Projektledarskap Ledarskap för effektiva projektteam

Projektledarskap är utbildningen för dig som vill bli bättre på att leda individer och grupper i projekt. Vi ger dig verktygen för att snabbt samla en ny grupp kring ett gemensamt mål, minska negativ stress, leda på ett sätt som fångar upp individuella drivkrafter och hantera komplexa projekt. Kursen bygger på etablerade projektstandarder och ledarskapsforskning.

 • Kursid A4610
 • Kursavgift 21 500 kr (exkl moms)
 • Omfattning Blended: 3 dagar (Digital Modul + 2 utbildningsdagar)

Utbildningen projektledarskap ger dig...

 • Träning utifrån etablerade projektstandarder och ledarskapsforskning

 • Stöd för att hantera svårigheter i projekt

  • Konflikthantering
  • Stresshantering
  • Förhandlingssituationer
  • Att hantera osäkerhet och ofullständiga befogenheter
  • Skillnader ledarskap i projekt vs. linjen
 • Insikt i hur du kan leda utifrån individers motivation och drivkrafter

 • Verktyg för att snabbt forma grupper till riktiga team

  • Teamkriterier
  • Att komma samman som grupp
  • Spelregler
  • Rutin för ökad effektivitet och lärande i projektteam
  • Teamforskning
 • Ordning och reda i projektet

  • Rutiner för effektiva möten
  • Delegering och uppföljning
  • Prioriteringsmodell
 • Modeller för ledarskap i komplexa projekt

  • Att leda förändring
  • Intressenthantering: kartläggning, kommunikation och motivation

Projektledarskap ger kostnadseffektiva projekt

Vad är värdet av bättre beslut och projektteam där varje medlem har en tydlig uppgift? Vår projektledarutbildning projektledarskap handlar om ge vår mest kritiska resurs, projektmedlemmarna, bästa möjliga förutsättningar för motivation, samarbete och prestation.

Det innefattar både ledarskapsträning för vardagen såväl som strategiska verktyg för att hantera förändring, viktiga beslut, intressenter och att förhandla om resurser för att ni ska få goda förutsättningar att lyckas.

En ledare att lita på

Många projektledare upplever negativ stress i en vardag där man kastas mellan möten samtidigt som förutsättningar, önskemål och resurstillgång förändras och risker ska hanteras.

Det är tufft att vara ledaren som andra kan luta sig mot och att ge människor en stadig grund att stå på när vi själva lever med en hög grad av osäkerhet. Särskilt som vi som projektledare är ansvariga för att risker identifieras och hanteras. Att ge andra psykologisk trygghet och riktning för att de ska kunna bidra fullt ut i projektet trots osäkerheter i omvärlden.

Minska negativ stress

Det vi kan göra för att underlätta för oss själva är att medvetandegöra vår beslutsprocess under stress och ta ett steg tillbaka för att prioritera, skapa lugn och en vardag som är hållbar över tid. Både för oss själva och de som arbetar inom projektet.

Även om lösningen att ”springa fortare” kan vara frestande så är risken stor att resultatet är påfrestning för människor och försämrad leverans. Om det inte finns tid till eftertanke är risken stor att vi fattar beslut på felaktiga grunder eller inte ger oss tid till att utveckla effektiva arbetssätt.

Särskilt när vi är nya som projektledare eller verkar i en obekant miljö behöver vi se till att vi får rätt förutsättningar för allt från beslutsprocesser till att skapa en miljö där vi kan lära och utvecklas.

Att leda individer och grupper i projekt – utmaningarna

Projekt innebär i sin natur att vi ska göra något nytt utanför den dagliga verksamheten. Detta är en utmaning i sig men dessutom ska vi se till att människor som inte känner varandra sedan tidigare snabbt ska få till ett fungerande samarbete, skapa trygghet i form av tydliga roller och uppgifter och leda förändringsprocesser med ofullständiga befogenheter.

Vår utbildning i projektledarskap ger dig verktyg och arbetssätt för att ta kontrollen över situationer där det råder en hög grad av osäkerhet. Att komma till rätta med prioriteringar, minska negativ stress och se till att alla viktiga intressenter engagerar sig i projektet: från kund och beställare till projektmedlemmarna som ska bana vägen för en lyckad leverans.

Projektledarrollen ställer stora krav på din kommunikativa förmåga. Därför tränar vi på att hantera konflikter, delegera uppgifter på ett tydligt sätt, göra uppföljningar utan att upplevas som kontrollerande, förhandla med viktiga intressenter om resurser och kommunikation på strategisk nivå.

I teorin ligger förändringsarbete och stöttning för beteendeförändring i linjen ofta utanför projektets ansvarsområden men att projektet tar ansvar för att bidra till detta i praktiken gör att verksamheten kan få ut mycket mer av sin investering. Utöver förmågor som hjälper dig med projektvardagen får du därför kompetens som hjälper dig leda komplexa projekt och förändring.

Utmaningarna vi hjälper dig att lösa

1

Leda mot osäkra mål med osäker process

Ledarskap utifrån teamforskning som ger tydlighet och trygghet i ett tidigt stadium. Skapa goda relationer och rikta fokus på projektets viktigaste uppgifter.

2

Tidsbegränsat ledarskap och lånade resurser från linjen

Väck engagemang, skapa tillhörighet och gör projektet till en gemensam resa. Många ”team” i linjen saknar gemensamma mål, fungerande samarbete och löpande uppföljning som ger lärande och mening till vardagen. Projekt bygger på att vi ska lösa en uppgift tillsammans, att var och en ska bidra med sin del och att vi löpande följer upp hur vi närmar oss målet – på så sätt kan vi använda projektets grundförutsättningar för att skapa en mer motiverande vardag.

3

Inget formellt personalansvar och begränsade möjligheter att belöna

Visst, som projektledare har vi inte samma möjlighet till monetär belöning och ”morötter” men faktum är att ledarskap som bygger på att tala till den inre motivationen, relationsbyggande och det högre syftet med det ni gör har en större effekt på prestationen. Som projektledare kan vi till 100% dra nytta av de effektivaste formerna av transformativt ledarskap.

4

Liten formell makt, kan sakna befogenheter

En viktig del i rollen som projektledare är att ordna mandat för en utvecklings- och förändringsroll. För detta krävs stöd från viktiga intressenter som sitter på formell makt och kan ge vårt projekt prioritet och uppmärksamhet.

Därför ger vi dig verktyg för strategisk påverkan, förhandlingsteknik och intressenthantering.

5

Stresshantering

En viktig del i all ledarskapsträning är att i första hand eliminera det som stjäl vår energi och skapa utrymme i kalendern för att faktiskt ha tid till att leda.

Utbildningen ger dig verktyg för att säga nej till det som stjäl fokus från viktiga aktiviteter och att frigöra tid till ditt projektledarskap.

Upplägg för utbildningen

Utbildning som ska ge effekt behöver vara uppdelad på flera tillfällen och ge stöttning över tid. Därför inleds utbildningen med en digital modul som ger dig insikt i den viktigaste ledarskapsteorin, modeller och verktyg. Teorin motsvarar mer än två klassrumsdagar med utbildning men går betydligt snabbare att genomföra i digitalt format (ca 8 timmar).

Därefter lägger vi två dagar på att träna tillsammans med hjälp av case och kommunikationsövningar.

Skillnader i ledarskapet för chef/projektledare

Miniföreläsning med utbildaren Mattias Ejbe Certifierad Senior Projektledare IPMA B

Vad innebär projektledarskap?

Gemensamt för alla projekt är att vi snabbt behöver få till ett fungerande samarbete där var och en har ett tydligt ansvar och uppgifter. Ofta löper ett projekt över ett halvår, men i andra fall har vi bara en vecka på oss att skapa resultat. Då är det viktigt att vi som projektledare klarar av att analysera grupproller och hitta fram till hur vi skapar ett klimat där alla kan bidra fullt ut.

Vad är projektledarskap projekledare uppgifter

Ladda hem dokument

Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Utbildningsinnehåll Projektledarskap

        • Bra ledarskap i projekt

         Ledarskap utifrån projektstandarder och certifieringar
         Ledarskap i projekt utifrån Full Range Leadership Model
         Vad gör en bra projektledare?
         Vad skiljer projektledning från linjeverksamhet?
         Skillnader projektledarskap/ledarskap

        • Bygga team

         Sätt spelregler
         Effektiva möten i projekt
         Roller i möten
         IMGD för projektledare
         Relationsbyggande

        • Intressenter

         Enkel intressentanalys
         Intressentmatris
         Påverkan

        • Att leda i förändring

         Förändringens faser
         Hinder för förändring
         Hur får jag förändring att hända?
         Analysverktyg
         Förändringsplattform
         Psykologiska mekanismer

        • OBM för projektledare

         Vad är beteenden?
         Vad styr vårt beteende?
         Fördelar med beteendefokus
         Skapa nya vanor
         Värderingar – attityder – beteenden
         Varför gör vi som vi gör?
         Konsekvenser och motivation
         ABC-analys för projektledare
         Positiv förstärkning

        • Coachning

         Coacha enligt GROW
         Lyssna aktivt
         Turbocoachning
         Fyra huvudverktyg i coachande samtal
         Motiverande samtal
         Fallgropar
         Tre sätt att samtal
         Förutsättningar för lyckad coachning

        • Feedback

         Positiv feedback
         Korrigerande feedback
         Jag budskap

        • Konflikthantering

         Konfliktlösning steg för steg
         Konflikthanteringsstilar
         Förbättrad gruppsamverkan och problemlösning

        • Stresshantering

         Skapa förutsättningar för att prestera
         Stresshanteringsförmågor
         Verktyg för prioritering

        • Avsluta projekt

         Utmaningar
         Lärdomar för framtiden
         Underlag och utvärdering
         Att återlämna personal till linjen med förbättrad kompetens
         Motivation och drivkrafter
         Självreflektion

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Frågor och svar

         • Målgrupp & Förkunskaper+

          Du är projektledare eller har en roll som på annat sätt påverkar eller ingår i tillfälliga grupper.
          Du behöver inte ha några förkunskaper inför denna kurs. Söker du en kurs med inriktning mot projektmetodik rekommenderar vi dig att gå kursen Praktisk projektledning. Här hittar du hela vårt utbud av projektledarutbildning.

          Även för den som tidigare gått kurser i ledarskap är Projektledarskap ett bra komplement. Projektledarollen har ansenliga skillnader jämfört med rollen som linjechef. Med ökad insikt i projektledarrollen kan du anpassa det du redan lärt dig inom ledarskap för att bli effektivare, samtidigt som utbildningen lär ge dig nya verktyg för att leda grupper, lösa problem och fatta beslut.

           

         • Hur lång tid har jag tillgång till den digitala delen av projektledarskap?+

          Under 12 månader från bokningsdatum har du möjlighet att gå tillbaka och repetera innehållet.

         • När ska arbetet inför vara klart?+

          3 arbetsdagar innan den första utbildningsdagen. Om du bokar din plats senare än så behöver du vara säker på att du hinner genomföra den digitala modulen innan start. Genomförandetiden varierar så räkna med minst 8 timmar för att vara på den säkra sidan.

          Vi förbehåller oss rätten att avboka deltagare som inte genomfört den digitala modulen inför, i så fall får du gå utbildningen vid ett senare tillfälle i mån av plats.

          Den digitala modulen är en viktig del av utbildningen och innehåller teorin och grunderna i den metodik som används i projektsimulationen under workshopdagarna. För att kunna delta fullt ut i övningarna behöver du därför tillgodogöra dig innehållet i den digitala modulen på förhand.

         • När får jag tillgång till den digitala modulen?+

          Direkt i samband med bokning.

         • När är sista datum för bokning?+

          Det går bra att boka sig fram till dagen innan start men om du bokar dig med mindre än tre dagars varsel behöver du se till att hinna genomföra den digitala modulen innan utbildningsstart. Räkna med minst 8 timmar för genomförande.

          Om du inte genomfört den digitala modulen inför avbokas du och får gå utbildningen vid senare tillfälle i mån av plats.