Projektledarutbildning

Projektledarutbildning – För din karriär och lyckade projekt

Projektledarutbildning utformad utifrån internationella krav – vi ska ge dig det som krävs för att göra karriär som projektledare och lyckas med projekt. Projektledarens uppgift är, något förenklat, ”att få bra saker att hända”. För att åstadkomma detta krävs en kombination av projektmetodik, ledarskap och strategiskt kunnande.

Guide: Kommunikation i projekt

Lär dig något redan idag

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Vad krävs för att bli en bra projektledare?

  Våra projektledarutbildningar inriktar sig på följande kompetenser:

  • Praktiskt projektledning: projektmetodik för struktur, kostnadskontroll och effektivt genomförande.
  • Projektledarskap för att väcka engagemang och få projektmedlemmar och intressenter, ja rentav organisationer, att ställa sig bakom gemensamma mål och tillsammans ta itu med tuffa uppgifter.
  • Effektiv förändringsledning: strategiskt kunnande för att lyfta blicken och utvärdera möjligheter: vilken nytta ska projektet leverera? På vilket sätt behöver verksamhetens förberedas för att ta tillvara på resultatet av projektet? Finns det några enkla segrar som hjälper oss på vägen?

  Våra program för projektledare

  Frågor?

  Bli kontaktad av sakkunnig på Astrakan:

  Utbildning för projektledare

  i Stockholm & Göteborg

  Våra öppna utbildningar i projektledning genomförs i Stockholm och Göteborg. Anpassade uppdrag levererar vi över hela landet.

  Projektledarutbildning inför certifiering

  Led projekt enligt etablerade standarder & modeller

  Våra kurser baseras på etablerade standarder och modeller. Samma standarder och modeller som våra lärare använder sig av då de själva leder projekt. De kan därför referera till hur de använt dessa i praktiken. Vår utgångspunkt är Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) utgiven av PMI, samt National Competence Baseline som utgör en referensram vid certifiering av projektledare enligt IPMA. Vi utgår dessutom från etablerade modeller och forskning inom grupputveckling och ledarskap exempelvis IMGD (PH.D. Susan Wheelan).

  Varför har våra utbildningar särskilt stark koppling till IPMA-certifiering?

  Av de certifieringar som finns på marknaden har Astrakan valt att inrikta sig mot IPMA. Den som genomgår en certifiering bedöms utifrån erfarenhet, metod och beteende. Examinationen är till stor del praktisk och vi delar IPMAs (International Project Management Association) syn på vad en skicklig projektledare ska kunna. Att vara IPMA-certifierad på A-C nivå är ett grundkrav på alla våra lärare.

  Vem går på våra projektledarkurser?

  Ambitiös? Träffa likasinnade

  Deltagarna på våra utbildningar har genomgående högt ställda krav. De vill kunna leda komplexa projekt och bidra till att göra företag, ibland rentav samhället, mer effektivt.
  – Räkna därför med att en projektledarutbildning hos oss är en intensiv upplevelse, med känsla av skarpt läge och hög ambitionsnivå bland deltagarna.

  Vår grundkurs i projektmetodik, Praktisk Projektledning, har varit starten för många projektledarkarriärer. Många av deltagarna återser vi sedan på mer avancerade program och certifieringar.

  Projektutbildning även för projektstyrning och -beställare

  Våra kurser vänder sig mot alla de roller som finns i projekt. Beställaren är länken mellan verksamheten och projektet, därför kräver lyckade projekt kompetenta beställare och en engagerad styrgrupp. Det klargör behov och stöttar projektledaren. Beställaren är den som bär störst ansvar för att verksamheten ska få ut det förväntade resultat. Vi levererar många internutbildningar riktade mot beställare idag, men skulle önska att vi levererade ännu fler med tanke på hur viktig rollen är för lyckade projekt.