförändring (OBM)

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Jobbar med Astrakans kommunikation och utbud. Gillar att misslyckas bättre i jakten på beteendeförändring, mätbarhet och ett validerande förhållningssätt till verksamhetsutveckling.