Förändringsledarskap Utförande - Fördjupning i förändringsledning

Förändringsledarskap – en ledarskapsutbildning i workshopformat med fokus på de känsligaste momenten i förändring. Lär dig hantera förändringsledarens ständiga utmaningar: förändringsmotstånd, likgiltighet, resursbrist och kommunikationsproblem.
– Tillsammans lyfter vi ditt förändringsledarskap till en ny nivå med övningar baserade på fallstudier.

 • Kursid A2601
 • Kursavgift 20 300 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Efter vår utbildning förändringsledarskap...

 • Har du större insikt i vad som krävs för att leda från förändring till bestående förbättring
 • Har du kompetensen att som Förändringsledare ta organisationen från nöd och resursslöseri till framgång och värdeskapande
 • Kan du hantera de vanligaste utmaningarna man som Förändringsledare möter; bristande stöd/förståelse från ledning, likgiltighet eller motstånd bland medarbetare, avsaknad av resurser och kompetens, bristfällig kommunikation med mera.

Förändringsledarskap – Led organisationen mot bestående resultat

Lyckad förändring är inte en transformation som sker av sig själv utan genom ett strukturerat tillvägagångssätt. Vägen till framgång är dock inte alltid spikrak och som förändringsledare behöver du kunna hantera rädsla, motstånd och andra svårigheter för behålla rätt riktning. Vi ger dig möjligheten att träna på just dessa saker – så att du är redo inför de skarpa lägen som väntar.

Omvärldsbevakning är en annan faktor; förändringen måste vara relevant när den är genomförd och leda till de framsteg som organisationen behöver. På sikt handlar förändring trots allt om att nå fram till en förbättringskultur; att jaga ikapp, ta täten och dra ifrån. Efter utbildningen ska du vara redo att kavla upp ärmarna, möta utmaningarna med större självförtroende och leda din organisation mot resultat.

Utbildning i workshopformat

Tillsammans lyfter vi ditt förändringsledarskap till en ny nivå och ser till att du har den kompetens som krävs för att lyckas med förbättringsarbete.
Under två intensiva dagar arbetar vi med fallstudier och övningar. Vi finslipar din förmåga genom att analysera, sätta planer och träna på kritiska moment utifrån olika scenarion.

Genom gruppdiskussioner och personlig reflektion runt de aktuella fallstudierna finslipas din förmåga att analysera förändringssituationer och att identifiera mer framgångsrika strategier och praktiska åtgärder för att lyckas med förändringarna.

Vem riktar sig utbildningen till? – Fokus på genomförande av förändringar

Du förstår redan vad förändringsarbete innebär och har en uppfattning om hur du ska gå till väga rent metodiskt. Du vill ha hjälp med det faktiska genomförandet av förändringsprojekt och de situationer du som ledare behöver hantera.

Kursen är en uppföljare till vår metodutbildning Effektiv förändringsledning och riktar sig till de som gått denna grundkurs eller har erfarenhet av förändringsledning.

Kursupplägg

Kursmaterialet består av Fallstudier som skickas ut i förväg. Fallstudierna ligger till grund för workshopen.
Under kursen lotsar vår lärare, Kelly Odell, deltagarna genom ett antal fallstudier och övningar som hjälper dig vässa dina färdigheter som förändringsledare. Du kommer att få djupare insikt i olika strategier för att hantera situationer som ofta uppstår vid förändringar.

Lärare

Ladda hem

vår förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.