Verksamhetsutveckling

Lyckad verksamhetsutveckling handlar om själva meningen med att vi går till jobbet varje dag; att vi gör det som kunderna sätter värde på och att vi lever upp till vårt uppdrag som företag. På våra utbildningar i verksamhetsutveckling finns därför alltid en röd tråd mellan verksamhetens syfte och den utveckling vi vill åstadkomma.

Att lyckas med verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att förena uppdrag, mål, aktiviteter och resurser. Att gå från idé till handling samtidigt som vi säkerställer att vi får den effekt vi önskar oss. Som verksamhetsutvecklare ansvarar vi för att varje investerad krona leder till nytta för verksamheten.
– Våra utbildningar förenar därför alltid metodik, hur vi får verksamhetsutveckling att hända, med hur vi får människor med oss i utvecklingsarbetet och målbilden att ligga till grund för beslut och handling.

Verksamhetsutveckling

Program

Utbildningar i verksamhetsutveckling

Utbildning för verksamhetsutvecklare

Våra öppna kurser i verksamhetsutveckling håller vi i Stockholm. Anpassade lösningar levererar vi över hela landet. Utbildningarna fokuserar på att du ska få praktisk träning och ett tillvägagångssätt för att lyckas med olika moment i verksamhetsutveckling.

Vår metod för verksamhetsutveckling

Vår metod, Astrakanmetoden, är grundad i värderingarna att verksamhetsutveckling ska vara enkelt och inkluderande. Vi vill att du som utvecklar verksamheten lätt ska kunna ta del av den kompetens som finns på olika avdelningar. Vi förespråkar därför workshopformatet som arbetsform. På så vis kan du inhämta behov och krav direkt från källan.
Metoden är utvecklad för att vara användbar för ett brett spektrum av verksamhetsfrågor och syften – men är framförallt känd som ett verktyg för processbaserad verksamhetsutveckling.

Ladda hem dokument

Astrakanmetoden

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Utbildningarna inte begränsade till vår metod

        Våra utbildningar begränsar sig inte till vår egen metod. Vi försöker hålla oss på långt avstånd från den prestige och föga konstruktiva debatt som kan uppstå kring metoder.
        Hos oss får du en bredd av verktyg och arbetssätt, exempelvis LEAN, UML eller instrument för ökad affärsinnovation såsom Business Model Canvas.
        – Vi lär ut det som vi tycker fungerar bäst. När vi hittar något nytt som vi gillar så implementerar vi det i utbildningarna.

        Vem går våra utbildningar i verksamhetsutveckling?

        Våra kunder är i huvudsak specialister som arbetar med utveckling och förvaltning. Vanliga mål med utbildningen är att kunna effektivisera processer, förbättra affärsmodeller och snabbt kunna initiera förändringar i verksamheten.

        Bland yrkestitlarna finns emellertid en väldig bredd beroende på utbildning, från VD, HR och mellanchefer till Kravanalytiker, Verksamhetsutvecklare och Arkivarier.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.