Effektiv projektmedlem

Kursnummer: A4605
Antal dagar: 2
Kursavgift: Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert!
Kursinnehåll »

Effektiv projektmedlem

Efter vår projektledarutbildning för projektmedlemmar…

 • förstår du bättre vad ett projekt är
 • vet du vilka olika roller det finns i ett projekt
 • förstår du de olika delarna i projektledningen och hur du kan bidra för att projektet ska lyckas
 • förstår du grunderna för hur ett team fungerar och kan bidra till att de team du ingår i arbetar effektivt

Vad innebär det att arbeta i projekt?

Projekt är en arbetsform som används i nästan alla organisationer. Som medarbetare ingår du säkert i projekt av och till. Men vad innebär det att ingå i ett projekt? Vem är det då som är min chef? Vad förväntas utav mig? Vad är mitt ansvar och vad blir min roll i projektet?

De senaste rönen inom projektledning fokuserar ofta på hur vi får människor att fungera effektivt tillsammans i projekt.  Det räcker inte med att ha en kunnig och erfaren projektledare för att lyckas. Projektmedlemmarnas inställning och bidrag är avgörande för projektets framgång.

På den här kursen sätter vi dig som projektdeltagare i fokus och ser på projekt utifrån ditt perspektiv. Vi behandlar både projektmetodik och de ”mjuka” frågorna kring projekt såsom gruppens sammansättning och utveckling, konflikter m.m.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som…

 • arbetar i projekt av och till och som vill bli effektivare som projektmedlem
 • ska börja arbeta i projekt och är nyfiken på vad det kommer att innebära

Inga förkunskaper krävs

 

Kursinnehåll

Projekt som arbetsform

Varför projekt?
Projektets livscykel
Projektprocesser

Projektorganisation

Projekt vs. Linjen
Roller i projekt

 • Beställare
 • Styrgrupp
 • Projektledare
 • Projektmedlem

Att deltaga i förberedelserna

Effekt- och projektmål
Omfattning, avgränsningar
Tidplan

 • Tidsuppskattning
 • Ganttschema
 • Milstolpar

Kostnadsplanering
Risker

Att arbeta i projekt

Projektrutiner
Leverera
Lägesrapport
Projektmöte
Hur styr projektledaren?

Att utvärdera projektarbetet

Lärdomar

Att ingå i ett team

Gruppens sammansättning
Gruppens utveckling
Återkoppling
Konflikter
Samarbetsnormer

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *