Praktisk projektledning Projektledarkurs med fokus på metodik

Vår kurs i praktisk projektledning ger dig grunderna för att leda projekt. Projektmetodiken vi lär ut bygger på grundkraven för internationell certifiering (IPMA)

 • Kursid A4601
 • Antal dagar 3 dagar (1+2). Första dagen genomförs digitalt.
 • Kursavgift 18 700 kr (exkl moms)

Efter vår kurs Praktisk projektledning

 • kan du förbereda, genomföra och avsluta ett projekt.
 • behärskar du praktiska metoder och verktyg för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål.
 • känner du till de vanligaste fallgroparna och kan identifiera potentiella problem och risker i ett tidigt skede.
 • förstår du på vilket sätt du behöver involvera beställare, styrgrupp och projektmedlemmar och vad varje roll behöver bidra med för att projektet ska kunna genomföras effektivt.

Kurs i projektledning med fokus på metodik

Projektledarutbildning som ger dig ett metodiskt arbetssätt. Du sätter projektplan och mål som ger tydliga riktlinjer om vilket arbete som behöver utföras och när det ska vara utfört.
– En struktur som ser till att projekt levererar i utsatt tid och inom budget.

Med en fungerande planering, uppföljning och styrning förenklar du som projektledare samarbetet med beställare genom att du kan tydliggöra konsekvenser av olika prioriteringar samt påverkan för slutkund.
Efter kursen ska du kunna hantera alla faser i ett projekt med en tydlig koppling till leverans och förväntad kundnytta.

Ladda hem dokument

Projektmodell

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Kursen är casebaserad

        Kursen praktisk projektledning bygger på ett genomgående case. Du får leda ett projekt från start till mål med allt vad det innebär; hur du sköter kontakten med beställare, sätta beslutspunkter och olika perspektiv på planering. Vi tillämpar en stor mängd verktyg, exempelvis; intressentkartläggning, riskanalys, WBS, tidplanering och uppföljning av nyttan.

        Målgrupp för Praktisk projektledning

        Om du bestämt dig för att du vill kunna leda projekt som åstadkommer resultat inom ramar för tid och budget är det här projektledarkursen för dig. Du får lära dig en effektiv metod för att leda projekt från start till slut.

        Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling, organisationsutveckling etc.

        Vilken projektmodell utgår Praktisk projektledning ifrån?

        Vi använder en generell projektmodell som är okomplicerad och enkel att ta till sig.

        Praktisk projektledning ger kompetens för IPMA-Certifiering

        Kursen omfattar erforderlig kompetens inför IPMA-certifiering nivå D. Om du vill gå vidare med en IPMA-certifiering, kontakta oss gärna så kan vi ordna en rabatt om 10% på certifieringen hos Svenskt Projektforum.

        Kursinnehåll

        • Introduktion

         Projekt som arbetsform
         Projektprocesser
         Projektledningsfaser
         Beslutspunkter
         Styrande dokument

        • Projektinitiering

         Behov
         Intressenter
         Målformulering
         Projektmål
         Effektmål
         Projektbeställning

        • Projektplanering

         Planeringsperspektiv
         Omfattning, WBS och leveranser
         Logiknät
         Tidplanering
         Resurser och kostnader
         Kvalitet
         Organisation, roller och kommunikation
         Risk
         Projektplan
         Startbeslut

        • Genomförande

         Starta projektarbetet
         Skapa och utveckla teamet
         Följa upp, styra, kontrollera, hantera ändringar
         Rapportera, besluta och informera

        • Avslutning

         Administrativt avslut
         Utvärdera projektarbetet
         Slutrapport

        • Effekthemtagning

         Följa upp nyttan
         Lyckat projekt?

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.