DevOps-Team

Vad är viktigt för att lyckas med DevOps-team? Gemensamma mål, samarbete och fokus på att leverera det allra bästa till kunden. Här hittar du en genomgång av roller, kompetenser och vanliga misstag när vi etablerar DevOps-team.

DevOps Team – Bättre resultat när utveckling och drift jobbar tillsammans

När du sätter ihop ett DevOps-team är det två saker som är särskilt viktiga; att teamet är självstyrande med kompetens och förmåga att ta ansvar för helheten och att det är ett team och inte en grupp.

– En grupp kan han ett gemensamt mål, men skillnaden är att du i ett team tar ett gemensamt ansvar för att nå målet. Det innebär att medlemmarna i teamet inte bara har fokus på sin del i arbetet, utan ser till att teamet som helhet rör sig framåt på bästa möjliga sätt, berättar Torbjörn Dahlström, seniorkonsult på Onbird med fokus på organisationsutveckling, IT-styrning och förändringsledning.

I ett DevOps-team bör det finnas kompetens inom både utveckling, drift och underhåll, men en viktig förutsättning för att teamet ska kunna jobba effektivt är att det finns en korsfunktionell kompetens i gruppen. Medlemmarna i gruppen har med andra ord inte bara har ett djup, utan även en bredd i sin kompetens så att de kan arbeta med flera olika uppgifter.

– Om du enbart har specialistkompetens i gruppen riskerar du att få flaskhalsar där uppgifter hopar sig. Därför behöver man se till att teamet har kompetensen som krävs för att kunna stödja varandras arbetsuppgifter.

Styrkan i ett DevOps-team är att alla arbetar med ett gemensamt mål i sikte – att leverera det kunden vill ha. Teamet bör därför organiseras för att kunna ta ett självständigt ansvar för tjänstens hela livscykel, från beställning till leverans. Det finns några huvudsakliga roller som ofta förekommer.

Åtta vanliga roller i DevOps-Team

 1. Team manager
 2. Arkitekt
 3. Utvecklare
 4. Testare
 5. Release operation
 6. User experience
 7. Operations Engineer
 8. Business representative

DevOps team roller exempel bild

Fyra vanliga misstag

1

Utveckling och drift lever i olika världar

Detta leder till missförstånd, revirtänkande och risk för att man lägger energi på konflikter istället för att hitta lösningar när något går fel.

2

Tekniska svårigheter

Krångla inte till det genom att bygga komplexa lösningar, de tenderar att skapa problem längre fram och kan då innebära stora kostnader. Lägg istället tid på att bygga enkla lösningar. Jobba med många små förbättringar, testa och utveckla steg för steg, så undviker ni kostsamma överraskningar när det börjar närma sig leverans.

3

Ledningen förstår inte sin roll

DevOps-team kräver en ledarstil som är närvarande utan att vara detaljstyrande. Teamet behöver också känna att de har mandat och resurser att styra sitt eget arbete. Ledare måste lita på att teamet själva är bäst på att hitta lösningarna på problem de stöter på.

4

Teamets medlemmar mäts endast på individnivå

Det blir direkt kontraproduktivt och främjar inte samarbete.

Kännetecken för DevOps-team

Det som kännetecknar ett DevOps-team är att det är gruppens gemensamma mål och nyckeltal som styr arbetet. Teamet hanterar själva utveckling och drift i nära samarbete med kund/beställare (ofta produktägare) för att teamet ska kunna ta ett gemensamt ansvar att leverera det allra mest värdeskapande. Arbetssättet bygger på en kombination av Lean och Agil utveckling. Och i samma anda innebär det att man jobbar med små ständiga förbättringar för att hela tiden optimera sina flöden och värdet i sin leverans till affärsverksamheten. För att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda fel ser man till att utveckla och testa produkten i små iterativa steg. I den bästa av världar så görs också dessa tester i produktionslik miljö där alla komponenter i produkten och dess underliggande tekniklager (server, nät, klient, integrationer etcetera) verifieras med den nya versionen av produkten.

Automatisering är också en viktig del i DevOps. Men Torbjörn Dahlström poängterar att det inte är avgörande för hur väl ett DevOps-team lyckas. Då är kulturen mycket mer avgörande.

Kvalitet, lärande och ständig förbättring

Kulturen styr våra beteenden som i sin tur styr vårt arbete. Därför är det viktigt att bygga en kultur som strävar mot kvalitet, lärande och ständig förbättring. Och medarbetarna måste tro på det de gör.

Torbjörn Dahlström

Torbjörn Dahlström

Astrakanlärare & Seniorkonsult på Onbird

5 typiska kulturmissar

1

Dåligt kundfokus

Tappar vi fokus på kunden kommer vi aldrig att lyckas.

2

Att nöja sig med status quo

Det måste finnas en vilja och ett driv att ständigt vilja förändra och utveckla.

3

Ett litet antal fel är väl ändå okej?

Nej, teamet måste tro på och sträva efter att inte leverera några fel, vare sig i processer/arbetsrutiner eller i produkten man utvecklar.

4

Att inte lägga tid på att hitta den enkla lösningen

Det är oftast enklare att bygga komplexa lösningar, men det kommer att skapa bekymmer senare i processen. Jobba i korta iterationer där det går snabbt att testa och åtgärda fel som upptäcks.

5

Att missa träningen

För att bli bättre kan man inte bara spela matcher, man måste träna också. Därför är det viktigt att bygga in lärande som en del i kulturen. Avsätt tid för lärande, reflektion och förbättringsarbete och se till att det finns tydliga väl fungerande feedbackloopar.

Nyckeltal för teamen

Viktiga nyckeltal för att mäta ett DevOpsteam kan vara ledtider, hur långa releaseperioder man har eller hur lång tid det tar att rulla tillbaka en release.

– För att teamet ska fungera som ett team är det viktigt att man mäter resultaten på gruppnivå och inte på individnivå. Medarbetarna måste känna att det är teamets prestation som är prioriterad, poängterar Torbjörn Dahlström.

Enligt rapporten State of DevOps 2018 finns det några saker som utmärker de Devops-team som är framgångsrika i sitt arbetssätt. De har kortare ledtider, färre fel och bättre tillgänglighet. Dessutom har de en högre releasefrekvens och behöver mindre tid för att återställa en release än andra som jobbar på ett mer traditionellt sätt.

– Det finns stora affärsmässiga vinster med att jobba med DevOps. Många ser det främst som teknik, och det finns också massor med bra tekniska verktyg för att automatisera arbetet i DevOps. Men i grunden handlar det om att vi hittar sätt att jobba så att vi hela tiden ger kunden den bästa lösningen, på kortast tid och utan fel. Och blir det ändå fel, eller om något förändras under vägen, så ska det vara enkelt att rätta till, säger Torbjörn Dahlström.

Så bygger du DevOps-team

 • 1

  Ta bort stuprören

  Ett DevOps-team har ansvar för hela flödet, från beställning till leverans. Utveckling, drift och underhåll är allas ansvar inom samma team. Se till att hela teamet har fokus på kunden och känner ansvar för totalleveransen.

   

 • 2

  Bygg teamkänslan

  Se till att gruppen arbetar med gemensamma mål och att de mäts och utvärderas på gruppnivå. Och att alla har ett grundläggande förtroende för varandra inom teamet.

 • 3

  Tänk korsfunktionell kompetens

  Säkerställ att medlemmarna i teamet har en bredd i sin kompetens så att de kan stödja varandras arbetsuppgifter.

Ladda hem

DevOps - Principer och Införande

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Anna Nyström

        Anna Nyström

        Anna är journalist och skriver för Astrakan om grupputveckling, ledarskap och DevOps.