Diplomerad Projektledare

Program för dig som vill göra karriär som projektledare. Programmet utvecklar din ledarskapskompetens, träning i kritiska moment, en hållbar projektmetodik men innefattar även agila verktyg för att tackla förändring och maximera kundvärde.

 • Kursid A4620
 • Kursavgift 48 805 kr (ex. moms)
 • Omfattning 7 dagar (Digitala moduler + 5 utbildningsdagar)

Diplomerad projektledare – möt etablerade kompetenskrav som projektledare

För varje miljard investerad i europeiska projekt går 131 miljoner till spillo – siffran globalt är 114 miljoner (PMI, 2020 Pulse of the profession). Behovet av kompetenta projektledare som behärskar en bredd av både agila och traditionella verktyg är stort oavsett bransch.

Programmet Diplomerad Projektledare ser till att du möter de kompetenskrav som finns på moderna projektledare med utgångspunkt i projektstandarder, certifieringar, krav på arbetsmarknaden och forskning. I programmet ingår även kompetens för att leda hybridprojekt – projekt som kombinerar traditionella och agila arbetssätt.

Utbildningen ser till att du klarar av projektledarvardagen: tidsplanering, budget, risk- och möjlighetsanalys, intressentanalys och skapar rätt förutsättningar i samarbetet med beställare.  Så att du efter utbildningen tryggt kan leverera lyckade projekt.

Men vår utbildning stannar inte där. Vi gör dig även redo för att tackla förändringar, hantera hög grad av osäkerhet och fånga upp kundbehov med agil affärs- & produktutveckling.

Utbildningen lyfter dig även som ledare, du får del av den senaste forskningen inom ledarskap för att bygga team, hantera stress, skapa goda vanor och rutiner för att följa upp mål och uppgifter.

Metod för att säkerställa nyttan med projekt

Diplomprogrammet vänder sig till dig som vill få en bred projektledarutbildning och ett kvitto på din kompetens.

Programmet omfattar både metod och ledarskap. Du får lära dig att initiera, planera, genomföra och avsluta projekt. Såväl som att skapa förutsättningar för hur effektmål ska uppnås.
– Så att du kan säkerställa nyttan med de projekt du leder.

Du lär dig leda projektteam med god kommunikation, förståelse och fungerande samspel mellan projektdeltagarna.

Under utbildningarna får du tillämpa metoder och verktyg, så att du kan använda dem direkt i din roll som projektledare.

Diplomerad Projektledare innebär att du har följande kompetenser

 • Teknisk kompetens

  – Kunna planera och strukturera upp projekt.
  – Sätta tydliga beslutspunkter och mätbara mål som möjliggör uppföljning.
  – Tillämpa verktyg för riskhantering, intressentanalys, behovsinventering, tidsplanering och aktivitetsstyrning.
  – Ändringshantering och olika sätt att lägga upp projektet beroende på grad av osäkerhet

 • Kundorientering

  – Ge det stöd, hjälp och underlag som beställare ibland behöver för att fatta kloka beslut och säkerställa önskat resultat för slutkund.
  – Göra kopplingen tydlig mellan projekt- och effektmål.
  – Kunna följa upp nyttan av projekt.
  – Kombinera agil kundorienterad metodik med projektledning

 • Förmåga att leda

  – Kunna forma effektiva team även om förutsättningar inte är optimala; på grund utav en kort deadline eller delade och begränsade resurser.
  – Med resultatet i fokus kunna följa upp uppgifter och ge feedback för ökad kvalité.
  – Anpassa sitt ledarskap efter situation och individ, för att snabbt kunna få till samspel.
  – Kunna släppa lös projektmedlemmarnas drivkrafter genom gemensamma mål som har en tydlig koppling till varje individs roll.
  – Ledarskap anpassat även för agila arbetssätt

Startdatum för programmets delar

Upplägg för diplomeringen

1

Metod

Praktisk projektledning

Ger dig den metodik som krävs för att kunna leda ett projekt från start till mål. Upplägget bygger på en digital modul följd av två workshopdagar då ni går igenom en projektsimulation och tillämpar en effektiv projektmetodik.

2

Ledarskap

Projektledarskap

Ledarskapsutbildning anpassad för projektledare. Utveckla ditt team, ta kontroll över beslutsprocesser, minska stress och kommunicera effektivt.

Utbildningen inleds med en digital modul som ger dig insikt i ledarskapsforskning, krav på ledarskapet i projekt, modeller och verktyg som sedan kopplas till din roll som projektledare genom två dagar då du tränar tillsammans med andra med utgångspunkt i case.

3

Leda hybrida projekt

Hybrid projektledning ger dig verktyg för att kombinera agil och traditionell metodik i projekt. Lyckas med styrning, ledarskap, rapportering och tidsuppskattning i nya miljöer och domäner som projektledare.

4

Examinationer

Examinationen består av två delar.

 • Webbaserat kunskapstest – Huvudsakligen öppna frågor
  Efter utbildningen Praktisk projektledning får du tillgång till kunskapstestet.
 • Muntlig examination – Examinator är etablerad projektledare med internationell certifiering.
  Genomförs efter att du genomfört alla utbildningsmoment som ingår. 

Ladda hem

Mallar och verktyg

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
       • Hidden
       • Hidden
       • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

       Vanliga frågor - Diplomerad Projektledare

       • Vad är fördelen med att boka programmet Diplomerad Projektledare?+

        Bokning av programmet innefattar en rabatt om 17 %, 9 995 kr (ex. moms) på utbildningar och examination jämfört med att beställa en i taget. Utbildningarna inom programmet ska vara genomförda inom 18 månader från beställningsdatum.

       • Hur gör jag om jag vill diplomera mig utan utbildning?+

        Kostnaden för enbart examination är 7 300 kr (ex. moms). Examination går självklart att kombinera med endast en av utbildningarna; om du anser att du redan har hög kompetens tekniskt eller som ledare.

       • Hur lång tid har jag tillgång till det digitala materialet?+

        Som programkund hos Astrakan får du tillgång till de digitala modulerna i 18 månader (normalt 12 månader). Totalt innefattar det över 40+ föreläsningar i ett effektivt format som passar för repetition och stöd inför det att du ska ta dig an specifika moment.

       Frågor? Få svar av sakkunnig

       Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

       • Hidden
       • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.