Certifierad Förändringsledare

Kursnummer: A2620
Antal dagar: 8 dagar
Kursavgift: 56 800 kr (exkl moms)

Certifierad Förändringsledare – Öka verksamhetens prestationsförmåga

Förändringsledaren har en nyckelroll i organisationer som vill lyckas med omfattande projekt och affärsutveckling.
Rollens fokus ligger på kultur- och personalfrågor i förändringsarbete. Att väcka människors engagemang och skapa förståelse för förändringar av affärsprocesser, införande av nya system eller omorganisationer.
– För att snabbare kunna få till de anpassningar som krävs och öka verksamhetens prestationsförmåga.

Vad innebär Astrakans Certifiering i förändringsledning?

Att du kan skapa förutsättningar för att implementera förändringar i verksamheten som ledare, kommunikatör och affärsutvecklare. Att du metodiskt kan ta dig an en förändring, tydliggöra vad målbilden är och sedan etablera den i organisationen.

Du behärskar följande moment i förändring:

  • Du kan formulera en tydlig vision för vad ni ska åstadkomma
  • Du kan använda dig av segerplanering för att tydliggöra framsteg och bygga momentum i organisationen
  • Du kan genomföra en intressentanalys och kartlägga hur olika grupper påverkas av förändringen
  • Du kan sätta en kommunikationsplan som ser till att ni kommunicerar tillräckligt mycket, tillräckligt uthålligt och på ett sätt som väcker medarbetares engagemang
  • Du har förståelse för det motstånd som förändringar kan mötas av och vad du kan göra för att vända det till positivt engagemang
  • Du kan coacha andra ledare och kritiska intressenter i organisationen för att de bättre ska kunna bidra till förändring
  • Du kan analysera värdet av förändring och vilka resurser som krävs för att få ut maximal nytta (ROI)
  • Du kan med hjälp av OBM analysera beteenden och koppla dessa till handlingsplaner, styrmedel och policies
  • Du kan omformulera luddiga visioner och värderingar till faktiska beteenden – att gå från ”kvalitet”, ”effektivitet” eller ”omtanke” till vad det innebär att ni faktiska ska göra
  • Du kan identifiera vad som underlättar eller hindrar önskade beteenden i din verksamhet.

Hur går Certifieringen i förändringsledning till?

I Certifieringsprogrammet ingår utbildningarna:

Effektiv Förändringsledning – Metod
Utbildningen ger dig strukturen som krävs för att kunna genomföra förändringar med en tydlig riktning mot målet.

OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring
L
är dig använda dig av beteendeanalys för att koppla nyckelbeteenden till er planer och styrmedel – så att verksamhetens struktur främjar den förändring ni vill åt.

Förändringsledarskap – Fördjupning i förändringsledning
Utbildningen är baserad på riktiga fallstudier av förändringsprojekt och ger dig möjlighet att öva på de kritiska moment som vi behöver lyckas med för att effektivt genomdriva en förändring.

I samband med certifieringen examineras du på följande sätt;

Nätbaserat teoriprov med huvudsakligen öppna frågor

Arbetsprov: Examination där du får ta dig an olika förändringscase

Du får även möjlighet att under OBM-utbildningen arbeta med ditt eget case gällande beteendeförändring samt återkoppling och uppföljning.

Praktisk information Certifierad Förändringsledare

Hur gör jag om jag redan kan tillräckligt och bara vill examinera mig? Kostnaden för enbart examinationen är 9 200:-.
Beställer du hela programmet får du 15% rabatt, totalt värde 10 026 kr, på utbildningar och examination. Det är summan du sparar mot att beställa enskilda kurser i programmet.
Programmet ska vara genomfört inom 18 månader efter bokning.

Mer om förändring och utbildningar inom området

En översikt av området ledarskapsutbildning hittar du här. För dig som vill lära dig mer redan nu rekommenderar vi vår blogg om förändringsarbete.

 

Boka »