Motiverande Samtal (MI) – exempel och lathunden BÖRS

Motiverande samtal hjälper oss att uppmuntra förändring – utan att pådyvla andra våra argument och värderingar. Här får du tips på hur du lägger upp ett motiverande samtal för självmotiverande påståenden och lathunden BÖRS.

Motiverande samtal – samtalsmodell för förändring

Hur kan vi påverka någon till förändring? Övertalningsförsök är sällan framgångsrika. Motiverande samtal handlar istället om att med förståelse för motpartens situation leda den till att själv bygga upp sin motivation och formulera argument för förändring.

Locka till självmotiverande påståenden

När vi hör oss själva argumentera för något känner vi också en plikt att stå för det. Att backa upp våra ord med handling. Den här typen av yttranden visar också på kopplingen mellan det vi tänker, säger och gör. En oerhört stark motivationsfaktor när det gäller förändring.

Hur ställer jag frågor som leder till motiverande påståenden?

Undvik frågor som skapar motsättningar: ”Borde du inte söka jobb?” är ingen vidare motivationshöjare. Den öppna frågan ”Vad skulle du vilja göra?” är bättre. Och om motparten berättar om ett antal problem kan: ”det låter för mig som att det här är något du vill ändra på” fungera som intervention. Eller något så enkelt som: ”Varför skulle du kunna tänka dig att göra det här?”

Med frågor vill vi locka fram påståenden som:

  • Kopplar ihop problemet med beteenden som behöver ändras: ”jag kan inte gå på bandyträningarna längre för att mina lungor gör så ont”
  • Förstärker de negativa aspekterna av problemet – oro och bekymmer: ”jag är stressad över hur miljödebatten kommer att påverka vår försäljning”
  • Bejakar förändringen och erkänner den som nödvändig: ”Om vi fortsätter att bara tillverka bilar som går på bensin kommer vår verksamhet inte att finnas kvar 2080”
  • Visar på tilltro till sin egen förmåga att lyckas: ”Jag har en stark vilja och gör jag bara 100 armhävningar om dagen i en månad kommer jag slå syrran i armbrytning”.

Vad är Motiverande samtal (MI)?

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmodell för att samtala om och stötta förändringar inom olika typer av beroende. Modellen och metoden utgår ifrån att den som berättar har de resurser och motivation som behövs för att göra en förändring. Den bygger också på samarbete och en frihet att själv bestämma, autonomi.

Lathund för motiverande samtal – BÖRS-modellen

En modell för Motiverande samtal (MI) kallas BÖRS. BÖRS är en akronym för fyra kommunikationsfärdigheter som du enkelt kan komma ihåg: Bekräfta, Öppna frågor, Reflektera, Sammanfatta.

Miniföreläsning - Mall för Motiverande samtal

Astrakans retoriker Benny om BÖRS

Modellen BÖRS

1

B: Bekräfta

Bekräfta det som din samtalspartner berättar:
”Jag förstår att du gärna vill ha tydliga mål för att känna motivation”

En viktig del i lyssnandet och bekräftande är att inte bryta motpartens flöde. För att visa att vi uppfattat motpartens bild och uppmuntra att berätta mer kan vi spegla.
Till exempel såhär: ”Jag är så himla stressad över det här och när jag försöker tala med min chef så pratar han bara om sin hund och budgeten”
Spegling: ”Du är stressad och chefen lyssnar inte”

2

Ö: Öppna frågor

Använd öppna frågor för att få den du talar med att berätta mer. Det är frågor som börjar med exempelvis:

  • Hur skulle du vilja utvecklas inom…?
  • När vill du att vi tar nästa steg?
  • Vad behöver du för att klara av våra mål?
  • Hur ser du på våra värderingar och vad känner du för dem?

Alltså frågor som inte går att svara endast ”ja” eller ”nej” på. Öppna frågor.

3

R: Reflektera

Reflektera och ge ett kvitto på vad du uppfattat att vad den du talar till har sagt. Det kan handla om enkla reflektioner som att upprepa ett ord eller mening för att på så sätt få den du talar till att förtydliga eller bekräfta att ni befinner er på samma ”plats”. Du kan också försöka fång aupp och återge en mening ”läsa mellan raderna.” Det här skiljer sig alltså från spegling/bekräfta genom att du kan göra tolkningar och testa dessa genom att reflektera.

Exempelvis säger den du talar med:
”Det är viktigt att jag har tydliga mål för att trivas och utvecklas”
Enkel reflektion:
”Så det är viktigt med tydliga mål för dig?”
Omformulering:
”dina mål är inte tillräckligt tydliga för att du ska känna att du vill vara här och bli bättre på…?
Omformulering, ”läsa mellan raderna”:
”att inte sakna en vision och riktning gör att du kan tänka dig att söka dig någon annanstans där du kan klättra, både kompetens- och karriärmässigt?”

4

S: Sammanfatta

Sammanfatta nu vad du har uppfattat. Försök om möjligt att fånga upp själva problemet och eventuella känslor som kopplar till det. Försök även att ha i åtanke själva anledningen till en eventuell förändring och att den du talar till har förmågan att själv bidra till en lösning.

”Ok, låt mig se om jag uppfattat dig rätt, har berättar att det är viktigt för dig att ha tydliga mål för att både trivas och utvecklas, något som du känner inte riktigt finns just nu. Det leder till att du har börjat titta dig om efter vad som finns på andra platser. Stämmer det med din bild?”

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron är Astrakant med intresse för förändringsarbete och grupputveckling.