Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Projektbeställare kräver oftare att projekt skall ledas av certifierade projektledare. Projektledarna vill vidareutveckla sig och göra karriär i sin roll. Certifiering enligt en erkänd standard, som IPMA blir därför en konkurrensfördel för företaget och samtidigt ett naturligt karriärsteg för projektledare.

 • Kursid A4603
 • Antal dagar 2 + 2 + 3 + 2 (totalt 9 dagar)
 • Kursavgift 46 900 kr (exkl moms)

Programmet mot IPMA-certifiering ger dig...

 • bredare och fördjupade kunskaper om framgångsrik ledning av projekt

 • en helhetssyn på vad projektledning omfattar

 • ökat självförtroende som projektledare

 • större insikt i hur du själv fungerar som projektledare

 • ett nätverk av andra erfarna projektledare som du har nytta av även efter utbildningen

 • Dessutom är du väl förberedd för en IPMA-certifiering på den nivå som är rätt för dig.

Vårt IPMA-program är uppbyggt i fyra moduler

Projektledarprogrammet är indelat i fyra moduler och har utvecklats runt IPMAs tre kompetensområden; Beteende, Metod och Erfarenhet (strategisk kompetens). Utöver de schemalagda modulerna krävs studietid för litteraturläsning och problemlösning. Som stöd vid deltagarnas hemstudier är våra lärare tillgängliga som mentorer. I projektledarprogrammet utvecklas projektledarna genom erfarenhetsutbyte, kunskapsfördjupning och förberedelse för certifiering. I de olika modulerna går vi igenom olika kompetenselement inom metod och beteende, integrerat med kontinuerlig erfarenhetsåterkoppling.

De praktiska aktiviteterna i IPMA-programmet

Några exempel:
– Ta fram en projektplan utifrån beställares behov, krav och mål
– Leda projekt under genomförandet, avsluta projekt
– Följa upp, analysera och styra projekt samt rapportera projektstatus
– Personlighetsanalys för att förstå sin personlighetstyp
– Tydliggöra ledarrollen för att driva arbetet framåt

Målgrupp & Förkunskaper

Projektledare med minst 3 års projektledarerfarenhet från medelstora eller större projekt och som planerar en IPMA-certifiering på C- eller B-nivå.
Söker du istället en mer grundläggande projektledarutbildning rekommenderar vi vår kurs Praktisk projektledning.

Mer information om vilken nivå du ska välja: http://projektforum.se/certifiering/

Ladda ner - Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Kursinnehåll

  • Introduktion (2 dagar)

   Skapande av gruppen
   Introduktion till certifiering
   Genomgång av programmet
   Introduktion beteendedelen
   Projektledarrollen
   Utveckla förtroende
   – Första intryckets betydelse
   – Hur fungerar hjärnan
   – Tillståndets påverkan på ledarskap
   – Stresshantering

  • Beteende (2 dagar)

   Hantera relationer
   – Skapa relationer
   – Feedback
   – Effektiv kommunikation
   – Kroppsspråk och röstens inverkan på kommunikation
   – Fatta effektiva beslut

   Främja dynamik
   – Grupputveckling
   – Motivation och drivkrafter
   – Konflikthantering

   Genomgång av KIP:en för beteendedelen

  • Metod (3 dagar)

   Introduktion metodkompetens
   Planera projektledningen
   Organisera projektets ledningsfaser
   Utöva övergripande projektledning
   Utöva operativ projektledning
   Samordning mellan organisation och dess projekt

  • Workshop och rollspel (2 dagar

   Praktisk övning med initiering, planering, genomförande och styrning av projekt
   Utvärdering av ledarskap och metod
   Återkoppling från lärarna på både metod och beteende

  • Certifieringsprocess (1 dag – 6 mån)

   Efter kursen är deltagarna förberedda för att genomgå IPMA:s certifieringsprogram som finns på nivåerna A, B, C och D.

  Frågor? Osäker på vilken nivå du ska välja?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.