Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Projektbeställare kräver oftare att projekt skall ledas av certifierade projektledare. Projektledarna vill vidareutveckla sig och göra karriär i sin roll. Certifiering enligt en erkänd internationell standard som IPMA blir därför en konkurrensfördel för företaget och samtidigt ett naturligt karriärsteg för projektledare.

 • Kursid A4603
 • Antal dagar 2 + 2 + 3 + 2 (totalt 9 dagar)
 • Kursavgift 52 200 kr (exkl moms)

Programmet mot IPMA-certifiering ger dig...

 • Fördjupade och bredare kunskap inom verktyg, metoder och modeller för att driva framgångsrika projekt genom alla faser
 • Kunskap om skillnad mellan agila och traditionella projekt
 • Kunskap om hur certifieringsprocessen och vilka dokument du ska nyttja för att genomföra IPMA-certifiering
 • Klarare bild över vilken nivå av certifieringen som passar för just dig
 • Optimera nyttjandet av boken IKM, hur du bäst använder den i certifieringsprocessen
 • Handfasta tips om vad du kan genomföra din certifiering på effektivaste sätt, vad du ska fokusera.
 • Fått en temperaturmätare av dina kunskaper vilket ger dig möjlighet att fördjupa dig i eventuella svagare områden innan du genomför certifieringen
 • Genomfört workshop på motsvarande vis du gör vid certifiering
 • Fått feedback från våra IPMA-certifierade lärare
 • Ett utökat nätverk med andra projektledare

Vårt IPMA-program är uppbyggt i tre moduler

 • Beteendemodulen där vi fokuserar på ledarskapet som projektledare
 • Metodmodulen där vi går igenom ett antal metoder, verktyg och arbetssätt
 • Workshopmodulen som syftar till att öva på att genomföra workshop på det sättet som kommer ske i din certifiering.

Utöver dessa har vi ett avsnitt för Introduktion där vi går igenom övergripande information om hela utbildningen, vad du behöver göra mellan tillfällena samt allmän information om certifieringsrutiner.

De praktiska aktiviteterna i IPMA-programmet

Några exempel:
– Ta fram en projektplan utifrån beställares behov, krav och mål
– Leda projekt under genomförandet, avsluta projekt
– Följa upp, analysera och styra projekt samt rapportera projektstatus
– Personlighetsanalys för att förstå sin personlighetstyp
– Tydliggöra ledarrollen för att driva arbetet framåt

Målgrupp & Förkunskaper

Projektledare med minst 3 års projektledarerfarenhet från medelstora eller större projekt och som planerar en IPMA-certifiering på C- eller B-nivå.
Söker du istället en mer grundläggande projektledarutbildning rekommenderar vi vår kurs Praktisk projektledning.

Ladda ner - Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Kursinnehåll

        • Introduktion (2 dagar)

         • Information om certifieringsprocessen
         • Introduktion till hur utbildningen är uppbyggd

         Inför beteendemodulen

         • Vad innefattar Projektledarrollen
         • Utveckla förtroende
          – Första intryckets betydelse
          – Tillståndets påverkan på ledarskap
          – Stresshantering
        • Beteende (2 dagar)

         Hantera relationer som projektledare

         • Skapa relationer
         • Att ge och få feedback
         • Beslutsfattande

         Grupputveckling

         • Hur jag kan jobba med motivation och drivkrafter
         • Konflikthantering
        • Metod (3 dagar)

         • Planera projektledningsarbetet
         • Samordning mellan organisation och dess projekt
        • Workshop (2 dagar)

         • Praktisk övning med initiering, planering, genomförande och styrning av projekt
         • Utvärdering av ledarskap och metod
         • Återkoppling från lärarna på både metod och beteende

        Exempel på olika aktiviteter under IPMA-programmet

        • Upparbeta en projektplan utifrån beställares behov, krav och mål
        • Identifiera vilka aktiviteter projektet kräver samt göra en tidplan för detta
        • Upprätta lämplig projektorganisation
        • Personliga analyser av olika slag
        • Anpassningar av ditt ledarskap utifrån situation

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.