Agila metoder

Program, agila certifieringar och utbildningar i allt från grunder som Scrum till DevOps och tjänstedesign. Vi erbjuder även spetskompetens för att lyckas med agil utveckling i stora verksamheter och offentlig sektor, snabba anpassningar utifrån lagar och att använda verksamhetsarkitektur som stöd för agila krav.

Utbildningar i agila arbetssätt

Agila metoder är ingen silverkula som löser alla problem. Däremot gör agil metodik att vi lättare kan anpassa oss efter omvärldsförändringar, testa nya lösningar på svåra problem och basera utveckling på dialog och samspel med kund.

Förändringshantering är det vanligaste argumentet för att arbeta agilt men andra tydliga vinster är ökad produktivitet, kortare ledtider och en bättre arbetsmiljö (15th state of agile report, 2020).

Nästan all systemutveckling bedrivs idag agilt men nu har även andra verksamhetsfunktioner hakat på. Bland annat sälj, marknadsföring och HR har i större utsträckning börjat arbeta agilt.

Vi erbjuder utbildning för hela den agila resan. Från grundkompetens i agila projekt och utveckling till spetskompetens inom automatisering, agil användning av verksamhetsarkitektur, Lean IT, agil tjänste- och produktdesign.

Agila metoder

Program

Agil Metodik

Verksamhetsanalys & Affärsutveckling

Agila Team

Linda Dalberg om Agila Team

Fördelar med agila metoder

 • Möjlighet till ökat engagemang från intressenter

  Genom att involvera intressenter i fler steg i våra projekt kan vi säkerställa kundnyttan. Arbetet blir också betydligt mer meningsfullt för teammedlemmar när det är tydligt vad som ska levereras, vilket ger ett djupare engagemang, förbättrad arbetsinsats och därigenom ökad kundnytta.

 • Transparens i affären

  Att involvera kund i projektet innebär transparens och att vi får stöd när det gäller beslut om vad som ska prioriteras. Med en produktägare som ständig representant för kund kan vi undgå de kostsamma felprioriteringar som lätt kan uppstå i traditionella projekt mellan beställare/projektledare.

 • Möjligheter till justeringar

  Det agila teamet ska självklart fokusera på att leverera det överenskomna resultatet. Men det agila arbetssättet ger oss också möjlighet att förfina och prioritera om snabbt mellan sprintarna när nya möjligheter dyker upp.

 • Fokus på slutkund

  Ett agilt arbetssätt innebär acceptanskriterier som tydligt definierar funktionalitet. Alltså: på vilket sätt slutresultatet ska vara användbart. Det här innebär att vi fokuserar på värde istället för IT-komponenter. Att vi stannar upp och frågar oss själva: vilka är våra kunder och på vilket sätt levererar vi värde till dem?

Verksamhetsarkitektur och agilitet

En vanlig myt om agil utveckling är att det inte krävs någon dokumentation. Att kundvärde och fungerande mjukvara ska sättas i första rummet är självklart men det betyder inte att dokumentation saknar värde.
– Tvärtom är tillräcklig dokumentation av yttersta vikt.

Om vi ska förändra eller ersätta samhällsbärande system är det viktigt att vi förstår vilka som använder dem, vilken information som förmedlas eller om säkerhetsklassad information berörs.

Dokumentationen gör i sådana här fall oss mer agila eftersom vi blir medvetna om vilka som påverkas, vilka vi behöver föra en dialog med och vilket värde som skapas för olika kunder.

Vår utbildning i kravhantering fångar därför upp hur vi kan arbeta agilt med krav utifrån många olika källor och olika typer av dokumentation (lagar, avtal, styrdokument), men med speciellt fokus på informationsmodeller eftersom det i många fall kan minska komplexiteten och förenkla kommunikation med kund.

Ladda hem dokument

Arbeta agilt i stora projekt

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Det agila manifestet

         Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla.
         Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

         Individer och interaktioner framför processer och verktyg
         Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
         Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
         Anpassning till förändring framför att följa en plan

         Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger,
         värdesätter vi punkterna till vänster mer.

         Tolv bakomliggande agila principer

         • Kundtillfredsställelse genom snabba och kontinuerliga leveranser av användbar programvara.
         • Välkomna förändrade krav även sent i utvecklingen.
         • Fungerande programvara levereras ofta – veckovis istället månadsvis.
         • Tätt och dagligt samarbete mellan verksamhet och utvecklare genom hela projektet.
         • Forma projekt med motiverade individer och lita på dem.
         • Konversationer ansikte-mot-ansikte är det bästa sättet att överföra information.
         • Fungerande programvara är det primära måttet på framsteg.
         • Främja ”hållbar utveckling”. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna upprätthålla en konstant utvecklingstakt på obestämd tid.
         • Kontinuerligt fokus på förstklassig teknik och bra design.
         • Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte utförs är grundläggande.
         • Självorganiserande team.
         • Regelbundet reflekterade på hur arbetet kan bli mer effektivt och anpassning till det.

         Vad är agilt?

         Alla metoder som efterlever de fyra agila värderingarna och tolv principerna är per definition agila. Några bra grundregler att förhålla sig till för att inte fastna i diskussioner om vad som är agilt och inte är:

         • Agila metoder är ”lättviktiga” = få regler
         • Sällsynt att vi kan ta en metod från hyllan – vi behöver göra anpassningar för att skapa maximalt värde
         • Viktigt att välja delar och anpassa metoder för våra egna behov och förutsättningar
         • Viktigt att vi vågar prova oss fram – bättre att misslyckas snabbt och justera än att aldrig komma igång
         • Luta dig mot manifestet och principerna