Effektiv projektmedlem

Projekt är en arbetsform som används i nästan alla organisationer. Som medarbetare ingår du säkert i projekt av och till. Men vad innebär det att ingå i ett projekt? Vem är det då som är min chef? Vad förväntas utav mig? Vad är mitt ansvar och vad blir min roll i projektet?
– Vår projektledarutbildning för projektmedlemmar svarar på alla dessa frågor.

 • Kursid A4605
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert!
 • Omfattning 2

Efter utbildningen Effetiv projektmedlem...

 • förstår du bättre vad ett projekt är

 • vet du vilka olika roller det finns i ett projekt

 • förstår du de olika delarna i projektledningen och hur du kan bidra för att projektet ska lyckas

 • förstår du grunderna för hur ett team fungerar och kan bidra till att de team du ingår i arbetar effektivt

Bli en mer effektiv projektmedlem

De senaste rönen inom projektledning fokuserar ofta på hur vi får människor att fungera effektivt tillsammans i projekt.  Det räcker inte med att ha en kunnig och erfaren projektledare för att lyckas. Projektmedlemmarnas inställning och bidrag är avgörande för projektets framgång.

På den här kursen sätter vi dig som projektdeltagare i fokus och ser på projekt utifrån ditt perspektiv. Vi behandlar både projektmetodik och de ”mjuka” frågorna kring projekt såsom gruppens sammansättning och utveckling, konflikter m.m.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som…

 • arbetar i projekt av och till och som vill bli effektivare som projektmedlem
 • ska börja arbeta i projekt och är nyfiken på vad det kommer att innebära

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Projekt som arbetsform

  Varför projekt?
  Projektets livscykel
  Projektprocesser

 • Projektorganisation

  Projekt vs. Linjen
  Roller i projekt
  – Beställare
  – Styrgrupp
  – Projektledare
  – Projektmedlem

 • Att deltaga i förberedelserna

  Effekt- och projektmål
  Omfattning, avgränsningar
  Tidplan
  – Tidsuppskattning
  – Ganttschema
  – Milstolpar
  Kostnadsplanering
  Risker

 • Att arbeta i projekt

  Projektrutiner
  Leverera
  Lägesrapport
  Projektmöte
  Hur styr projektledaren?

 • Att utvärdera projektarbetet

  Lärdomar

 • Att ingå i ett team

  Gruppens sammansättning
  Gruppens utveckling
  Återkoppling
  Konflikter
  Samarbetsnormer