Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Projektbeställare kräver oftare att projekt skall ledas av certifierade projektledare. Projektledarna vill vidareutveckla sig och göra karriär i sin roll. Certifiering enligt en erkänd internationell standard som IPMA blir därför en konkurrensfördel för företaget och samtidigt ett naturligt karriärsteg för projektledare.

 • Kursid A4603
 • Antal dagar 2 + 2 + 3 + 2 (totalt 9 dagar)
 • Kursavgift 46 900 kr (exkl moms)

Programmet mot IPMA-certifiering ger dig...

 • bredare och fördjupade kunskaper om framgångsrik projektledning
 • möjlighet att skapa nätverk och byta erfarenheter med flera projektledare med samma ambition

Vårt IPMA-program är uppbyggt i tre moduler

 • Beteendemodulen där vi fokuserar på ledarskapet som projektledare
 • Metodmodulen där vi går igenom ett antal metoder, verktyg och arbetssätt
 • Workshopmodulen som syftar till att öva på att genomföra workshop på det sättet som kommer ske i din certifiering.

Utöver dessa har vi ett avsnitt för Introduktion där vi går igenom övergripande information om hela utbildningen, vad du behöver göra mellan tillfällena samt allmän information om certifieringsrutiner.

De praktiska aktiviteterna i IPMA-programmet

Några exempel:
– Ta fram en projektplan utifrån beställares behov, krav och mål
– Leda projekt under genomförandet, avsluta projekt
– Följa upp, analysera och styra projekt samt rapportera projektstatus
– Personlighetsanalys för att förstå sin personlighetstyp
– Tydliggöra ledarrollen för att driva arbetet framåt

Målgrupp & Förkunskaper

Projektledare med minst 3 års projektledarerfarenhet från medelstora eller större projekt och som planerar en IPMA-certifiering på C- eller B-nivå.
Söker du istället en mer grundläggande projektledarutbildning rekommenderar vi vår kurs Praktisk projektledning.

Ladda ner - Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Kursinnehåll

        • Introduktion (2 dagar)

         • Information om certifieringsprocessen
         • Introduktion till hur utbildningen är uppbyggd

         Inför beteendemodulen

         • Vad innefattar Projektledarrollen
         • Utveckla förtroende
          – Första intryckets betydelse
          – Tillståndets påverkan på ledarskap
          – Stresshantering
        • Beteende (2 dagar)

         Hantera relationer som projektledare

         • Skapa relationer
         • Att ge och få feedback
         • Beslutsfattande

         Grupputveckling

         • Hur jag kan jobba med motivation och drivkrafter
         • Konflikthantering
        • Metod (3 dagar)

         • Planera projektledningsarbetet
         • Samordning mellan organisation och dess projekt
        • Workshop (2 dagar)

         • Praktisk övning med initiering, planering, genomförande och styrning av projekt
         • Utvärdering av ledarskap och metod
         • Återkoppling från lärarna på både metod och beteende

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        • Ange meddelande +
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.