OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring

OBM-utbildning för dig som vill få nya verktyg för att lyckas med organisationsutveckling. Pratar ni mycket om effektivitet? Har du tröttnat på att det ni beslutar om inte blir av? Eller att effekten uteblir trots stora satsningar? Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill få saker att hända på riktigt. En utbildning för dig som vill få ditt team eller rentav hela verksamheten att leva strategin och företagskulturen istället för att ta fram policys och dokument som konsumerar mer serverutrymme än de gör nytta.

 • Kursid A1400
 • Kursavgift 29 900 kr (exkl moms)
 • Omfattning Blended: 3 dagar (Digital modul + 1+1 utbildningsdag)

Efter vår OBM-utbildning kan du...

 • Med hjälp av beteendeanalys koppla nyckelbeteenden till handlingsplaner, styrmedel och policys – för att därigenom underlätta att planer blir till verklighet
 • Konkretisera värdegrundsarbete eller ”egenskaper” som ni eftersöker till faktiska beteenden – att gå från övergripande ord som kvalitet, effektivitet och omtanke till vad ni faktiskt ska göra
 • Identifiera vad som underlättar eller hindrar önskade beteenden i verksamheter
 • Skilja på beteenden och icke-beteenden - vad vi kan styra och inte
 • Förändra kulturen i verksamheter: ledarskap, medarbetarskap, ta tillvara på mångfald med mera

OBM – Beteenden är det som skapar resultat

Gemensamt för utveckling av processer, värderingsarbete, nya affärsmodeller eller målstyrning är att det är vad vi faktiskt gör som skapar resultat. Alla våra planer utmynnar till slut i att vi behöver påverka beteenden, antingen genom att ändra befintliga rutiner eller att göra något helt nytt.

När effekten av verksamhetsförbättringar uteblir handlar det ofta om att man inte lyckats förändra beteenden. Anledningarna kan vara många: gamla styrmedel som belönar invanda rutiner, företagskultur som gör att vissa arbetsuppgifter innebär status och bekräftelse eller att det helt enkelt är svårt att ändra gamla vanor och att vi glömmer att sätta en plan för att stötta beteendeförändringen.

OBM (Organizational behavior management) fokuserar på hur man får människor att ändra sitt beteende och att faktiskt göra det som andra modeller föreskriver i praktiken. OBM är därför ett utmärkt komplement till exempelvis LEAN, Astrakanmetoden eller visions- och värdegrundsarbete.
– OBM ger dig verktyg för att analysera beteenden samt underlätta och följa upp förbättringar i verksamheten, att sätta den sista pusselbiten på plats när det gäller att lyckas med förändringar.

Ladda hem

Förändring enligt OBM

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Tre exempel på nyttan med OBM

        • Konkretisera värdeord och egenskaper

         Genom att beskriva värdeord med beteenden blir de konkreta – vad förväntas jag som anställd göra?
         Det är etiskt försvarbart att be människor att ändra på sina beteenden. Vi kan kräva att rapporter ska lämnas in i tid men inte att personalen ”ska sluta vara lat”. Genom att uttrycka krav på beteenden när det gäller kvalitet och tid kommer vi runt ”tyckanden” och tydliggör våra förväntningar.

        • Omformulera oprecisa mål till vad ni ska göra

         Gå från oprecisa begrepp som att ”öka effektiviteten” och ”skapa tillit” till att göra – vad är viktigt för oss och vad gör vi egentligen för att åstadkomma det? Prioritera det som faktiskt ger det resultat ni önskar.

        • Undanröj hinder och stötta förändring

         Red ut konsekvenser och vad som belönar vissa beteenden – se till att styrmedel att stöttar förändringar istället för status quo.

        Upplägg - Blended Learning

        1

        Skapa förståelse för begrepp och beteendevetenskaplig teori

        Inför utbildningen får du en förberedande uppgift och tillgång till en elearning som ska vara genomförd innan utbildningsstart.

        Inom ramarna för OBM behöver vi sätta många begrepp och beteendevetenskapliga principer innan vi kan gå vidare och jobba med det praktiska. Den digitala modulen inför ger dig alla de nödvändiga grunderna i form av videogenomgångar, övningar och repetitionstester.

        2

        Workshopdagar

        Under workshopdagarna tränar vi med hjälp av case för att tydliggöra kopplingen mellan OBM och verksamhetsutveckling.

        Casen har ökande svårighetsgrad så att du får möjlighet att sätta grunderna och hantera mer avancerade aspekter.

        Mellan workshopdagarna får du en träningsuppgift för att arbeta skarpt med beteendeförändring.

        OBM-utbildning är en investering med stor spridningseffekt

        För den som vill skapa resultat i sin organisation är kunskapen om effektiv beteendeförändring avgörande. Oavsett om det handlar om implementering av nya metoder, införandet av ett nytt IT system eller helt enkelt att tillsammans med medarbetarna driva den dagliga verksamheten – det är människors aktiva handlingar som gör effekten.

        Allt för få känner till och behärskar de grundläggande principerna för våra beteenden, varför gör vi det vi gör? När vi lär oss detta – vi gör det som förstärks via beteendets konsekvenser  – så kan vi bli klart mycket mer effektiva i smått och stort. Det fina i kråksången är att dessa beteendes lagar är universella och gäller alla och i alla sammanhang, så det är en investering med stor spridningseffekt.

        Vår OBM-utbildning ger nyckeln till att lyckas i många roller: som chef, ledare, verksamhetsutvecklare eller projektledare.

         

        Mikal Björkström

        Mikal Björkström

        Organisationspsykolog med specialistutbildning i OBM och Programansvarig

        Vem riktar sig OBM-utbildningen till?

        • Affärs- och Verksamhetsutvecklare som vill förstå beteendemönster och säkerställa att förbättringsarbete efterlevs fullt ut.
        • Personalansvariga som vill kunna påverka företagskulturen mer konkret och stötta beteenden som leder till ökad samverkan.
        • Ledare som tröttnat på att tjata och vill få saker att faktiskt hända.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Kursinnehåll

         • Grunderna i OBM & Beteendeanalys

          Vad är beteende?
          Hur beskriver vi beteenden på ett meningsfullt sätt?
          Bakomliggande mekanismer och vad som motiverar oss till olika beteenden.
          ABC-modellen – vad aktiverar beteenden och vilka konsekvenser får det vi gör?
          Ramverk för organisationsutveckling med OBM

         • Tillämpning - Förbättringsprocess enligt OBM

          Vision – hur vill vi utveckla organisationen?
          Förutsättningar – vilka personer och beteenden är mest avgörande för resultatet? Klargör prioriterade nyckelbeteenden.
          Genomför – Se till att rätt beteenden aktiveras och förstärks med konsekvenser.
          Vidmakthåll – Anpassning efter andra rutiner i verksamheten+ytterligare resultatkonsekvenser

         • Fördjupning

          Erfarenhetsutbyte efter hemuppgift
          Fördjupning inom ”problemmoment”

         Frågor och svar

         • Kan jag få handledning efter utbildningen?+

          För dig som bokat utbildningen erbjuder vi möjligheten att få stöd när det gäller att tillämpa OBM i din vardag. Kanske behöver du stöd i en förändringsprocess eller hjälp med hur du ska föra kompetensen vidare i din organisation.

          Grundpaketet är 2 träffar med möjlighet att lägga till ytterligare tillfällen.

          Utgångspunkten är distanshandledning via Skype eller telefon och varje träff är cirka 90 minuter. Du kommer överens med handledaren om datum/tid för träffarna så att det passar din situation.

          Om du bedriver ett större förändringsarbete utifrån OBM, och behöver stöd på ett sådant sätt att distanshandledning kan vara otillräckligt, så kan en fördjupad uppdragsdialog för mer skräddarsydda insatser vara första steget.

          Investering
          Grundpaketet med två träffar, 5 000kr + moms
          Ytterligare träffar, 3 000 kr + moms/träff/90 minuter

          Frågor?
          Kontakta info@astrakan.se

         • Hur lång tid har jag tillgång till det digitala materialet?+

          Under 12 månader från första kursdagen har du möjlighet att gå tillbaka och repetera innehållet.

         • När ska arbetet inför vara klart?+
          10 arbetsdagar innan den första utbildningsdagen. Om du bokar din plats senare än så behöver du vara säker på att du hinner genomföra den digitala modulen innan start. Genomförandetiden varierar så räkna med 6 timmar för att vara på den säkra sidan. Snittiden är 4 timmar.

          Vi förbehåller oss rätten att avboka deltagare som inte genomfört den digitala modulen inför, i så fall får du gå utbildningen vid ett senare tillfälle i mån av plats.

          Den digitala modulen är en viktig del av utbildningen och innehåller teorin och grunderna i den metodik som används i projektsimulationen under workshopdagarna. För att kunna delta fullt ut i övningarna behöver du därför tillgodogöra dig innehållet i den digitala modulen på förhand.

         • När får jag tillgång till den digitala modulen?+

          Direkt i samband med bokning.

         • När är sista dagen för bokning?+

          Det går bra att boka sig på utbildningen fram till start men observera att du behöver genomföra den digitala modulen inför. Tiden för genomförande varierar men i snitt tar det 4 timmar.

          Om du inte hinner genomföra modulen innan avbokas du och får gå utbildningen vid senare tillfälle i mån av plats.

         • Vilka webbläsare/enheter fungerar den digitala modulen med?+

          Portalen fungerar i iOS och Android på mobil/padda.

          Webbläsarna Firefox, IE 9+, Chrome, Safari, och Opera på desktop.

          Det viktiga är att du håller din enhet/webbläsare uppdaterad. Äldre versioner av webbläsare som inte stöttar HTML5 fungerar inte optimalt, portalen ska då känna av detta och signalera att du bör uppdatera.