Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla ett ledarskap byggt på handlingskraft och tydliga värderingar. Vi vill att du som ledare går i bräschen och visar vad som förväntas, inte genom ord utan handling. Ditt agerande är det som sätter en standard, visar att arbetet är värt att kämpa för och lägger grunden för team där varje medlem har en uppgift, ett ansvar och en vilja att prestera.

Ledarskapsutbildning

Vi vill genom våra ledarskapsutbildningar ge dig det som krävs för att skapa en arbetsplats där utveckling och ständiga förbättringar ger en meningsfull vardag. Där problem blir positiva utmaningar.
Våra öppna utbildningar i ledarskap genomförs i Stockholm. Skräddarsydda upplägg levererar vi över hela landet. Bra utbildning ska leda till nya färdigheter och tillvägagångssätt – vi lär ut det som fungerar i praktiken. Våra utbildningar bygger därför på beprövade och efterforskade metoder som leder till ökat engagemang och trivsel bland personalen, förbättrad kvalitet och hållbar förbättring.

Ladda hem

Astrakans Förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Kort om Astrakan och vårt ledarskap

  Astrakanmetoden – vår metod för att utveckla verksamheter – etablerade sig på 80-talet. Idag är den standard bland Sveriges största organisationer, bland annat inom bank, tillverkningsindustri och offentlig förvaltning. När det krävts koordinerade insatser och en gemensam ansträngning för att förändra, skapa nytt och att nå högt satta mål så har Astrakan bidragit med den karta och arbetssätt som krävts för att förverkliga strategin.

  Men för att lyckas med utveckling krävs också ett gott ledarskap. Därför har vi utvecklat utbildningar för den strategiske ledaren såväl som den nyblivna chefen. Vi riktar oss till dig som har slutmålet att bli riktigt duktig på management, som vill förstå och påverka din omgivning mot framsteg och göra verklig skillnad som ledare.

  Ledarskapsutbildning hos Astrakan

  Astrakan är utbildningsföretaget svenska verksamheter vänder sig till när förändring är nödvändig. Vi utbildar ledare som fått i uppdrag att förnya och vidareutveckla sin organisation. Det började med vår metod för verksamhetsutveckling, Astrakanmetoden, som idag ligger till grund för den strategiska utvecklingen av stora myndigheter såväl som företag inom industri och bankväsendet.

  I samband med att metoden växt sedan den etablerade sig under 80-talet ökade efterfrågan på ledarskapsutbildning med fokus på de mjuka frågorna i samband med förändringsarbete. Förändringsledning. Att som ledare genomföra förbättringar och skapa en kultur där utvecklingsfrågor och ökat värde för kund står högst på agendan.

  Astrakan är en del av historien gällande svensk företagskultur och organisationsutveckling. Vi vill därför vara den bästa källan för att nå nya dimensioner i ditt ledarskap; genom fritt material på vår hemsida såväl som ledarskapsutbildningar och föreläsningar. Vårt material och metodik bygger på forskning – men förmedlas i enkelt och lättläst format. En bra början för dig som är nyfiken är att kika på det du hittar under rubrikerna förändringsarbete och grupputveckling.

  Pedagogiskt upplägg för våra kurser i ledarskap

  Vi arbetar enligt denna modell; Praktisk övning – Teori – Praktisk förankring – Reflektion/Diskussion. Vi tar avstamp i deltagarnas egna frågor och case och via mixen av teori, övning och reflektion skapas en djupare förståelse för innehållet. Framför allt får du chansen att prova, öva, utbyta erfarenheter och koppla ihop innehållet med hur du kan använda insikterna och verktygen rent konkret i ditt personliga ledarskap.

  Detta kompletterar vi med:

  • On the job training och beteendeförändring utifrån mål
  • Olika former av digitalt lärande

   

  Frågor? Få svar av sakkunnig

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.