Våra utbildningar inom programmering

Vem deltar på Astrakans programmeringskurser?

Du som ska delta på Astrakans programmeringskurser …

  • lär dig bäst genom praktisk problemlösning, med handledning som snabbt röjer vägen då det blir snårigt
  • gillar att få snabba svar, även på riktigt knepiga frågor om sånt som annars försenar ditt arbete
  • vill kunna ge dig på större utmaningar för att ta intressantare uppdrag och utvecklas i din yrkesroll

Vad kännetecknar dig en programmerare utbildad hos Astrakan?

Du som har deltagit på Astrakans programmeringskurser …

  • tillämpar sunda designprinciper för att, snabbt och felfritt,  producera robust programkod
  • levererar maximal affärsnytta genom lösningar som kombinerar ett skickligt hantverk med färdiga standardkomponenter

Om du vill Javacertifiera dig

Vill du certifiera dig förser vi dig med information om lämpliga självstudier utöver kursen, baserat på dina befintliga kunskaper och vilken certifiering  det gäller.

Certifieringskrav

Eftersom det är vanligt att deltagare på programmeringskurser även vill certifiera sig måste våra lärare ha mycket god kunskap om innehållet i de certifieringar som är relevanta.

Kunskaper som krävs för certifiering

Ett certifieringsprov kräver goda teoretiska kunskaper, även om ovanliga språkkonstruktioner som lämpar sig väl för att inhämta via självstudier istället för att ta upp dyrbar klassrumstid.