Leda Förändring

Vi lever i föränderliga tider och nu mer än någonsin behöver vi kompetens inom förändringsarbete och -ledning. Det är en kompetens med bäring rakt ned på sista raden. Oavsett om en arbetar i ledningsgrupp, som specialist eller linjechef. En av Sveriges ledande experter inom förändringsledning Kelly Odell berättar mer om att leda förändring, hur en kan räkna på en sådan, och mer än i monetär valuta.

 

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 75 minuter
 • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.

Innehåll

 • Hur du går från förändringsbehov till ny kultur med goda vanor
 • Att skilja på förändring och förbättring
 • Kritiska moment och verktyg som hjälper dig i olika faser
 • En iterativ process för förändring – gör om, gör bättre
 • När och varför går förändringar åt häcklefjäll?

Nyckeln till en bra strategi är att ha en

”Ingenting är starkare än den idé vars tid är kommen” sa Victor Hugo. Men ibland är den där tidpunkten för långt bort; hos föråldrade verksamheter som tappar mot konkurrenterna, när vårdköerna växer eller när arbetsmiljön är direkt farlig. Idag behöver vi kunna ta oss ur den första chock- och reaktionsfasen vidare till en engagemangs- och nyorienteringsfas.

För att underlätta förändring krävs ledare som kan överbrygga gapet mellan idé och människa. Ledare som kan föra oss i rätt riktning och väcka människors engagemang i förhållande till visionen. Som en annan smart typ sa: Nyckeln till en bra strategi är att ha en. Att kunna bryta ner arbetet i överkomliga mål. Bemöta osäkerhet och rädsla. Inspirera och visa på varje individs del i det gemensamma målet. Ledare som gör att stora utmaningar blir något jag som individ kan påverka i min vardag.
– Det behövs fler sådana ledare, därför är du välkommen till vår temadag om förändring.

Föreläsare Kelly Odell

Kelly har bakgrund som VD, sälj- och marknadsdirektör för många storbolag i norden. Han har av Veckans Affärer utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare. Idag är Kelly en av Sveriges ledande experter inom förändring.

Verksamhetsledare missar att de själva är orsaken till utebliven förändring

Det är avgörande att den som ska leda förändring har god kunskap om förändringsledning, och förståelse om sin egen roll i processen. Det är inte ovanligt att verksamhetsledare undrar varför viktiga förändringar som de har initierat inte lyckas – utan att se att det är de själva som är orsaken. De kanske inte inser att de vet alldeles för lite om vad förändring egentligen handlar om för att kunna vara ett stöd för medarbetarna. Eller så inser de inte att även medarbetarna behöver få en chans att lära sig mer om vad förändring – verklig, bestående förändring – innebär.

Kelly Odell

Kelly Odell

Om sin nya bok förändringshandboken

Ladda hem

Förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
         • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

         Kelly Odell

         Om Beteendeförändring