OBM - Organisationsutveckling genom beteendeförändring

Kursnummer: A1400 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 3 dagar (2+1)
Kursavgift: 20 990 kr (exkl moms)
Ingår i en certifiering
Denna kurs ingår i : Diplomerad Säljchef Certifierad Förändringsledare ,
Innehåll »

OBM-utbildning för dig som vill få nya verktyg för att lyckas med organisationsutveckling. Pratar ni mycket om effektivitet? Har du tröttnat på att det ni beslutar om inte blir av? Eller att effekten uteblir trots stora satsningar? Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill få saker att hända på riktigt. En utbildning för dig som vill få ditt team eller rentav hela verksamheten att leva strategin och företagskulturen istället för att ta fram policys och dokument som konsumerar mer serverutrymme än de gör nytta.
OBM (Organizational behavior management) fokuserar på hur man får människor att ändra sitt beteende och att faktiskt göra det som andra modeller föreskriver i praktiken. OBM är därför ett utmärkt komplement till exempelvis LEAN, Astrakanmetoden eller visions- och värdegrundsarbete.

Efter vår OBM-utbildning kan du…

 • Med hjälp av beteendeanalys koppla nyckelbeteenden till handlingsplaner, styrmedel och policys – för att därigenom underlätta att planer blir till verklighet.
 • Konkretisera värdegrundsarbete eller ”egenskaper” som ni eftersöker till faktiska beteenden – att gå från övergripande ord som kvalitet, effektivitet och omtanke till vad ni faktiskt ska göra.
 • Identifiera vad som underlättar eller hindrar önskade beteenden i verksamheter.
 • Skilja på beteenden och icke-beteenden – vad vi kan styra och inte

Beteenden är det som skapar resultat

Gemensamt för utveckling av processer, värderingsarbete, nya affärsmodeller eller målstyrning är att det är vad vi faktiskt gör som skapar resultat. Alla våra planer utmynnar till slut i att vi behöver påverka beteenden, antingen genom att ändra befintliga rutiner eller att göra något helt nytt.

När effekten av verksamhetsförbättringar uteblir handlar det ofta om att man inte lyckats förändra beteenden. Anledningarna kan vara många: gamla styrmedel som belönar invanda rutiner, företagskultur som gör att vissa arbetsuppgifter innebär status och bekräftelse eller att det helt enkelt är svårt att ändra gamla vanor och att vi glömmer att sätta en plan för att stötta beteendeförändringen.

OBM ger dig verktyg för att analysera beteenden samt underlätta och följa upp förbättringar i verksamheten, att sätta den sista pusselbiten på plats när det gäller att lyckas med LEAN-införanden såväl som små förbättringar i din arbetsgrupp.

Några exempel på nyttan med OBM

 • Genom att beskriva värdeord med beteenden blir de konkreta – vad förväntas jag som anställd göra?
 • Det är etiskt försvarbart att be människor att ändra på sina beteenden. Vi kan kräva att rapporter ska lämnas in i tid men inte att personalen ”ska sluta vara lat”. Genom att uttrycka krav på beteenden när det gäller kvalitet och tid kommer vi runt ”tyckanden” och tydliggör våra förväntningar.
 • Gå från oprecisa begrepp som att ”öka effektiviteten” till att göra – vad är viktigt för oss och vad gör vi egentligen för att åstadkomma det? Prioritera det som faktiskt ger det resultat ni önskar.
 • Reda ut konsekvenser och vad som belönar vissa beteenden – att få styrmedel att stötta förändringar istället för status quo.

Vem riktar sig OBM-utbildningen till?

 • Affärs- och Verksamhetsutvecklare som vill förstå beteendemönster och säkerställa att förbättringsarbete efterlevs fullt ut.
 • Personalansvariga som vill kunna påverka företagskulturen mer konkret och stötta beteenden som leder till ökad samverkan.
 • Ledare som tröttnat på att tjata och vill få saker att faktiskt hända.

Diplomering – Beteendefokuserad Organisationsutveckling

De två inledande dagarna fokuserar på metodik, uppföljningsdagen på tillämpning – att arbeta igenom förändringsprocesser med beteendefokus. Däremellan får du i hemuppgift att identifiera nyckelbeteenden och hinder/drivkrafter.

Du bokas på uppföljningsdagen i samband med din bokning, om du vill gå vid senare tillfälle behöver du kontakta oss. Vi schemalägger uppföljningsdagar terminsvis – vår rekommendation är att du går den inom ett halvår efter det första utbildningssteget. Uppföljningsdagen ska bokas senast 12 månader efter det att du gått första steget.

Vad innebär diplomet?

Diplomet styrker att du förstått OBMs principer och har verktyg för organisationsutveckling med fokus på beteende.

Handledning under och efter kursen

I samarbete med Previa Organisation & Ledarskap kan Astrakan erbjuda handledning från konsulter som jobbar med OBM – för att få hjälp att tillämpa OBM på en intern process hos er. Kontakta oss om du är intresserad av detta (obs, kostnad för konsultarvode tillkommer).

Boka »

Innehåll

Pedagogiskt upplägg för utbildningen i OBM

Inför utbildningen får du en förberedande uppgift. Under kursen tillämpar vi principerna för beteendeanalys fullt ut – både under övningar såväl som under hela upplägget för kursen.

Uppföljningsdagen handlar om fördjupning, erfarenhetsutbyte, att få ett kvitto på din kompetens gällande beteendefokuserad verksamhetsutveckling och diplomering.

Dag 1 – Grunderna i OBM & Beteendeanalys

 • Vad är beteende?
 • Hur beskriver vi beteenden på ett meningsfullt sätt?
 • Bakomliggande mekanismer och vad som motiverar oss till olika beteenden.
 • ABC-modellen – vad aktiverar beteenden och vilka konsekvenser får det vi gör?

Ramverk för organisationsutveckling med OBM

 • Ta ut riktningen är vi överens om vad som är viktigt? Skapa en gemensam vision.
 • Skapa förutsättningar – har vi förutsättningar/kompetens för att lyckas med detta?
 • Genomföra: Aktivera beteenden och se till att konsekvenssystem belönar rätt beteenden. Framförallt vid den initiala ansträngningen som beteendeförändringar innebär behöver vi bekräfta individuella prestationer och synliggöra organisationens framsteg.
 • Förvalta: Uppföljning av effekt och mätetal. Djupare genomsyn av hur organisationen stöttar beteendet: med system såväl som administrativt och ekonomiskt. Att göra beteendet till en rutin och etablerad verksamhetsprocess.

Dag 2 Tillämpning – Förbättringsprocess enligt OBM

 • Vision – hur vill vi utveckla organisationen?
 • Förutsättningar- vilka personar och beteenden är mest avgörande för resultatet? Klargör prioriterade nyckelbeteenden.
 • Genomför – Se till att rätt beteenden aktiveras och förstärks med konsekvenser.
 • Vidmakthåll- Anpassning efter andra rutiner i verksamheten+ytterligare resultatkonsekvenser


Dag 3 Fördjupning & Diplomering ”Beteendefokuserad organisationsutveckling”

 • Erfarenhetsutbyte
 • Fördjupning inom ”problemmoment”

 

Boka »
 • Erica Lundin
  Deltagare OBM kurs utbildning
  Namn: Erica Lundin
  Yrke: Gruppchef, SEB

  Kurs och nytta:
  A1400 - OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring

  ”För ett år sedan anlitade vi en extern konsult som introducerade OBM för oss. Jag blev fascinerad av hur OBM kan hjälpa till att få människor att ändra beteenden. I början tänkte jag att hur svårt kan det vara att få folk att ändra sig, men snart insåg jag att det verkligen är en utmaning och att man måste lägga ner både tid och energi för att uppnå bestående förändringar.
  Jag är gruppchef på SEB och har 10 medarbetare. Vi har nu jobbat fokuserat med att förändra vårt sätt att arbeta. Exempelvis vill vi bli bättre på att lära av varandra och öka kunskapen i teamet. Ett exempel på en enkel lösning är att vi delar ut guldstjärnor när någon delat med sig av sin kunskap. Efter fem guldstjärnor i gruppen blev det ”finfika”. Det kan låta enkelt, kanske till och med barnsligt, men det fungerar!
  Nu ska jag byta tjänst inom SEB och vill fortsätta att arbeta med OBM. När den här utbildningen dök upp ville jag verkligen gå den. Dels för att få en bekräftelse på att jag arbetar på rätt sätt men också för att lära mig mer och fördjupa mina kunskaper.
  Det var en fantastiskt bra utbildning, jag fick nya perspektiv och nya verktyg att fortsätta att arbetet med. Kursledarna var jättebra, kunniga och samtidigt utmanande. De triggade oss att tänka i nya banor.”

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *