Astrakan_hel_01

Välkommen!

Här delar vi med oss av det som inte ryms på våra utbildningar, instuderingsmaterial och kortare utdrag från kursmaterial och böcker skrivna av Astrakanlärare.

Om Astrakanmetoden

Lär dig mer om Astrakanmetodens bakgrund och användning.

Populära dokument för nedladdning:
Astrakanmetoden i korthet
Processinförande

Processutveckling

Processinförande, Modelleringsledning, Begreppsanalys och Astrakanmetodens tillämpningar.

Populära dokument för nedladdning:
Change Management
Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Ledarskapstips

Material inom ledarskap, förändringsledning och mötesledning.

Populära dokument för nedladdning:
Coachande Ledarskap
Introduktion till transformerande Ledarskap
Att facilitera - ladda hem tips från workshopledare

Projekt

Kommunikation i projekt, Agil projektledning, Intressentanalys.

Populära dokument för nedladdning:
Agilt i stora projekt
Mall för kommunikationsplan

Säljtips

Världens kortaste marknadsplan

Krav

Kravhantering, Informationsmodellering

Populärt dokument för nedladdning:
Från behov till krav