Praktisk projektledning Projektledarkurs med fokus på metodik

Kursnummer: A4601 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 3
Kursavgift: 16 750 kr (exkl moms)
Ingår i ett diplomprogram
Denna kurs ingår i : Diplomerad Projektledare
Kursinnehåll »

Efter vår kurs Praktisk projektledning…

 • kan du förbereda, genomföra och avsluta ett projekt
 • behärskar du praktiska metoder och verktyg för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål
 • känner du till de vanligaste fallgroparna och kan identifiera potentiella problem och risker i ett tidigt skede.
 • förstår du på vilket sätt du behöver involvera beställare, styrgrupp och projektmedlemmar och vad varje roll behöver bidra med för att projektet ska kunna genomföras effektivt.

Kurs i projektledning med fokus på metodik

Projektledarutbildning som ger dig ett metodiskt arbetssätt. Du sätter projektplan och mål som ger tydliga riktlinjer om vilket arbete som behöver utföras och när det ska vara utfört.
– En struktur som ser till att projekt levererar i utsatt tid och inom budget.

Med en fungerande planering, uppföljning och styrning förenklar du som projektledare samarbetet med beställare genom att du kan tydliggöra konsekvenser av olika prioriteringar samt påverkan för slutkund.
Efter kursen ska du kunna hantera alla faser i ett projekt med en tydlig koppling till leverans och förväntad kundnytta.

Kursen är casebaserad

Kursen praktisk projektledning bygger på ett genomgående case. Du får leda ett projekt från start till mål med allt vad det innebär; hur du sköter kontakten med beställare, sätta beslutspunkter och olika perspektiv på planering. Vi tillämpar en stor mängd verktyg, exempelvis; intressentkartläggning, riskanalys, WBS, tidplanering och uppföljning av nyttan.

Målgrupp för praktiskt projektledning

Om du bestämt dig för att du vill kunna leda projekt som åstadkommer resultat inom ramar för tid och budget är det här projektledarkursen för dig. Du får lära dig en effektiv metod för att leda projekt från start till slut.

Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling, organisationsutveckling etc.

Vilken projektmodell utgår praktisk projektledning ifrån?

Vi använder en generell projektmodell som är okomplicerad och enkel att ta till sig.

Praktisk projektledning ger kompetens för IPMA-Certifiering

Kursen omfattar erforderlig kompetens inför IPMA-certifiering nivå D. Om du vill gå vidare med en IPMA-certifiering, kontakta oss gärna så kan vi ordna en rabatt om 10% på certifieringen hos Svenskt Projektforum.

Boka »

Kursinnehåll

Introduktion
Projekt som arbetsform
Projektprocesser
Projektledningsfaser
Beslutspunkter
Styrande dokument

Projektinitiering
Behov
Intressenter
Målformulering
Projektmål
Effektmål
Projektbeställning

Projektplanering
Planeringsperspektiv
Omfattning, WBS och leveranser
Logiknät
Tidplanering
Resurser och kostnader
Kvalitet
Organisation, roller och kommunikation
Risk
Projektplan
Startbeslut

Genomförande
Starta projektarbetet
Skapa och utveckla teamet
Följa upp, styra, kontrollera, hantera ändringar
Rapportera, besluta och informera

Avslutning
Administrativt avslut
Utvärdera projektarbetet
Slutrapport

Effekthemtagning

Följa upp nyttan
Lyckat projekt?

Boka »
 • Ingegerd Malmgren
  Namn: Ingegerd Malmgren
  Yrke: Projektledare
  Arbetar med: Kvalitet & Miljösamordning

  Kurs och nytta:
  A4601 - Praktisk projektledning

  En pedagogisk utbildning med utmärkt handledning inom projektledning. Stärkte min roll som projektledare och hjälpte mig att få bättre struktur!

 • Jenny Pihl
  Namn: Jenny Pihl
  Yrke: Business Analyst på Posten AB
  Arbetar med: Kravställning inom IT och framförallt SAP projekt

  Kurs och nytta:
  A4601 - Praktisk projektledning

  Jag har fått med mig värdefulla verktyg som jag kan använda mig utav i min vardag. Att bygga min egen arbetsplan och att ta lärdom längst vägen, ta med bra som dåliga erfarenheter från de olika projekten -> verktyg för detta. Skapa mina egna mallar så varje nytt projekt inte börjas med ett vitt papper. Jag fick lära mig att allting är inte alltid som man tror, men Du måste tro på det Du gör!

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *