OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring

OBM-utbildning för dig som vill få nya verktyg för att lyckas med organisationsutveckling. Pratar ni mycket om effektivitet? Har du tröttnat på att det ni beslutar om inte blir av? Eller att effekten uteblir trots stora satsningar? Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill få saker att hända på riktigt. En utbildning för dig som vill få ditt team eller rentav hela verksamheten att leva strategin och företagskulturen istället för att ta fram policys och dokument som konsumerar mer serverutrymme än de gör nytta.
OBM (Organizational behavior management) fokuserar på hur man får människor att ändra sitt beteende och att faktiskt göra det som andra modeller föreskriver i praktiken. OBM är därför ett utmärkt komplement till exempelvis LEAN, Astrakanmetoden eller visions- och värdegrundsarbete.

 • Kursid A1400
 • Omfattning 3 dagar (2+1)
 • Kursavgift 25 400 kr (exkl moms)

Efter vår OBM-utbildning kan du...

 • Med hjälp av beteendeanalys koppla nyckelbeteenden till handlingsplaner, styrmedel och policys – för att därigenom underlätta att planer blir till verklighet
 • Konkretisera värdegrundsarbete eller ”egenskaper” som ni eftersöker till faktiska beteenden – att gå från övergripande ord som kvalitet, effektivitet och omtanke till vad ni faktiskt ska göra
 • Identifiera vad som underlättar eller hindrar önskade beteenden i verksamheter
 • Skilja på beteenden och icke-beteenden - vad vi kan styra och inte

OBM – Beteenden är det som skapar resultat

Gemensamt för utveckling av processer, värderingsarbete, nya affärsmodeller eller målstyrning är att det är vad vi faktiskt gör som skapar resultat. Alla våra planer utmynnar till slut i att vi behöver påverka beteenden, antingen genom att ändra befintliga rutiner eller att göra något helt nytt.

När effekten av verksamhetsförbättringar uteblir handlar det ofta om att man inte lyckats förändra beteenden. Anledningarna kan vara många: gamla styrmedel som belönar invanda rutiner, företagskultur som gör att vissa arbetsuppgifter innebär status och bekräftelse eller att det helt enkelt är svårt att ändra gamla vanor och att vi glömmer att sätta en plan för att stötta beteendeförändringen.

OBM ger dig verktyg för att analysera beteenden samt underlätta och följa upp förbättringar i verksamheten, att sätta den sista pusselbiten på plats när det gäller att lyckas med LEAN-införanden såväl som små förbättringar i din arbetsgrupp.

Ladda hem

Astrakans förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
         • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

         Tre exempel på nyttan med OBM

         • Konkrektisera värdeord och egenskaper

          Genom att beskriva värdeord med beteenden blir de konkreta – vad förväntas jag som anställd göra?
          Det är etiskt försvarbart att be människor att ändra på sina beteenden. Vi kan kräva att rapporter ska lämnas in i tid men inte att personalen ”ska sluta vara lat”. Genom att uttrycka krav på beteenden när det gäller kvalitet och tid kommer vi runt ”tyckanden” och tydliggör våra förväntningar.

         • Omformulera oprecisa mål till vad ni ska göra

          Gå från oprecisa begrepp som att ”öka effektiviteten” till att göra – vad är viktigt för oss och vad gör vi egentligen för att åstadkomma det? Prioritera det som faktiskt ger det resultat ni önskar.

         • Undanröj hinder och stötta förändring

          Reda ut konsekvenser och vad som belönar vissa beteenden – att få styrmedel att stötta förändringar istället för status quo.

         Diplomering – Beteendefokuserad Organisationsutveckling

         1

         Pedagogiskt upplägg för utbildningen i OBM

         Inför utbildningen får du en förberedande uppgift. Under utbildningsperioden tillämpar vi principerna för beteendeanalys fullt ut – både under övningar såväl som under hela upplägget för kursen.

         2

         Metodik

         De två inledande kursdagarna fokuserar på metodik, beteenden är och hur vi tillämpar OBM i förändringsprocesser.

         3

         Uppföljningsdag med fokus på tillämpning

         Uppföljningsdagen handlar om fördjupning, erfarenhetsutbyte, att få ett kvitto på din kompetens gällande beteendefokuserad verksamhetsutveckling.
         Du bokas på uppföljningsdagen i samband med din bokning, om du vill gå vid senare tillfälle behöver du kontakta oss. Uppföljningsdagen ska bokas senast 12 månader efter det att du gått första steget.

         4

         Diplomering

         Diplomet styrker att du förstått OBMs principer och har verktyg för organisationsutveckling med fokus på beteende. Diplomet förutsätter att du deltagit aktivt i de casebaserade övningar och närvarat hela utbildningen.

         OBM-utbildning är en investering med stor spridningseffekt

         För den som vill skapa resultat i sin organisation är kunskapen om effektiv beteendeförändring avgörande. Oavsett om det handlar om implementering av nya metoder, införandet av ett nytt IT system eller helt enkelt att tillsammans med medarbetarna driva den dagliga verksamheten – det är människors aktiva handlingar som gör effekten.

         Allt för få känner till och behärskar de grundläggande principerna för våra beteenden, varför gör vi det vi gör? När vi lär oss detta – vi gör det som förstärks via beteendets konsekvenser  – så kan vi bli klart mycket mer effektiva i smått och stort. Det fina i kråksången är att dessa beteendes lagar är universella och gäller alla och i alla sammanhang, så det är en investering med stor spridningseffekt.

         Vår OBM-utbildning ger nyckeln till att lyckas i många roller: som chef, ledare, verksamhetsutvecklare eller projektledare.

          

         Mikal Björkström

         Mikal Björkström

         Organisationspsykolog med specialistutbildning i OBM och Programansvarig

         Vem riktar sig OBM-utbildningen till?

         • Affärs- och Verksamhetsutvecklare som vill förstå beteendemönster och säkerställa att förbättringsarbete efterlevs fullt ut.
         • Personalansvariga som vill kunna påverka företagskulturen mer konkret och stötta beteenden som leder till ökad samverkan.
         • Ledare som tröttnat på att tjata och vill få saker att faktiskt hända.

         Handledning i OBM

         För dig som bokat utbildningen erbjuder vi möjligheten att få stöd när det gäller att tillämpa OBM i din vardag. Kanske behöver du stöd i en förändringsprocess eller hjälp med hur du ska föra kompetensen vidare i din organisation.

         Grundpaketet är 2 träffar med möjlighet att lägga till ytterligare tillfällen.

         Utgångspunkten är distanshandledning via Skype eller telefon och varje träff är cirka 90 minuter. Du kommer överens med handledaren om datum/tid för träffarna så att det passar din situation.

         Om du bedriver ett större förändringsarbete utifrån OBM, och behöver stöd på ett sådant sätt att distanshandledning kan vara otillräckligt, så kan en fördjupad uppdragsdialog för mer skräddarsydda insatser vara första steget.

         Investering
         Grundpaketet med två träffar, 5 000kr + moms
         Ytterligare träffar, 3 000 kr + moms/träff/90 minuter

         Frågor?
         Kontakta info@astrakan.se eller mikal@mbworks.se

         Frågor? Få svar av sakkunnig

         Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

          • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

          Kursinnehåll

          • Dag 1 - Grunderna i OBM & Beteendeanalys

           Vad är beteende?
           Hur beskriver vi beteenden på ett meningsfullt sätt?
           Bakomliggande mekanismer och vad som motiverar oss till olika beteenden.
           ABC-modellen – vad aktiverar beteenden och vilka konsekvenser får det vi gör?
           Ramverk för organisationsutveckling med OBM

           Ta ut riktningen är vi överens om vad som är viktigt? Skapa en gemensam vision.
           Skapa förutsättningar – har vi förutsättningar/kompetens för att lyckas med detta?
           Genomföra: Aktivera beteenden och se till att konsekvenssystem belönar rätt beteenden. Framförallt vid den initiala ansträngningen som beteendeförändringar innebär behöver vi bekräfta individuella prestationer och synliggöra organisationens framsteg.
           Förvalta: Uppföljning av effekt och mätetal. Djupare genomsyn av hur organisationen stöttar beteendet: med system såväl som administrativt och ekonomiskt. Att göra beteendet till en rutin och etablerad verksamhetsprocess.

          • Dag 2 Tillämpning - Förbättringsprocess enligt OBM

           Vision – hur vill vi utveckla organisationen?
           Förutsättningar – vilka personer och beteenden är mest avgörande för resultatet? Klargör prioriterade nyckelbeteenden.
           Genomför – Se till att rätt beteenden aktiveras och förstärks med konsekvenser.
           Vidmakthåll – Anpassning efter andra rutiner i verksamheten+ytterligare resultatkonsekvenser

          • Dag 3 Fördjupning & Diplomering "Beteendefokuserad organisationsutveckling"

           Erfarenhetsutbyte
           Fördjupning inom ”problemmoment”