Ledarskapsutbildning

Vårt utbud av Ledarskapsutbildning, Certifiering och program

Kommunikation & personligt ledarskap

Ledarskapsutbildning hos Astrakan

Astrakan är utbildningsföretaget svenska verksamheter vänder sig till när förändring är nödvändig. Vi utbildar ledare som fått i uppdrag att förnya och vidareutveckla sin organisation. Det började med vår metod för verksamhetsutveckling, Astrakanmetoden, som idag ligger till grund för den strategiska utvecklingen av stora myndigheter såväl som företag inom industri och bankväsendet.

I samband med att metoden växt sedan den etablerade sig under 80-talet ökade efterfrågan på ledarskapsutbildning med fokus på de mjuka frågorna i samband med förändringsarbete. Förändringsledning. Att som ledare genomföra förbättringar och skapa en kultur där utvecklingsfrågor och ökat värde för kund står högst på agendan.

Astrakan är en del av historien gällande svensk företagskultur och organisationsutveckling. Vi vill därför vara den bästa källan för att nå nya dimensioner i ditt ledarskap; genom fritt material på vår hemsida såväl som ledarskapsutbildningar och föreläsningar. Vårt material och metodik bygger på forskning – men förmedlas i enkelt och lättläst format. En bra början för dig som är nyfiken är att kika på det du hittar under rubrikerna förändringsarbete och grupputveckling.

Pedagogiskt upplägg för våra kurser i ledarskap

Vi arbetar enligt denna modell; Praktisk övning – Teori – Praktisk förankring – Reflektion/Diskussion. Vi tar avstamp i deltagarnas egna frågor och case och via mixen av teori, övning och reflektion skapas en djupare förståelse för innehållet. Framför allt får du chansen att prova, öva, utbyta erfarenheter och koppla ihop innehållet med hur du kan använda insikterna och verktygen rent konkret i ditt personliga ledarskap.