Ledarskap i projekt

Hur skiljer sig ledarskap i projekt från att leda i en linjeorganisation? Och finns det någon skillnader i projektledares och linjechefers ledarstilar?

På vilket sätt skiljer sig ledarskap i projekt från att vara linjechef?

”Som projektledare har du, vanligtvis inte, personalansvar för projektdeltagare. Du är deras ledare under den tid det är överenskommet att de är en resurs i ditt projekt. Som projektledare ska du leda dem i sitt arbete och stötta dem så de har rätt förutsättningar att genomföra sitt projektarbete. Du ska agera om individen inte levererar enligt överenskommelse. En rekommendation är att du först diskuterar detta med individen, om det inte blir bättre eskalerar du det till dennes chef. Chefen har ansvaret för individen.

Som projektledare blir du tilldelad ett mandat under projektets levnadstid. Det är viktigt att särskilja det mandatet från om du har en linjeroll i samma organisation. Detta gäller alla typ av resurser, dvs såväl människor som pengar” berättar Camilla Åkesson, IPMA-B certifierad och ansvarig för Astrakans utbud av projektledarutbildning.

Camilla Åkesson – expertskribent för Bonnier inom projektledning och områdesansvarig lärare på Astrakan

Skillnad i ledarstil mellan projektledare och funktionella ledare

Studien ”Comparing the leadership styles of functional and project managers” (2008, J Rodney Turner, Ralf Müller, Vic Dulewicz) undersökte skillnaderna i ledarstil mellan funktionella ledare och projektledare. Totalt utvärderades 414 projektledares ledarstilar och jämfördes sedan med profilerna från över 1000 linjechefer gjorda med samma mätinstrument.

Resultatet? Projektledare hade högre värden när det gäller känslighet, samvetsgrannhet och kritiskt tänkande. Däremot hade de lägre värden när det gällde kommunikation och utvecklingsorienterade kompetenser. Slutsatsen: många projektledare skulle kunna nå bättre resultat genom att utveckla sina kommunikativa färdigheter.

Fler lästips 

Utveckla ditt ledarskap i projekt

Strategi

Grunderna

Utbildning med fokus på ledarskap i projekt

Astrakan erbjuder ledarskapsutbildning som är specifik för projektledare: projektledarskap. Här hittar du hela vårt utbud av projektledarutbildning.

Aaron Haglund sammanställer Astrakanmaterial och bloggar om mötesteknik, grupputveckling och förändringsarbete