Projektledarskap Ledarskap för effektiva projektteam

Alla projekt har en sak gemensamt – människor. Kompetent projektledarskap är kritiskt för lyckade projekt – idag såväl som i framtiden.

 • Kursid A4610
 • Antal dagar 3
 • Kursavgift 17 350 kr (exkl moms)

Efter kursen Projektledarskap har du...

 • Kännedom om motivation och drivkrafter och hur du kan använda dessa för att stimulera projektdeltagarnas arbete mot målet

 • Ett ledarskap som är anpassat för rollen som projektledare med allt vad det innebär av tillfälliga grupper och delade personalresurser

 • Kännedom om grupproller, gruppers utveckling och vilket ledarskap som passar i olika faser

 • Kunskap om konflikters utveckling, din egen konfliktstil samt hur du kan hantera konflikter

 • Verktyg för att hantera stress och fatta bättre beslut

 • Ökad självinsikt och verktyg för att ge och ta emot feedback

 • Kunskap om hur hjärnan fungerar och hur det påverkar ditt beteende och ditt sätt att tolka verkligheten

Projektledarskap ger kostnadseffektiva projekt

Vad är värdet av bättre beslut och projektteam där varje medlem har en tydlig uppgift? Vår projektledarutbildning Projektledarskap handlar om att hantera vår mest kritiska resurs, projektmedlemmarna, på ett sätt som optimerar arbetsprestationen. Som projektledare är det också lätt hänt att vi fattar beslut under stress eller andra förutsättningar som påverkar omdömesförmågan; efter kursen ska du kunna identifiera sådana situationer och förbättra dina beslutsprocesser.
– Effektivare team och bättre beslut ger kostnadseffektiva projekt.

Ladda hem dokument

Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Ledarskap i projekt

  Gemensamt för alla projekt är att vi snabbt behöver få till ett fungerande samarbete där var och en har ett tydligt ansvar och uppgifter. Ofta löper ett projekt över ett halvår, men i andra fall har vi bara en vecka på oss att skapa resultat. Då är det viktigt att vi som projektledare klarar av att analysera grupproller och hitta fram till hur vi skapar ett klimat där alla kan bidra fullt ut.
  – Ett effektivt team tar tillvara olikheterna hos deltagarna och ser det som styrkor istället för svagheter.

  Skapa samspel och tydliggör uppgifter

  Kursen lägger stort fokus på hur du ska gå till väga för att leda människor med olika kompetenser, erfarenheter och drivkrafter. Ett projektledarskap som bidrar till ökat samspel och kommunikation mellan projektdeltagarna. Så att varje individ upplever en tydlig koppling mellan sina uppgifter och projektgruppens gemensamma mål.

  Anpassa ditt ledarskap utifrån individ och situation

  En viktig faktor för att öka förmågan att leda andra är att förstå hur du själv fungerar och hur ditt beteende tolkas av andra. Med insikt om hur dina beteenden påverkar gruppen kan du göra mer medvetna val för att leda på ett bättre sätt utifrån individ eller situation.

  Se till att fatta beslut på rätt grund

  Vi går igenom hur hjärnan fungerar och på vilket sätt vi kan använda oss av den kunskapen i vårt projektledarskap. Vad händer med vår beslutsförmåga när vi är stressade och trötta? Och hur kan vi säkerställa att vi har de förutsättningar som krävs för att fatta bättre beslut.

  Vi arbetar också med feedback, på vilket sätt vi ska ge återkoppling för att förändra beteenden och nå önskat resultat.

  Målgrupp & Förkunskaper

  Du är projektledare eller har en roll som på annat sätt påverkar eller ingår i tillfälliga grupper.
  Du behöver inte ha några förkunskaper inför denna kurs. Söker du en kurs med inriktning mot projektmetodik rekommenderar vi dig att gå kursen Praktisk projektledning. Här hittar du hela vårt utbud av projektledarutbildning.

  Även för den som tidigare gått kurser i ledarskap är Projektledarskap ett bra komplement. Projektledarollen har ansenliga skillnader jämfört med rollen som linjechef. Med ökad insikt i projektledarrollen kan du anpassa det du redan lärt dig inom ledarskap för att bli effektivare, samtidigt som utbildningen lär ge dig nya verktyg för att leda grupper, lösa problem och fatta beslut.

  ”Individer, grupper och ledarskap i projekt” ingår

  I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen samt underlag för övningar. Utöver detta ingår även boken ”Individer, grupper och ledarskap i projekt” av Lennart Ljung och Tomas Jansson!

  Kursinnehåll

  • Introduktion ledarskap

   Ledarskap i projekt vs linje
   Projektledarens uppgift
   Vad är en bra projektledare?

  • Hur vi fungerar

   Första intrycket
   Hur skapas våra olika kartor av verkligheten
   Hjärnans funktion
   Lärstilar

  • Motivation och drivkrafter

   Vad får dig motiverad
   Vad påverkar din motivation och drivkraft
   Hjärnans sociala drivkrafter

  • Grupproller

   Gruppsammansättning och roller
   Grupproller i projekt

  • Utveckla sig själv och andra

   Kommunikationsprocessen
   Hur tolkas våra signaler
   Att ge och ta emot feedback

  • Konflikter

   Vad är en konflikt
   Konflikters utveckling
   Att hantera konflikter

  • Grupputveckling

   Hur utvecklas en grupp och vilket ledarskap behövs på vägen

  • Stresshantering

   Vad är stress och hur kan jag påverka min situation

  Frågor?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.