Tids- och kostnadsstyrning i projekt

Många projekt levererar inte inom beslutad tidplan och budget. Eftersom projekt innebär något ”unikt” dvs. att vi gör något vi inte gjort tidigare måste vi acceptera att det finns en del osäkerhet kring tidplan och budget. Är det då lika bra att strunta i att planera och helt enkelt se var projektet råkar landa? Eller finns det sätt att hantera osäkerheten? Javisst, det gör det! På den här projektledarutbildningen lär vi ut etablerade metoder för Tids- och Kostnadsstyrning och visar hur de praktiskt kan användas.

  • Kursid A4606
  • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert!
  • Omfattning 2 dagar

Efter kursen Tids och kostnadsstyrning i projekt kan du...

  • förstå och kunna förklara osäkerheten i projekt

  • kunna använda praktiska metoder för Tids- och Kostnadsuppskattning

  • kunna använda praktiska metoder för uppföljning och styrning av Tid och Kostnader

  • kunna lämna en tillförlitlig prognos avseende Tid och Kostnad

Lär dig etablerade metoder för tids- & kostnadsstyrning

Kursen vänder sig till dig som kan grunderna i projektmetodik och vill bli vassare på att planera och följa upp tid och kostnader, så att du blir ännu bättre på att styra dina projekt mot tidplan och budget.

Vi tillämpar metoder som minskar osäkerheten i tids- och kostnadsuppskattningar, samt metoder för uppföljning och visar hur du med hjälp av dessa kan göra en tillförlitlig prognos för projektet. Du får även med dig tips, idéer, vägledning och andras erfarenheter.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som behärskar grunderna i projektmetodik och vill kunna tillämpa mer avancerade tillämpningar för Tids- och Kostnadsstyrning.

Utöver erfarenhet av att arbeta som projektledare utgör vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande en lämplig bas för denna kurs.

Du får med dig konkreta mallar och verktyg

Kursen är oberoende av speciell programvara (såsom MS Project). Till de praktiska övningarna använder vi Excel. De mallar och projektverktyg vi använder under kursen får du självklart med dig hem.