Diplomerad Projektledare

Program för dig som vill göra karriär som projektledare. Programmet utvecklar din ledarskapskompetens, träning i kritiska moment, en hållbar projektmetodik men innefattar även agila verktyg för att tackla förändring och maximera kundvärde.

 • Kursid A4620
 • Kursavgift 42 445 kr (exkl moms)
 • Omfattning 7 dagar (Digitala moduler + 5 utbildningsdagar)

Diplomerad projektledare – möt etablerade kompetenskrav som projektledare

Projekt är idag en etablerad arbetsform i alla större organisationer. Inom ramen för projekt driver man förändring och utveckling, såväl inom avgränsade område som på strategisk nivå. Kraven på att projekten lyckas blir större och därmed ökar kraven på att projektledaren har rätt kompetens.
– Programmet Diplomerad Projektledare ser till att du möter de kompetenskrav som finns på moderna projektledare.

Metod för att säkerställa nyttan med projekt

Diplomprogrammet vänder sig till dig som vill få en bred projektledarutbildning och ett kvitto på din kompetens.

Programmet omfattar både metod och ledarskap. Du får lära dig att initiera, planera, genomföra och avsluta projekt. Såväl som att skapa förutsättningar för hur effektmål ska uppnås.
– Så att du kan säkerställa nyttan med de projekt du leder.

Du lär dig leda projektteam med god kommunikation, förståelse och fungerande samspel mellan projektdeltagarna.

Agil projektledning

I utbildningen ingår även agil metodik för produktutveckling, rutiner för att jobba med ständiga förbättringar inom teamet och olika verktyg för att fånga upp och prioritera kundbehov.

Under utbildningarna får du tillämpa metoder och verktyg, så att du kan använda dem direkt i din roll som projektledare.

Diplomerad Projektledare innebär att du har följande kompetenser

 • Teknisk kompetens

  – Kunna planera och strukturera upp projekt.
  – Sätta tydliga beslutspunkter och mätbara mål som möjliggör uppföljning.
  – Tillämpa verktyg för hantering av risk, intressentanalys, behovsinventering, tidplanering och aktivitetsstyrning.
  – Ändringshantering och olika sätt att lägga upp projektet beroende på grad av osäkerhet

 • Kundorientering

  – Ge det stöd, hjälp och underlag som beställare ibland behöver för att fatta kloka beslut och säkerställa önskat resultat för slutkund.
  – Göra kopplingen tydlig mellan resultat- och effektmål.
  – Kunna följa upp nyttan av projekt.
  – Metoder för agil produktutveckling och cyklisk leverans för att maximera kundvärde

 • Förmåga att leda

  – Kunna forma effektiva team även om förutsättningar inte är optimala; på grund utav en kort deadline eller delade och begränsade resurser.
  – Med resultatet i fokus kunna följa upp uppgifter och ge feedback för ökad kvalité.
  – Anpassa sitt ledarskap efter situation och individ, för att snabbt kunna få till samspel.
  – Kunna släppa lös projektmedlemmarnas drivkrafter genom gemensamma mål som har en tydlig koppling till varje individs roll.
  – Etablera agila team och arbetssätt för att jobba med ständiga förbättringar.

Upplägg för diplomeringen

1

Metod

Praktisk projektledning

Ger dig den metodik som krävs för att kunna leda ett projekt från start till mål.

2

Beteende - Ledarskap

Projektledarskap

Ledarskapsutbildning anpassad för projektledare. Utveckla ditt team, ta kontroll över beslutsprocesser, minska stress och kommunicera effektivt.

3

Agil Utveckling

Agil utveckling ger dig metodik för att hantera snabba förändringar och genomföra leveranser – från idé till värde för kund. Som projektledare förväntas du idag även behärska agil metodik och många organisationer väljer arbetssätt beroende på förutsättningar. Vi ger dig kompetensen att som projektledare agera schweizisk armékniv med kompetens för att tackla förändring, analysera kundbehov och strukturera arbetet på det sätt som situationen bäst lämpar sig för.

4

Examinationer

Examinationen består av två delar.

 • Webbaserat kunskapstest – Huvudsakligen öppna frågor
  Efter utbildningen Praktisk projektledning får du tillgång till kunskapstestet.
 • Muntlig examination – Examinator är etablerad projektledare med internationell certifiering.
  Genomförs avslutad utbildning Projektledarskap. 

Vanliga frågor - Diplomerad Projektledare

 • Vad är fördelen med att boka programmet Diplomerad Projektledare?+

  Bokning av programmet innefattar en rabatt om 17 %, 8 450 kr (exkl moms) på utbildningar och examination jämfört med att gå dem styckvis. Utbildningarna inom programmet ska vara genomförda inom 18 månader från beställningsdatum.

 • Hur gör jag om jag vill diplomera mig utan utbildning?+

  Kostnaden för enbart examination är 5 900:- (exkl moms). Examination går självklart att kombinera med endast en av utbildningarna; om du anser att du redan har hög kompetens tekniskt eller som ledare.

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.