Astrakans projektledarprogram mot
IPMA-certifiering

Kursnummer: A4603 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 2 + 2 + 3 + 2 (totalt 9 dagar)
Kursavgift: 44 900 kr (exkl moms)
Kursinnehåll »

Programmet mot IPMA-Certifiering ger dig…

 • bredare och fördjupade kunskaper om framgångsrik ledning av projekt
 • en helhetssyn på vad projektledning omfattar
 • ökat självförtroende som projektledare
 • större insikt i hur du själv fungerar som projektledare
 • ett nätverk av andra erfarna projektledare som du har nytta av även efter utbildningen

Dessutom är du väl förberedd för en IPMA-certifiering på den nivå som är rätt för dig.

Värdet av Certifiering för Projektledare

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Projektbeställare kräver oftare att projekt skall ledas av certifierade projektledare. Projektledarna vill vidareutveckla sig och göra karriär i sin roll. Certifiering enligt en erkänd standard, som IPMA blir därför en konkurrensfördel för företaget och samtidigt ett naturligt karriärsteg för projektledare.

Vårt IPMA-program är uppbyggt i fyra moduler

Projektledarprogrammet är indelat i fyra moduler och har utvecklats runt IPMAs tre kompetensområden; Beteende, Metod och Erfarenhet (strategisk kompetens). Utöver de schemalagda modulerna krävs studietid för litteraturläsning och problemlösning. Som stöd vid deltagarnas hemstudier är våra lärare tillgängliga som mentorer. I projektledarprogrammet utvecklas projektledarna genom erfarenhetsutbyte, kunskapsfördjupning och förberedelse för certifiering. I de olika modulerna går vi igenom olika kompetenselement inom metod och beteende, integrerat med kontinuerlig erfarenhetsåterkoppling.

De praktiska aktiviteterna i IPMA-programmet

Några exempel:
– Ta fram en projektplan utifrån beställares behov, krav och mål
– Leda projekt under genomförandet, avsluta projekt
– Följa upp, analysera och styra projekt samt rapportera projektstatus
– Personlighetsanalys för att förstå sin personlighetstyp
– Tydliggöra ledarrollen för att driva arbetet framåt

Målgrupp & Förkunskaper

Projektledare med minst 3 års projektledarerfarenhet från medelstora eller större projekt och som planerar en IPMA-certifiering på C- eller B-nivå.
Söker du istället en mer grundläggande projektledarutbildning rekommenderar vi vår kurs Praktisk projektledning.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm samt underlag för övningar. Utöver detta ingår böckerna NCB. National Competence Baseline (tidigare Kompetens i Projektledning) från Svenskt Projektforum. Boken används för att utvärdera din projektledarkompetens. Som metodstöd får du också boken Projektledning av Bo Tonnquist.

Deltagande ger rabatt på IPMA-Certifieringen

För deltagare på IPMA-programmet kan vi erbjuda 10% rabatt på certifieringskostnaden. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Boka »

Kursinnehåll

Introduktion (2 dagar)

Skapande av gruppen
Introduktion till certifiering
Genomgång av programmet
Introduktion beteendedelen
Projektledarrollen
Utveckla förtroende

 • Första intryckets betydelse
 • Hur fungerar hjärnan
 • Tillståndets påverkan på ledarskap
 • Stresshantering

Beteende (2 dagar)

Hantera relationer

 • Skapa relationer
 • Feedback
 • Effektiv kommunikation
 • Kroppsspråk och röstens inverkan på kommunikation
 • Fatta effektiva beslut

Främja dynamik

 • Grupputveckling
 • Motivation och drivkrafter
 • Konflikthantering

Genomgång av KIP:en för beteendedelen

Metod (3 dagar)

Introduktion metodkompetens
Planera projektledningen
Organisera projektets ledningsfaser
Utöva övergripande projektledning
Utöva operativ projektledning
Samordning mellan organisation och dess projekt

Workshop och rollspel (2 dagar)

Praktisk övning med initiering, planering, genomförande och styrning av projekt
Utvärdering av ledarskap och metod
Återkoppling från lärarna på både metod och beteende

Certifieringsprocess (1 dag – 6 mån)

Efter kursen är deltagarna förberedda för att genomgå IPMA:s certifieringsprogram  som finns på nivåerna A, B, C och D.

Mer information om vilken nivå du ska välja: http://projektforum.se/certifiering/
Eller ring oss gärna 08-54 54 23 00

Boka »
 • Sara Andersson
  Namn: Sara Andersson
  Yrke: Projektledare, på Evry
  Arbetar med: Driver ett globalt systemutvecklingsprojekt för Volvo Trucks AB

  Kurs och nytta:
  A4603 - Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering

  Jag håller just på att genomgå själva IPMA-certifieringen och känner mig väldigt trygg i mitt val att certifiera mig på B-nivån. Jag vet precis vad som förväntas av mig och är väl förberedd inför stundande workshop eftersom kursens workshop är tuffare än den som ingår i certifieringen.

  Lärarna som är mycket erfarna projektledare med djupa kunskaper om certifieringsprocessen gav mig en god uppfattning om min egen nivå och guidade mig att välja den tuffare B-nivån. Det hade varit svårt för mig att veta annars.

  Kursen var också ett unikt tillfälle att se hur andra erfarna projektledare agerar och att använda varandra som bollplank. Det är sällsynt i min vardag.
  Förutom allt jag lärde fick jag med mig konkreta saker att ta tag i för att bli både vassare och mer heltäckande i min roll.

  Jag är supernöjd!
  Tack för peptalk/feedback kring nivåval! Kursen var precis vad jag behövde!

 • Hans Oskarsson
  Namn: Hans Oskarsson
  Yrke: Projektledare på Vattenfall
  Arbetar med: Leder ombyggnationer av vattenkraftstationer

  Kurs och nytta:
  A4603 - Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering

  Jag fick med mig ett väldigt bra ramverk, en solid grund att stå på och god förståelse för certifieringsprocessen. Jag vet vad jag är bra på och vad jag behöver jobba med. Jag har också fått bekräftelse på att B-nivån är rätt för mig, känner mig väl rustad och trygg inför certifieringen.

  Jag hade inte räknat med att jag dessutom skulle lära mig en massa nytt. Genom att de andra kursdeltagarna var mycket erfarna blev det en hög nivå på diskussionerna med mycket värdefullt utbyte av erfarenheter och användbara tips.

  Jag har blivit tryggare och skickligare i min roll som projektledare. både genom det som lärdes ut och genom det omfattande erfarenhetsutbytet med de andra deltagarna och inte minst med lärarna som, förutom att vara skickliga lärare, är aktiva projektledare med mycket lång erfarenhet.
  Ytterligare plus i kanten är att lärarna står till förfogande inför certifieringen och även framöver.

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *