Projektledarskap Ledarskap för effektiva projektteam

Kursnummer: A4610 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 3
Kursavgift: 17 350 kr (exkl moms)
Ingår i ett diplomprogram
Denna kurs ingår i : Diplomerad Projektledare
Kursinnehåll »

Projektledarskap

Efter projektledarutbildningen har du…

 • Kännedom om motivation och drivkrafter och hur du kan använda dessa för att stimulera projektdeltagarnas arbete mot målet
 • Ett ledarskap som är anpassat för rollen som projektledare med allt vad det innebär av tillfälliga grupper och delade personalresurser
 • Kännedom om grupproller, gruppers utveckling och vilket ledarskap som passar i olika faser
 • Kunskap om konflikters utveckling, din egen konfliktstil samt hur du kan hantera konflikter
 • Verktyg för att hantera stress och fatta bättre beslut
 • Ökad självinsikt och verktyg för att ge och ta emot feedback
 • Kunskap om hur hjärnan fungerar och hur det påverkar ditt beteende och ditt sätt att tolka verkligheten

Projektledarskap ger kostnadseffektivare projekt

Vad är värdet av bättre beslut och projektteam där varje medlem har en tydlig uppgift? Projektledarskap handlar om att hantera vår mest kritiska resurs, projektmedlemmarna, på ett sätt som optimerar arbetsprestationen. Som projektledare är det också lätt hänt att vi fattar beslut under stress eller andra förutsättningar som påverkar omdömesförmågan; efter kursen ska du kunna identifiera sådana situationer och förbättra dina beslutsprocesser.
– Effektivare team och bättre beslut ger kostnadseffektiva projekt.

Ledarskap i projekt

Gemensamt för alla projekt är att vi snabbt behöver få till ett fungerande samarbete där var och en har ett tydligt ansvar och uppgifter. Ofta löper ett projekt över ett halvår, men i andra fall har vi bara en vecka på oss att skapa resultat. Då är det viktigt att vi som projektledare klarar av att analysera grupproller och hitta fram till hur vi skapar ett klimat där alla kan bidra fullt ut.
– Ett effektivt team tar tillvara olikheterna hos deltagarna och ser det som styrkor istället för svagheter.

Skapa samspel och tydliggör uppgifter

Kursen lägger stort fokus på hur du ska gå till väga för att leda människor med olika kompetenser, erfarenheter och drivkrafter. Ett projektledarskap som bidrar till ökat samspel och kommunikation mellan projektdeltagarna. Så att varje individ upplever en tydlig koppling mellan sina uppgifter och projektgruppens gemensamma mål.

Anpassa ditt ledarskap utifrån individ och situation

En viktig faktor för att öka förmågan att leda andra är att förstå hur du själv fungerar och hur ditt beteende tolkas av andra. Med insikt om hur dina beteenden påverkar gruppen kan du göra mer medvetna val för att leda på ett bättre sätt utifrån individ eller situation.

Se till att fatta beslut på rätt grund

Vi går igenom hur hjärnan fungerar och på vilket sätt vi kan använda oss av den kunskapen i vårt projektledarskap. Vad händer med vår beslutsförmåga när vi är stressade och trötta? Och hur kan vi säkerställa att vi har de förutsättningar som krävs för att fatta bättre beslut.

Vi arbetar också med feedback, på vilket sätt vi ska ge återkoppling för att förändra beteenden och nå önskat resultat.

Målgrupp & Förkunskaper

Du är projektledare eller har en roll som på annat sätt påverkar eller ingår i tillfälliga grupper.
Du behöver inte ha några förkunskaper inför denna kurs. Söker du en kurs med inriktning mot projektmetodik rekommenderar vi dig att gå kursen Praktisk projektledning. Här hittar du hela vårt utbud av projektledarutbildning.

Även för den som tidigare gått kurser i ledarskap är Projektledarskap ett bra komplement. Projektledarollen har ansenliga skillnader jämfört med rollen som linjechef. Med ökad insikt i projektledarrollen kan du anpassa det du redan lärt dig inom ledarskap för att bli effektivare, samtidigt som utbildningen lär ge dig nya verktyg för att leda grupper, lösa problem och fatta beslut.

”Individer, grupper och ledarskap i projekt” ingår

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen samt underlag för övningar. Utöver detta ingår även boken ”Individer, grupper och ledarskap i projekt” av Lennart Ljung och Tomas Jansson!

Boka »

Kursinnehåll

Introduktion ledarskap

Ledarskap i projekt vs linje
Projektledarens uppgift
Vad är en bra projektledare?

Hur vi fungerar

Första intrycket
Hur skapas våra olika kartor av verkligheten
Hjärnans funktion
Lärstilar

Motivation och drivkrafter

Vad får dig motiverad
Vad påverkar din motivation och drivkraft
Hjärnans sociala drivkrafter

Grupproller

Gruppsammansättning och roller
Grupproller i projekt

Utveckla sig själv och andra

Kommunikationsprocessen
Hur tolkas våra signaler
Att ge och ta emot feedback

Konflikter

Vad är en konflikt
Konflikters utveckling
Att hantera konflikter

Grupputveckling

Hur utvecklas en grupp och vilket ledarskap behövs på vägen

Stresshantering

Vad är stress och hur kan jag påverka min situation

Boka »
 • Maria Reinholdsson
  Namn: Maria Reinholdsson
  Yrke: Systemansvarig/projektledare på Swedbank Markets
  Arbetar med: Arbetar i rollen som systemansvarig dvs är länken mellan våra mäklare och bankens IT avdelning

  Kurs och nytta:
  A4610 - Projektledarskap

  Jag har en koordineringsroll som bland annat omfattar att driva projekt, uppgraderingar och utvecklingsuppdrag.Har även hand om kopplingen mot vår förvaltning som både är bankens IT-avdelning och externa leverantörer. En sorts ”tolk” med andra ord. Gäller att kunna tala både IT- och verksamhetsspråk.

  Kursen har gett mig många bra tips och idéer om hur vi lättare kan arbeta tillsammans eftersom jag egentligen sitter i en ”kedja” av användare. I mitt jobb krävs det varje dag ett bra teamwork för att på bästa sätt klara ut exempelvis en driftsituation alternativt ett utvecklingsuppdrag.

  Kursen har även gett mig mycket som person eftersom den lite granna är inriktad på hur du tolkas och uppfattas. Jag tycker även att detta var en bra startkurs för mig då jag nu mer framöver skall gå in i rollen som projektledare. Bra som en kick off.

 • Catarina Eriksson
  Namn: Catarina Eriksson
  Yrke: Projekledare på Carnegie Investment Bank AB
  Arbetar med: Jag jobbar med projekt inom fastighet, IT och säkerhet sen 2005

  Kurs och nytta:
  A4610 - Projektledarskap

  Den nytta kursen gett mig är att jag fräschade upp mina gamla kunskaper från jag certifierade mig. Det är en föränderlig värld vi lever i och det är nyttigt att få ta del av nytänk. Jag har haft direkt nytta av kursen genom att få nya infallsvinklar för hur jag ska hantera konflikter i projektteamet. Jag känner också att jag fick en tydligare bild av mina starka respektive svaga sidor. Till sist så var det en energikick som även spred sig till mina kollegor både i och utanför projekten

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *