Praktisk projektledning Projektledarkurs med fokus på metodik

Vår kurs i praktisk projektledning ger dig grunderna för att leda projekt. Projektmetodiken vi lär ut bygger på grundkraven för internationell certifiering (IPMA)

 • Kursid A4601
 • Antal dagar 3
 • Kursavgift 16 750 kr (exkl moms)

Efter vår kurs Praktisk projektledning

 • kan du förbereda, genomföra och avsluta ett projekt.

 • behärskar du praktiska metoder och verktyg för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål.

 • känner du till de vanligaste fallgroparna och kan identifiera potentiella problem och risker i ett tidigt skede.

 • förstår du på vilket sätt du behöver involvera beställare, styrgrupp och projektmedlemmar och vad varje roll behöver bidra med för att projektet ska kunna genomföras effektivt.

Kurs i projektledning med fokus på metodik

Projektledarutbildning som ger dig ett metodiskt arbetssätt. Du sätter projektplan och mål som ger tydliga riktlinjer om vilket arbete som behöver utföras och när det ska vara utfört.
– En struktur som ser till att projekt levererar i utsatt tid och inom budget.

Med en fungerande planering, uppföljning och styrning förenklar du som projektledare samarbetet med beställare genom att du kan tydliggöra konsekvenser av olika prioriteringar samt påverkan för slutkund.
Efter kursen ska du kunna hantera alla faser i ett projekt med en tydlig koppling till leverans och förväntad kundnytta.

Ladda hem dokument

Projektmodell

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Kursen är casebaserad

  Kursen praktisk projektledning bygger på ett genomgående case. Du får leda ett projekt från start till mål med allt vad det innebär; hur du sköter kontakten med beställare, sätta beslutspunkter och olika perspektiv på planering. Vi tillämpar en stor mängd verktyg, exempelvis; intressentkartläggning, riskanalys, WBS, tidplanering och uppföljning av nyttan.

  Målgrupp för praktiskt projektledning

  Om du bestämt dig för att du vill kunna leda projekt som åstadkommer resultat inom ramar för tid och budget är det här projektledarkursen för dig. Du får lära dig en effektiv metod för att leda projekt från start till slut.

  Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling, organisationsutveckling etc.

  Vilken projektmodell utgår praktisk projektledning ifrån?

  Vi använder en generell projektmodell som är okomplicerad och enkel att ta till sig.

  Praktisk projektledning ger kompetens för IPMA-Certifiering

  Kursen omfattar erforderlig kompetens inför IPMA-certifiering nivå D. Om du vill gå vidare med en IPMA-certifiering, kontakta oss gärna så kan vi ordna en rabatt om 10% på certifieringen hos Svenskt Projektforum.

  Kursinnehåll

  • Introduktion

   Projekt som arbetsform
   Projektprocesser
   Projektledningsfaser
   Beslutspunkter
   Styrande dokument

  • Projektinitiering

   Behov
   Intressenter
   Målformulering
   Projektmål
   Effektmål
   Projektbeställning

  • Projektplanering

   Planeringsperspektiv
   Omfattning, WBS och leveranser
   Logiknät
   Tidplanering
   Resurser och kostnader
   Kvalitet
   Organisation, roller och kommunikation
   Risk
   Projektplan
   Startbeslut

  • Genomförande

   Starta projektarbetet
   Skapa och utveckla teamet
   Följa upp, styra, kontrollera, hantera ändringar
   Rapportera, besluta och informera

  • Avslutning

   Administrativt avslut
   Utvärdera projektarbetet
   Slutrapport

  • Effekthemtagning

   Följa upp nyttan
   Lyckat projekt?

  Frågor? Få svar av sakkunnig

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.