Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden

Som Certifierad Verksamhetsutvecklare kan du skapa samverkan i utvecklingsfrågor och säkerställa att insatser leder till önskad effekt.

 • Kursid A1622
 • Antal dagar 10 dagar + projektrapport och opponering
 • Kursavgift 75 600 kr (exkl moms)

Som Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden kan du…

 • Driva verksamhetens förbättringsarbete med en tydlig koppling mellan uppdrag, mål, aktiviteter och resurser.
 • Kartlägga och kontrollera verksamhetens processer för att kunna genomföra ständiga förbättringar såväl som att snabbt åstadkomma större förändringar när omvärlden kräver det.
 • Använda dig av Astrakanmetodens olika analysperspektiv för att värdera möjliga insatser och maximera nyttan per investerad krona.
 • Involvera olika delar av verksamheten i utvecklingsarbetet med hjälp av workshops; för kvalitetssäkring och för att etablera förståelse i de fall förändring är nödvändig.
 • Hjälpa människor till bättre beslut och rätt aktivitet genom målstyrning.

Detta avser vårt Certifikat för Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden

Du ska efter genomförd certifiering ha förmågan att driva förbättringsarbete framåt och bidra till den strategiska styrningen av verksamheten. Med hjälp av Astrakanmetoden kan du skapa samverkan i utvecklingsfrågor och ge verksamheten de förutsättningar som krävs för att förverkliga er strategi.

Ingen verksamhetsutvecklare är allvetande. Därför bygger arbetssättet vi lär ut på att du ska kunna hålla arbetsmöten med sakkunniga från olika delar av verksamheten, för att tillsammans komma fram till den bästa vägen mot önskat resultat. Det centrala i vår certifiering för Verksamhetsutvecklare är att du ska kunna ge dig ut i verksamheten och få saker att hända. Att förstå Astrakanmetoden handlar inte om att teoretisera utan om att göra. Att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om behov, värdera olika alternativ, för att kunna välja det som ger bäst effekt.

Upplägg

1

Första steget

Utbildningen som du börjar med i programmet är Verksamhetsutveckling med processer.

Verksamhetsutveckling med processer
Här lär du dig grunderna i Astrakanmetoden och processbaserad verksamhetsutveckling.

2

Andra steget

Följande kurser kan du gå i valfri ordning:

Verksamhetsstyrning
Tydliggör syftet med det ni gör. Hjälp människor att prioritera det som är viktigast för verksamheten och att utföra arbetet på rätt sätt.

Informationsmodellering och Begreppsanalys
Se till att människor får den information och de resurser som krävs för att utföra sitt arbete. Med hjälp av begreppsanalysen kan du reda ut verksamhetens språk och ta fram begreppsmodeller; ett verktyg för att säkerställa att vi säger och menar samma sak.

3

Sista utbildningen och första delen i examineringen

Strategisk planering och verksamhetsledning
Här får du verktygen för att säkerställa att ni har resurser för att lyckas med ert förändrings- och förbättringsarbete. Att kunna gå från strategi till resultat.  Vi fördjupar oss också i hur du leder arbetsmöten med inriktning på verksamhetsutveckling för att skapa samsyn och sälja in förändring.

Inför certifiering
Under utbildningen kommer du att få visa prov på sin kompetens. Utbildningen genomförs i workshopformat och du förväntas visa att du kan leda verksamhetsmodelleringar och bidra i utvecklingsarbete.

4

Projektrapport

Projektrapport
Inlämning av projektrapport där du använder Astrakanmetodens samtliga analysperspektiv med efterföljande opponering. Opponeringen görs på plats hos Astrakan.

Vanliga frågor

 • Jag kan redan Astrakanmetoden och vill certifiera mig utan utbildning+

  Då Astrakanmetoden är etablerad i många stora organisationer idag går det självklart att lära sig den utan utbildning. Att gå utbildningen ”Strategisk planering och ledning av verksamheten” är dock nödvändigt då vi vill examinera din praktiska förmåga att leda workshops och delta i utvecklingsarbete. Hela utbildningen, som nämns ovan, genomförs i workshopformat och är del av examinationen. Kostnaden för att certifiera sig genom att endast gå denna utbildning och genomföra opponeringen är 29 950 kr.

 • Vem certifierar sig som verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden?+

  Att behärska Astrakanmetoden är ett återkommande krav för att arbeta med Verksamhetsutveckling i många stora svenska organisationer, såväl i näringslivet som i offentlig förvaltning.
  Du är nyfiken och ifrågasättande. För dig är det naturligt att upptäcka förbättringsmöjligheter och det är viktigt för dig att kunna kommunicera på ett sätt som får människor att känna sig delaktiga och villiga att engagera sig.

 • Vad är fördelen med att beställa hela programmet på en gång?+

  Att boka hela programmet innebär 17 % rabatt på alla utbildningar och examinationen.
  Rabatten motsvarar 15 487 kr.
  Vidare får du uppdateringar från oss när vi hittat nya användbara verktyg och tagit fram metoddokument till utbildningarna. Du kommer också att få förhandsinformation gällande den senaste utvecklingen av Astrakanmetoden.

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Certifierade

Renas Awdal, Certifierade Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden.
Renas Awdal
Agile Product Owner
Bisnode
Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
Certifierad Verksamhetsutvecklare
Henrietta Lebell

Göteborgs Stad Intraservice
Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
Rickard Höjer
VD
Zelago Consulting Group AB
Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden