Praktisk projektledning Projektledarkurs med fokus på metodik & träning

Vår kurs i praktisk projektledning ger dig grunderna för att leda projekt. Projektmetodiken vi lär ut bygger på grundkraven för internationell certifiering (IPMA)

 • Kursid A4601
 • Kursavgift 20 900 kr (exkl moms)
 • Omfattning Blended: 3 dagar (Digital modul + 2 workshopdagar)

Efter vår kurs Praktisk projektledning

 • Kan du förbereda, genomföra och avsluta ett projekt
 • Behärskar du praktiska metoder och verktyg för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål
 • Känner du till de vanligaste fallgroparna och kan identifiera potentiella problem och risker i ett tidigt skede
 • Förstår du på vilket sätt du behöver involvera beställare, styrgrupp och projektmedlemmar och vad varje roll behöver bidra med för att projektet ska kunna genomföras effektivt

Kurs i projektledning med fokus på metodik

Projektledarutbildning som ger dig ett metodiskt arbetssätt. Du sätter projektplan och mål som ger tydliga riktlinjer om vilket arbete som behöver utföras och när det ska vara utfört.
– En struktur som ser till att projekt levererar i utsatt tid och inom budget.

Med en fungerande planering, uppföljning och styrning förenklar du som projektledare samarbetet med beställare genom att du kan tydliggöra konsekvenser av olika prioriteringar samt påverkan för slutkund.
Efter kursen ska du kunna hantera alla faser i ett projekt med en tydlig koppling till leverans och förväntad kundnytta. Du ska kunna leda projekt i praktiken helt enkelt.

Praktisk projektledning är casebaserad – träna projektledning från start till avslut

Kursen praktisk projektledning bygger på ett genomgående case. Vi tillämpar en stor mängd verktyg, exempelvis; intressentkartläggning, riskanalys, WBS, tidsplanering och uppföljning av nyttan.

 Du får leda ett projekt från start till mål med allt vad det innebär;

 • tydliggör syfte och mål med projektet
 • beskriva omfattning på ett pedagogiskt sätt genom att nyttja WBS
 • Arbeta fram en tidplan
 • tydliggöra roller, ansvar och mandat i projektorganisation
 • arbeta fram intressentlista och kommunikationsplan
 • genomföra och upprätthålla riskanalys
 • ta fram beslutsunderlag
 • genomföra styrgruppsmöte

Träna med de bästa - Våra lärare är ledande experter på internationell nivå

Alla våra lärare är internationellt certifierade i projektledning. Som Certifierade Seniora Projektledare (IPMA B) har de alla haft ansvar för komplexa projekt i minst tre år de senaste åtta åren. Hos oss tränar du tillsammans med de bästa.

Som kund hos Astrakan har du 10% rabatt på certifieringar hos Svenskt Projektforum. Praktisk projektledning ger metodkompetens för certifiering på D nivå. Om du vill certifiera dig på högre nivå rekommenderar vi vårt projektledarprogram mot B och C certifiering som är det enda heltäckande på marknaden.

Verktygsgenomgång WBS - kartlägg aktiviteterna i projekt

Miniföreläsning med Camilla Åkesson

Kliv in i projektledarrollen fullt ut

 • Rätt kvalifikation för att leda projekt

  Du får träning i alla viktiga moment – under utbildningen praktisk projektledning får du jobba med ett projekt från ax till limpa.

 • Rätt mål, riktning och beslut

  Har din projektgrupp rätt förutsättningar för att lyckas med arbetet? Du får träning i samspelet med beställare, att ställa krav så att effektmål och syfte hjälper er att prioritera. Det behöver finnas en logisk kedja från nyttan ni skapar för kund/verksamheten och projektbeställningen till projektmål och aktiviteter.

  Om styrgrupp, beställare och projektmedlemmar alla har en klar bild av vad ni ska leverera så minskar risken för missförstånd och ni kan fokusera på viktiga uppgifter. Tydliga mål ger dig också en bonus i ledarrollen: feedback, uppföljning och delegering ger mycket bättre resultat om de har uppbackning av tydliga mål.

 • Rätt start

  Med tydliga mål som grund kan du se till att få en start som ger energi till projektet. Särskilt om du delar personalresurser med verksamheten kan uppgifterna kopplade till projektet bli ett meningsfullt och välkommet avbrott om du gör det till en gemensam mission.

  Verktygen du får i utbildningen för projektplanering fungerar också som teambuilding. Om ni planerar och kartlägger tillsammans känner alla ägandeskap och delaktighet i planen.

 • Rätt resurser

  Verktyg för att kartlägga aktiviteter i projekt samt vilka resurser och kompetens ni behöver för att leverera.

 • Rätt struktur

  Genom att strukturera projektet, kartlägga aktiviteter som ingår och sätta en plan kan du på ett effektivt sätt delegera och följa upp uppgifter.

 • Rätt kommunikation

  Kommunikationen kring projekt kan vara komplex. Vi ger dig verktyg för att förenkla den, med hjälp intressantanalys och -hantering kan du se till att de som berörs av projektet får nödvändig information och möjlighet att påverka.

  På samma sätt kan du kartlägga och kommunicera med dem som projektet är beroende av: leverantörer, kunder, andra avdelningar eller chefer som ni behöver låna resurser av.

 • Rätt budget och tidsplan

  Varför misslyckas så många projekt med alla hålla budget? Planeringsmissar och underskattning av projektets komplexitet kan du som projektledare komma till rätta med genom olika verktyg för att kartlägga risker/möjligheter. Men sanningen är att många projekt initieras trots att man vet att budgeten inte kommer att hålla – sedan står projektgruppen med utmaningen att leverera ett ohållbart projekt.

  Ingen vill ha ett misslyckas projekt på sitt CV. Framförallt vill du inte uppleva stressen av att leda ett projekt där resurserna för att kunna lyckas saknas. Då behöver du som projektledare känna dig tillräckligt trygg i din roll för att kunna ta en tuff diskussion med din beställare: kan ni ändra scopet för projektet? Vad kan prioriteras bort? Eller kan resurser skjutas till för att möjliggöra ett lyckat genomförande?

Praktisk projektledning i digitalt format

14 videogenomgångar av verktyg och viktiga moment: tillgängliga inför kursstart för att sätta begrepp, komma igång och slipa på viktiga moment och bädda inför två intensiva träningsdagar. Du har tillgång till materialet i tolv månader efter utbildning för att stötta när du behöver repetition eller ska förbereda workshopar med din projektgrupp och viktiga intressenter.

Ladda hem dokument

Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Kursinnehåll - Praktisk projektledning

        • Introduktion

         När är något ett projekt?
         Projektprocesser – vilka faser ingår i ett projekt?
         Vem ansvarar för de olika faserna?
         Beslutspunkter och styrande dokument

        • Projektinitiering

         Vilka är intressenter i ett projekt?
         Hur formuleras projektmål och effektmål för projektet? Och vem ansvarar?
         Projektbeställning – vilket ansvar jag har som projektledare?
         Målformulering
         Projektmål
         Effektmål

        • Projektplanering

         Säkerställa projektet omfattning och leveranser genom att göra en WBS
         Omfattning, WBS och leveranser
         Ta fram en tidplan
         Tidplanering
         Beräkna resurser och kostnader
         Vilka krav finns och hur ska projektet jobba med kvalitet
         Organisation, roller, mandat och befogenheter
         Ta fram en plan för, och jobba aktivt med, kommunikation
         Identifiera och hantera risker
         Arbeta fram en projektplan
         Genomföra styrgruppsmöte

        • Projektekonomi

         Kort historik – Projektekonomi
         Viktiga ekonomiska begrepp
         Viktade medelvärden för tid och kostnad (Lichtenbergmetoden)

        • Genomförande

         Gör en tydlig start för projektet
         Starta projektarbetet
         Skapa och utveckla teamet
         Följa upp, styra, kontrollera, hantera ändringar löpande
         Rapportera, besluta och informera

        • Avslutning

         Administrativt avslut
         Utvärdera projektarbetet
         Slutrapport

        • Effekthemtagning

         Beställarens ansvar: Följa upp nyttan
         Lyckat projekt?

        Praktisk Projektledning - Frågor och svar

        • Målgrupp för Praktisk projektledning+

         Praktisk projektledning vänder sig till dig som antingen är ny som projektledare eller du som har jobbat ett tag men känner att du saknar verktyg och metoder. Du får lära dig en effektiv metod för att leda projekt från start till slut.

         Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling, organisationsutveckling, bygg etc.

        • Vilken projektmodell utgår Praktisk projektledning ifrån?+

         Vi använder en generisk projektmodell som är innehåller basen i de vanligaste projektmodellerna som finns på marknaden. Såsom PPS, Pejl, XLPM.

        • Praktisk projektledning ger kompetens för IPMA-Certifiering+

         Kursen omfattar erforderlig kompetens inför IPMA-certifiering nivå D. Om du vill gå vidare med en IPMA-certifiering, kontakta oss gärna så kan vi ordna en rabatt om 10% på certifieringen hos Svenskt Projektforum.

        • Hur lång tid har jag tillgång till det digitala materialet?+

         Under 12 månader från bokningsdatum har du möjlighet att gå tillbaka och repetera innehållet.

        • När ska arbetet inför vara klart?+

         10 arbetsdagar innan den första utbildningsdagen. Om du bokar din plats senare än så behöver du vara säker på att du hinner genomföra den digitala modulen innan start. Genomförandetiden varierar så räkna med 8 timmar för att vara på den säkra sidan.

         Vi förbehåller oss rätten att avboka deltagare som inte genomfört den digitala modulen inför, i så fall får du gå utbildningen vid ett senare tillfälle i mån av plats.

         Den digitala modulen är en viktig del av utbildningen och innehåller teorin och grunderna i den metodik som används i projektsimulationen under workshopdagarna. För att kunna delta fullt ut i övningarna behöver du därför tillgodogöra dig innehållet i den digitala modulen på förhand.

        • När får jag tillgång till den digitala modulen?+

         Direkt i samband med bokning.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.