Ledarskapsutbildning

Utveckla din förmåga att kommunicera och leda.

Våra Ledarskapsutbildningar
Astrakans Ledarskapsprogram

Kravhantering

För dig som vill kunna utveckla användarvänliga system med fokus på affärsnytta.

Våra utbildningar i Kravhantering
Diplomerad Kravanalytiker

Agila metoder

Agilt - från tillämpning till certifiering.

Våra utbildningar inom Agilt/Agile
ScrumMaster-Certifiering

Föreläsningar och seminarier

Från våra kostnadsfria seminarier ska du alltid få med dig något användbart.

Kommande seminarier

För Beställare och HR

För dig som vill veta mer om hur vi arbetar med behovsanalys, kvalitetssäkring och mätbarhet.

Så arbetar vi med företagsutbildning
Utbildningsöversikt

Event 27:e Oktober

Läs mer här

Ta chansen att lyssna på Edward Deci & Kelly Odell på Leadership Summit