After Action Review

Vill du öka effektiviteten i ditt team med 25% genom en insats som tar 18 minuter? Börja med att göra after action reviews (AAR).

After action reviews hjälper er mot målet

Genom att göra en after action review tydliggör ni vad som var målet med en arbetsinsats och vad utfallet blev samt vad ni ska ta tillvara på eller ändra till nästa gång. Det här hjälper team att påminna sig själva om målet såväl som vad som behöver göras för att uppnå det.
– Utan strategi blir ett mål bara en önskan, en AAR är ett busenkelt sätt att få till en strategi på nolltid.

After Action Reviews

Caroline Lornudd om hur och varför du ska göra en AAR

Vad är en After Action Review (AAR)?

After action review är en strukturerad process för att analysera vad som hände, varför det hände och hur det kan göras bättre nästa gång. På svenska kallas AAR ibland för reflektion efter insats.

En meta-analys av 46 olika studier visar att så kallade After Action Reviews, det vill säga reflektion efter att ett team utfört ett uppdrag, ökar prestationen på följande uppdrag med i genomsnitt 25%. En After Action Review tar i genomsnitt ca 18 minuter att genomföra – bra avkastning på den tiden med andra ord.

Källa: Tannenbaum et al. 2012, Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis.

Så lägger du upp en After Action Review

  • Vad var målet?
  • Vad blev utfallet?
  • Vad gjorde vi bra och varför?
  • Vad gjorde vi mindre bra och hur ska vi ändra på det?