Strategisk Kompetensutveckling

Vår process för utbildning bygger på Organizational Behaviour Management, OBM. På svenska: beteendeförändring i organisationer. OBM är i sig inget nytt, utan bygger på forskning om människors motivation och beteende. Tyvärr är kunskap om motivation och beteendeförändring underutnyttjad i svenska verksamheter i stort, i synnerlighet när det gäller utbildning – det vill vi ändra på.

Vår arbetsprocess för anpassade uppdrag

 • 1

  Riktning – vision, mål och beteenden

  Vi designar utbildningen för att skapa affärsnytta, men för att kunna göra det behöver vi förstå er målbild: Vilken effekt vill ni få ut av utbildningen? Finns det vanor vi behöver ändra på? Hur mäter vi och följer upp?

 • 2

  Förutsättningar – Finns det tid och resurser för att lyckas?

  Utvecklingsinsatser som saknar rätt förutsättningar för att lyckas riskerar att skapa frustration. Med organisationsutveckling följer därför en utmaning: hur klarar vi av att fortsätta göra det vi gör idag medan vi utvecklar kompetens och etablerar nya vanor? Genom att se över förutsättningarna säkerställer vi att det är möjligt att nå era mål.

 • 3

  Kompetens – för att få bättre kvalitet i arbetet

  Vad behöver ni förstå och kunna? Här tar vi fram innehållet och det pedagogiska upplägget för utbildningar: när är det lämpligt med on the job training? Finns det moment som först måste testas och kvalitetssäkras i en trygg miljö? Från krav och övningsdesign till hur vi testar och lever upp till vårt löfte om leverans.

 • 4

  Konsekvenser och motivation

  Beslut, mål, instruktioner och styrning – så kallade aktiverare – har begränsad påverkan på våra vanor. Beteenden styrs nämligen till 80% av de konsekvenser som följer. Därför behöver vi se till att det finns incitament för att genomföra den beteendeförändring som utbildningen ska leda till. Att det är belönande att göra nytt och rätt.

Vad blir konsekvenserna om vi hoppar över ett steg?

 • Utan vision som vägleder beslut och handling är det impulser och kaosets lagar som gäller
 • Utan förutsättningar skapar vi frustration och i värsta fall hjälplöshet när målet inte går att nå p.g.a. tidsbrist, avsaknad av kontroll eller andra hinder
 • Utan kompetens blir inte arbetet utfört med rätt kvalitet vilket leder till slöseri och uteblivna framsteg
 • Utan konsekvenser finns det ingen anledning att lägga den energi som krävs för att förändra sitt beteende – antingen för att gamla styrsystem straffar beteendet eller för att avsaknaden av ny styrning inte gör mödan värd besväret. En annan risk med avsaknad av konsekvenser är att vi lyckas med förändringen på kort sikt, men faller tillbaka i gamla mönster när inte förändringen står högst på agendan längre.

ABC - för att styra beteenden

Kelly Odell om beteendeförändring

Utbildningar inom ledarskap och verksamhetsutveckling sedan 1996.

Vi hjälper de som vill åstadkomma hållbar förbättring. Genom små och smarta åtgärder i vardagen såväl som omfattande förändringsarbeten.

Vi har levererat utbildningar sedan 1996, men vår historia börjar innan dess. Astrakans historia är också Astrakanmetodens historia. Metoden är idag den mest etablerade när det gäller processbaserad verksamhetsutveckling i Sverige. Sedan 80-talet har den utvecklats och förvaltats av post- och telestyrelsen, Ericsson, Försvarsmakten, SISU m.fl. Idag förvaltas den av utbildningsbolaget Astrakan.
Det här har gett oss en kundkrets där många har lång yrkeserfarenhet och högre utbildning. Astrakankunder ansvarar ofta för utvecklingen av olika delar av verksamheten och rapporterar direkt till ledningen.
– Dessa, redan väldigt kompetenta, människor förväntar sig att vi ska hjälpa dem att lyckas med förbättringar i verksamheten.

Här kan du läsa om vår vision

Här kan du läsa vår kvalitetsgaranti och -policy

Ladda hem - Utbildning för mätbarhet

Mer om vår process för utbildning

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.