Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden

Som Certifierad Verksamhetsutvecklare kan du skapa samverkan i utvecklingsfrågor och säkerställa att insatser leder till önskad effekt.

 • Kursid A1622
 • Kursavgift 80 560 kr (ex. moms)
 • Omfattning 10.5 dagar + projektrapport och opponering

Som Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden kan du…

 • Driva verksamhetens förbättringsarbete med en tydlig koppling mellan uppdrag, mål, aktiviteter och resurser.
 • Kartlägga och kontrollera verksamhetens processer för att kunna genomföra ständiga förbättringar såväl som att snabbt åstadkomma större förändringar när omvärlden kräver det.
 • Använda dig av Astrakanmetodens olika analysperspektiv för att värdera möjliga insatser och maximera nyttan per investerad krona.
 • Involvera olika delar av verksamheten i utvecklingsarbetet med hjälp av workshops; för kvalitetssäkring och för att etablera förståelse i de fall förändring är nödvändig.
 • Hjälpa människor till bättre beslut och rätt aktivitet genom målstyrning.

Detta avser vårt Certifikat för Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden

Du ska efter genomförd certifiering ha förmågan att driva förbättringsarbete framåt och bidra till den strategiska styrningen av verksamheten. Med hjälp av Astrakanmetoden kan du skapa samverkan i utvecklingsfrågor och ge verksamheten de förutsättningar som krävs för att förverkliga er strategi.

Ingen verksamhetsutvecklare är allvetande. Därför bygger arbetssättet vi lär ut på att du ska kunna hålla arbetsmöten med sakkunniga från olika delar av verksamheten, för att tillsammans komma fram till den bästa vägen mot önskat resultat. Det centrala i vår certifiering för Verksamhetsutvecklare är att du ska kunna ge dig ut i verksamheten och få saker att hända. Att förstå Astrakanmetoden handlar inte om att teoretisera utan om att göra. Att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om behov, värdera olika alternativ, för att kunna välja det som ger bäst effekt.

Startdatum för programmets delar

Upplägg

1

Första steget

Utbildningen som du börjar med i programmet är Verksamhetsutveckling med processer.

Verksamhetsutveckling med processer
Här lär du dig grunderna i Astrakanmetoden och processbaserad verksamhetsutveckling.

2

Andra steget

Följande kurser kan du gå i valfri ordning:

Verksamhetsstyrning
Tydliggör syftet med det ni gör. Hjälp människor att prioritera det som är viktigast för verksamheten och att utföra arbetet på rätt sätt.

Informationsmodellering och Begreppsanalys
Se till att människor får den information och de resurser som krävs för att utföra sitt arbete. Med hjälp av begreppsanalysen kan du reda ut verksamhetens språk och ta fram begreppsmodeller; ett verktyg för att säkerställa att vi säger och menar samma sak.

3

Sista utbildningen och första delen i examineringen

Effektbaserad verksamhetsutveckling
Här får du verktygen för att säkerställa att ni har resurser för att lyckas med ert förändrings- och förbättringsarbete. Att kunna gå från strategi till resultat och effekthemtagning.  Vi fördjupar oss också i hur du leder arbetsmöten med inriktning på verksamhetsutveckling för att skapa samsyn och sälja in förändring.

Inför certifiering
Under utbildningen kommer du att få visa prov på sin kompetens. Utbildningen genomförs i workshopformat och du förväntas visa att du kan leda verksamhetsmodelleringar och bidra i utvecklingsarbete.

4

Projektrapport

Projektrapport
Inlämning av projektrapport där du använder Astrakanmetodens samtliga analysperspektiv med efterföljande opponering. Opponeringen görs över telefon.

Astrakans certifieringsprocess är superrobust – det är en riktigt kvalitetsstämpel att vara Astrakan-certifierad!

Efter många år med verksamhetsutveckling inom Ericsson ville jag lära mer, inspireras och göra någonting nytt. Jag har en gedigen, praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling men ville få mer teori att bottna i.

Jag började plugga på universitet under ett år och fick teoretisk kunskap som bottnar i forskning och vetenskap. Med Astrakans certifieringsutbildning i verksamhetsutveckling fick jag bryggan mellan teori och praktik.

Jag hade kommit i kontakt med Astrakan tidigare, jag var på flera av deras öppna seminarier, som för övrigt är mycket värdefulla, både som inspiration och fördjupning av kunskap men också för nätverkandet. Jag fick tidigt intrycket av att Astrakan är väldigt kunniga, de vet hur man gör ”på riktigt”. Där kom jag dessutom i kontakt med min nuvarande arbetsgivare, Martin Hidefjäll på Aptly, som håller föreläsningar på Astrakan.

Om jag hade haft den kunskap som Astrakans certifieringsutbildning gav, i mitt tidigare arbete så hade jag arbetat betydligt mer med begreppsanalys och informationsmodellering – det hade hjälp till att skapa tydlighet och överbrygga de kulturella utmaningar som finns i verksamheter.

I mitt liv som konsult inom verksamhetsutveckling har jag blivit bättre på att använda metodiken i praktiken, att tillvarata olika perspektiv och att arbeta med verksamhetsutveckling från analys till effekthemtagning i verksamheten.

Avslutningsvis vill jag säga att Astrakans sätt att få ihop teori med praktik är unikt. Att arbeta med case från verkligheten med lärare som varit med är oerhört värdefullt.

Per Jansson

Per Jansson

Aptly Consulting AB Certifierad verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden

Astrakan har ett jordnära tonläge, med individen i fokus

Jag kom i kontakt med Astrakan redan 2008, jag var på ett frukostseminarium och blev väldigt inspirerad. 2009 gick jag min första utbildning, Verksamhetsanalys med modeller. Jag var anställd då, jobbade som affärsutvecklare och kravanalytiker och var självlärd när det gäller verksamhetsutveckling – jag klarade alltid av det som behövdes göras men kände ett behov av praktiskt beprövade verktyg för att underlätta arbetet.

Nu driver jag eget sedan 2015 år och har tagit mig tid att gå fler utbildningar för att få ytterligare verktyg och leverera mer värde som konsult. Jag är inne på min tredje certifieringsutbildning, Certifierad Förändringsledare, som jag ser som ett viktigt komplement för att lyckas med genomförandet av en förändring. Tidigare har jag gått Certifierad Verksamhetsutvecklare och -arkitekt.

Mina uppdragsgivare vet att om de hyr in mig så får de, förutom ett starkt personligt driv någon som har en förståelse för helheten i förändringsprocesserna.

Jag har undersökt möjligheten att gå utbildningar hos andra, men nej, jag kommer alltid tillbaka, Astrakan känns lite som att komma hem. Jag gillar Astrakans tonalitet som känns helt annorlunda än deras konkurrenter. Astrakan har ett jordnära tonläge, med individen i fokus. Ett personligt anslag som ser alla organisationens processer ut ett mänskligt perspektiv. Och alla lärare har en praktisk grundad inställning till ledarskap och vilka hinder som man möter i förändringsprocesser.

Helena Ternevi

Helena Ternevi

Konsult inom förändringsledning, verksamhetsutveckling och -arkitektur.

Vanliga frågor

 • Jag kan redan Astrakanmetoden och vill certifiera mig utan utbildning+

  Då Astrakanmetoden är etablerad i många stora organisationer idag går det självklart att lära sig den utan utbildning. Att gå utbildningen ”Effektbaserad Verksamhetsutveckling” är dock nödvändigt då vi vill examinera din praktiska förmåga att leda workshops och delta i utvecklingsarbete. Hela utbildningen, som nämns ovan, genomförs i workshopformat och är del av examinationen. Kostnaden för att certifiera sig genom att endast gå denna utbildning och genomföra opponeringen är 39 950 kr.

 • Vem certifierar sig som verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden?+

  Att behärska Astrakanmetoden är ett återkommande krav för att arbeta med Verksamhetsutveckling i många stora svenska organisationer, såväl i näringslivet som i offentlig förvaltning.
  Du är nyfiken och ifrågasättande. För dig är det naturligt att upptäcka förbättringsmöjligheter och det är viktigt för dig att kunna kommunicera på ett sätt som får människor att känna sig delaktiga och villiga att engagera sig.

 • Vad är fördelen med att beställa hela programmet på en gång?+

  Att boka hela programmet innebär 20 % rabatt på alla utbildningar och examinationen.
  Rabatten motsvarar 20 140 kr.
  Vidare får du uppdateringar från oss när vi hittat nya användbara verktyg och tagit fram metoddokument till utbildningarna. Du kommer också att få förhandsinformation gällande den senaste utvecklingen av Astrakanmetoden.

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • Hidden
 • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Certifierade

  Renas Awdal, Certifierade Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden.
  Renas Awdal
  Agile Product Owner
  Bisnode
  Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
  Certifierad Verksamhetsutvecklare
  Henrietta Lebell

  Göteborgs Stad Intraservice
  Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
  Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
  Rickard Höjer
  VD
  Zelago Consulting Group AB
  Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden