Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Projektbeställare kräver oftare att projekt ska ledas av certifierade projektledare. Projektledarna vill vidareutveckla sig och göra karriär i sin roll. Certifiering enligt en erkänd internationell standard som IPMA blir därför en konkurrensfördel för företaget och samtidigt ett naturligt karriärsteg för projektledare.

 • Kursid A4603
 • Kursavgift 53 800 kr (exkl moms)
 • Omfattning 8 dagar. Blended: 3 dagar med digital teori, självstudier och grupparbete + 5 lärarledda dagar

Programmet mot IPMA-certifiering ger dig...

 • Fördjupade och bredare kunskap inom verktyg, metoder och modeller för att driva framgångsrika projekt genom alla faser
 • Kunskap om skillnad mellan agila och traditionella projekt
 • Kunskap om hur certifieringsprocessen och vilka dokument du ska nyttja för att genomföra IPMA-certifiering
 • Klarare bild över vilken nivå av certifieringen som passar för just dig
 • Optimera nyttjandet av boken IKM, hur du bäst använder den i certifieringsprocessen
 • Handfasta tips om hur du kan genomföra din certifiering på effektivaste sätt, vad du ska fokusera på.
 • Fått en temperaturmätare av dina kunskaper vilket ger dig möjlighet att fördjupa dig i eventuella svagare områden innan du genomför certifieringen
 • Kunskap om hur certifieringsprocessen och påbörjat arbetet med samtliga dokument du behöver till din IPMA-certifiering
 • Fått feedback från våra IPMA-certifierade lärare
 • Ett utökat nätverk med andra projektledare
 • Förberedelse för certifiering genom samma sorts intervju som vid skarp certifiering

Projektledarprogram som ger vinst både för verksamhet och människor

IPMAs projektledarcertifiering kvalitetssäkrar projektledare för effektiv och trygg leverans. Certifieringen gör att ni kan ta er an nya projekt och upphandlingar samt öka priset på debiterbara timmar. Det är hårda värden och pengar in till verksamheten. Men Astrakans projektledarprogram är också en personlig resa. Att bygga ett nätverk av projektledarkollegor, att få meningsfull, återkommande och utvecklande feedback, att få tid att reflektera över sitt eget ledarskap och utveckling. Att tillsammans med Sveriges skickligaste projektledare utmanas att lyfta sin kompetens inom flera områden.
– Vi ger dig en milstolpe och ett varaktigt lyft i yrkeslivet genom ny kompetens, utmaningar du får tackla tillsammans med andra, många goda minnen och kontakter för framtiden.

Hur hjälper programmet mig inför certifiering?

Astrakans projektledarprogram är det enda IPMA-registrerade programmet som är heltäckande inför en IPMA-certifiering. För dig som ska certifiera dig ger programmet förutsättningarna för att du ska göra hela din ansökan och ha arbetet klart när det är dags för skarp certifiering. Våra lärare är assessorer och kan ge dig tydliga svar på frågor och sitter på den senaste informationen om vad som gäller för olika certifieringsnivåer.

Om jag vill gå programmet som utbildning?

Vi ger dig en komplett kompetens i rollen som projektledare oavsett om du vill gå vidare med certifiering eller inte. Vi vågar säga att det inte finns en bättre utbildning på marknaden idag för dig som vill utvecklas och göra karriär som projektledare. I upplägget ingår dessutom arbete tillsammans med andra skickliga projektledare för att skapa ett djupare utbyte, gemenskap och kontakter som varar längre än utbildningstiden.

Den bästa utbildningen för IPMA-certifiering

Vårt IPMA-program är idag det enda på marknaden som är heltäckande för alla element inom IPMAs kompetensområden perspective, people och practice.

 • Perspective fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi
 • People handlar om kompetensen att arbeta med människor
 • Practice är kompetensen att behärska metoder, verktyg och teknik.

Upplägg för projektledarprogrammet

Programmet bygger på en kombination av lärarledd träning i workshopformat, nätverkande, gruppuppgifter och självstudier med stöd av elearning. Mellan träffarna får du uppgifter som hjälper dig att bygga din ansökan inför certifiering, som stöd ger vi dig videogenomgångar, dokumentation och frågeställningar.

certifiering projektledarutbildning

100% av alla kompetenselement

Vår utbildning gör dig redo för certifiering

Projektledarprogrammet består av 4 moduler

 • 1

  Introduktionsmodul

  Genomgång av hur en IPMA-certifiering går till och upplägg för programmet.

 • 2

  Practice-modulen där vi fokuserar på Practice och tillhörande Perspective-områden

  Modulen ger dig projektkompetens i form av metoder, verktyg och modeller. Genomförs som två lärarledda heldagar.

 • 3

  People-modulen där vi fokuserar på People och tillhörande Perspective-områden.

  Innehållet består av bl a ledarskap, gruppdynamik och att leda i förändring. Genomförs som två lärarledda heldagar.

 • 4

  Träning inför examination

  Sista modulen består av intervju och feedback från läraren. Här får du öva på att ha en intervju snarlik den du kommer att vara med om vid din certifiering. Vid intervjun får du feedback på vad läraren har sett av dig under programmet.

Ladda ner

Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Innehåll Projektledarprogram inför IPMA-Certifiering

        • Introduktion (0,5 dag)

         • Genomgång av certifieringsprocessen
         • Introduktion till hur utbildningen är uppbyggd
         • Information om hur du jobbar i vårt digitala verktyg
        • Inför Practice-modulen

         Du förbereder en presentation som du ska hålla samt påbörjar att ”Bygga din ansökan”.

         Du erhåller kunskap i form av filmer, frågor och dokument i det digitala verktyget relaterat ämnet vi har vid kommande modul.

        • Practice och perspective (2 dagar)

         Modulens övergripande innehåll:

         • Konsten att göra rätt från början genom tydliggörande av ansvar, roller och mandat
         • Genomföra ett projekt från start till mål med hjälp av verktyg och metoder för framgångsrika projekt
        • People och perspective (2 dagar)

         Modulens övergripande innehåll:

        • Intervju (1 tim)

         Upplägg

         • Du övar på att bli intervjuad på motsvarande vis som du blir vid din certifiering
         • Du får tips från våra IPMA-certifierade lärare på vad du behöver jobba mer med inför din certifiering.
         • Du erhåller lärarens återkoppling från hela kursen, inkl läxor och grupparbeten.

        Vad är IPMA-Certifiering?

        IPMA står för International Project Management Association och är världens första projektledarförening,  grundad 1965. IPMA är en internationell certifiering inom projektledning som ofta efterfrågas i samband med anställning och upphandling av projektledare. IPMA:s projektledarcertifiering är känd världen över och under de 15 senaste åren har över 4000 projektledare certifierat sig i Sverige och över 300.000 st världen över. Inom ramarna för IPMA-certifiering ingår tre kompetensområden: perspective (samspel med omvärlden), people (ledarskap) och practice (projektmetodik).

        Det unika med IPMA är att det är den enda projektledarcertifieringen som lägger stor vikt vid ledarskap med tydliga krav. Certifieringen innebär både stöd och krav, du får jobba med en utvecklingsplan samtidigt som du får löpande feedback från IPMAS assessorer.

        Under Astrakans utbildningsprogram efterliknar vi detta genom att stötta dig i arbetet med utvecklingsplanen, med instruktioner, avstämningar och personlig feedback både från kurskollegor och lärare.

        Vad är IPMA certifiering översikt IPMA kompetensområden

        Vanliga frågor om programmet

        • Vilket studiematerial ingår?+

         När du går vårt program mot ingår boken IKM, Individuell Kompetens Modell (värde 750:-), vilken ligger till grund för IPMA. Du behöver således inte betala för boken i samband vid din certifering.

         Du får även tillgång till dokumentation och videogenomgångar i vår elearningportal under 12 månader.

        • Vem utfärdar Certifieringen?+

         Certifieringen behöver bokas separat hos Svensk Projektforum. Som kund hos Astrakan får du 10% rabatt på certifieringen. Observera att certifieringen inte ingår i avgiften för utbildningsprogrammet.

        • Målgrupp?+

         Projektledare med minst 3 års projektledarerfarenhet från medelstora eller större projekt och som planerar en IPMA-certifiering på C- eller B-nivå.
         Söker du istället en mer grundläggande projektledarutbildning rekommenderar vi vår kurs Praktisk projektledning. Om du är mer intresserad av ledarskapet inom projekt så erbjuder vi utbildningen projektledarskap.

        • Vad är fördelen med IPMA jämfört med andra certifieringar?+

         IPMA är den enda certifieringen som på ett tydligt sätt innefattar ledarskap. Det många säger är att även om den är omfattande så skapar det tid för reflektion, eftertanke och att skapa sin utvecklingsplan. Utöver det är IPMA även den enda som har assessorer som ger dig personlig feedback både löpande och en sammanfattning i slutet. Detta kommer vi även efterlikna på kursen genom att det löpande är avstämningar för sina ansökningar samt att de får feedback både från sina kurs-kollegor och läraren vid avslutet av kursen.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.