Certifierad Förändringsledare

Ibland är det nödvändigt att förändra. Om företaget faller på rankingen, om viktiga kunder trappar ned på samarbetet eller om organisationen tappar goodwill och börjar få dåligt rykte. För att lyckas med förändringen krävs ett starkt ledarskap. Certifierad Förändringsledare är en ledarskapsutbildning  som hjälper dig att hantera alla de olika aspekterna av förändring. Från psykologi: förändringsmotstånd och beteendeförändring till att skapa en fungerande struktur för med hjälp av kommunikation, delmål och vision.
– Certifikatet intygar att du visat förmågan att tackla kritiska moment och kan tillämpa en förändringsmetodik som innefattar viktiga framgångsfaktorer.

 • Kursid A2620
 • Antal dagar 8 dagar
 • Kursavgift 57 970 kr (exkl moms)

Certifierad Förändringsledare – Öka verksamhetens prestationsförmåga

Förändringsledaren har en nyckelroll i organisationer som vill lyckas med omfattande projekt och affärsutveckling.
Rollens fokus ligger på kultur- och personalfrågor i förändringsarbete. Att väcka människors engagemang och skapa förståelse för förändringar av affärsprocesser, införande av nya system eller omorganisationer.
– För att snabbare kunna få till de anpassningar som krävs och öka verksamhetens prestationsförmåga.

Som Certifierad Förändringsledare behärskar du följande moment. Du kan...

 • Formulera en tydlig vision för vad ni ska åstadkomma

 • Använda dig av segerplanering för att tydliggöra framsteg och bygga momentum i organisationen

 • Genomföra en intressentanalys och kartlägga hur olika grupper påverkas av förändringen

 • Sätta en kommunikationsplan som ser till att ni kommunicerar tillräckligt mycket, tillräckligt uthålligt och på ett sätt som väcker medarbetares engagemang

 • Analysera och ta till konkreta åtgärder för att vända motstånd till engagemang

 • Coacha andra ledare och kritiska intressenter i organisationen för att de bättre ska kunna bidra till förändring

 • Analysera värdet av förändring och vilka resurser som krävs för att få ut maximal nytta (ROI)

 • Med hjälp av OBM analysera beteenden och koppla dessa till handlingsplaner, styrmedel och policies

 • Omformulera luddiga visioner och värderingar till faktiska beteenden - att gå från "kvalitet", "effektivitet" eller "omtanke" till vad det innebär att ni faktiska ska göra

 • Identifiera vad som underlättar eller hindrar önskade beteenden i din verksamhet

Ladda hem

Guide för förändringsledare

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Hur går Certifieringen i förändringsledning till?

  I Certifieringsprogrammet ingår utbildningarna:

  Effektiv Förändringsledning – Metod
  Utbildningen ger dig strukturen som krävs för att kunna genomföra förändringar med en tydlig riktning mot målet.

  OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring
  L
  är dig använda dig av beteendeanalys för att koppla nyckelbeteenden till er planer och styrmedel – så att verksamhetens struktur främjar den förändring ni vill åt.

  Förändringsledarskap – Fördjupning i förändringsledning
  Utbildningen är baserad på riktiga fallstudier av förändringsprojekt och ger dig möjlighet att öva på de kritiska moment som vi behöver lyckas med för att effektivt genomdriva en förändring.

  I samband med certifieringen examineras du på följande sätt;

  Nätbaserat teoriprov med huvudsakligen öppna frågor

  Arbetsprov: Examination där du får ta dig an olika förändringscase

  Du får även möjlighet att under OBM-utbildningen arbeta med ditt eget case gällande beteendeförändring samt återkoppling och uppföljning.

  Certifierad Förändringsledare Värdet Modell

  Varför behövs det förändringsledare?

  Källa: IBM "Making Change Work, en  global studie som omfattar enkäter och intervjuer med 1390 personer med uppdrag att implementera förändringar i sina organisationer.

  Då lyckas vi förändra i grunden

  ”Vi som ska leda förändringen måste se människor, lyssna på dem och förstå vad som driver dem, då först kan vi hjälpa dem att hitta sin egen inre motivation till att förändra sitt sätt att tänka och agera. Du kan inte tvinga folk att göra som du vill, du måste få dem att vilja själva. Det är först när vi lyckas med detta som vi lyckas förändra i grunden.”

  Kelly Odell

  Kelly Odell

  Programansvarig Certifierad Förändringsledare och rådgivare till ledningsgrupper

  Frågor? Få svar av sakkunnig.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Praktisk information Certifierad Förändringsledare

  Hur gör jag om jag redan kan tillräckligt och bara vill examinera mig?
  Kostnaden för enbart examinationen är 9 200:-.

  Vad är fördelarna med att beställa hela programmet?
  Beställer du hela programmet får du 15% rabatt, totalt värde 10 026 kr, på utbildningar och examination. Det är summan du sparar mot att beställa enskilda kurser i programmet.
  Programmet ska vara genomfört inom 18 månader efter bokning.

  Passar programmet även för mig som jobbar i offentlig förvaltning?
  Flera fallstudier som vi använder i samband med övningar är hämtade från myndigheter. Metoden vi lär ut är allmängiltig för förändringsprojekt även om det ingår affärsutvecklande element så går dessa att omformulera utifrån uppdrag och effektivitet.

  Hur hittar jag kursdatum?
  Kontakta oss via utbildning@astrakan.se eller ring 08-54 54 23 00 – så hjälper vi dig.
  Exakta datum hittar du på sidorna för de kurser som ingår: