Hybrid Projektledning

Jobbar du i en organisation där ni blandar agila arbetssätt och traditionell projektledning? Då jobbar du i en hybrid-miljö. Den här utbildningen gör att du kan lösa vanliga utmaningar och kombinera agila metoder med traditionell projektledning för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Kursid A4611
 • Kursavgift 9 100 kr (exkl moms)
 • Omfattning 1 dag

Efter utbildningen Hybrid Projektledning kan du...

 • Navigera rätt i begreppsfloran av olika metoder, verktyg, modeller inom tradtionella projekt och agilt arbetssätt
 • Välja rätt att tillfälle nyttja agila arbetssätt, tradtionell projektledning eller hybrida projekt
 • Göra en tidsplanering som är lätt att kommunicera, upprätthålla och arbeta fram i hybrida projekt
 • Göra en tidsplan som är anpassad till hybrida projekt
 • Sätta upp en organisation i hybrida projekt
 • Rapportera i hybrida projekt
 • Leda och coacha anpassat för hybridprojekt
 • Förmedla en bild över vad organisationen behöver säkerställa innan du kan bedriva effektiva hybrida projekt

Att leda hybrida projekt

Utbildningen hjälper dig att optimera agilt arbetssätt och tradtionell projektledning för att uppnå bästa resultat i dina projekt. Lös utmaningar som: tidsplanering, rapportering, uppföljning och ledarskap.

Bli trygg i en ny projektmiljö

Att blanda arbetssätt blir allt vanligare och bidrar till några utmaningar när man bedriver projekt i en hybrid värld. Hur ska det ledas? Styras? Rapporteras? Följas upp?

Utbildningen ger dig praktiska lösningar på dessa frågeställningar och hjälper dig skapa trygghet när det gäller allt från styrning och planering av projekt till uppföljning och ledarskap. Ingen gillar osäkerhet, otydliga roller eller bristande översikt, därför finns det viktiga beslut att fatta gällande arbetssätt för att få ut det bästa av båda världar på ett sätt som gynnar alla viktiga intressenter. Att vi maximerar värdet för kund, ger styrgruppen de förutsättningar de behöver i sitt arbete och att projektmedlemmar kan agera effektivt och självständigt utifrån sina befogenheter.

Se till att grunderna sitter

Det är lätt att avfärda begrepp och arbetssätt som ”basala” men ibland behöver vi gå tillbaka till grunderna. Utbildningen ser därför till att du får kunskap om begrepp som traditionell projektledning agil, hybrid, vattenfall, SAFe med mera. När vi har ett gemensamt språk är det lättare att hitta ömsesidig förståelse.

Vi tittar även på förutsättningarna som krävs för hybrida projekt – vad behöver en verksamhet för att möjliggöra arbetssätten och se till att att det blir ett effektivt arbetssätt? Med rätt ramar på plats går vi sedan vidare till ledarskapet, hur du leder, coachar och kommunicerar i hybridprojekt.

För denna utbildning behöver du ha förkunskaper i traditionell projektmetodik, vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande. Välkommen att kontakta oss på 08-54 54 23 00 för rådgivning!

 

Rätt verktyg i rätt situation

Många projekt drivs idag som hybrida projekt, det vill säga det bästa av tradtionellt och agilt. Bland de största utmaningarna för att lyckas med hybrida projekt är att detaljplanera på både kort och lång sikt samt förmedla status till styrgruppen. För att kunna göra det på framgångsrikt sätt behöver vi ha kunskap i såväl traditionell projektledning och agilt arbetssätt för att nyttja rätt verktyg i rätt situation.

Camilla Åkesson

Camilla Åkesson

Utbildare och Certifierad IPMA-A

Målgrupp

 • Projektledare
 • Delprojektledare
 • SCRUM-master
 • Produktägare
 • Projektmedlemmar
 • Verksamhetsutvecklare (tänker att de ska lära sig/komma till insikt med nya metoder och arbetssätt)
 • Processansvariga
 • Projektkontorsansvariga
 • Portföljsansvariga

Utbildningsinnehåll

 • Begrepp

  • Genomgång av begreppsfloran inom hybridprojekt
  • Agile
  • Traditionellt
  • Vattenfall
  • SAFe
 • Aktiviteter i hybrid projektledning

  • Work Breakdown Structure vs. Backlog
  • Hur verktygen nyttjas och viktiga skillnader
 • Tidsplanering i hybrida projekt

  • Ta fram en tidsplan
  • Visualisera tidsplanen
 • Organsiationen

  • Roller och ansvar
  • Uppsättning av projektorganiation: traditionell, agil och hybrid
 • Ledarskapet

  • Projektledare vs. agil coach
  • Hantera ledarskapet i hybridmiljö
 • Rappportering och avslut

  • Hur kan man rapportera i hybrida projekt?
  • Projektavslut
  • Framgångsfaktorer

Ladda hem

Astrakans Projektguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.