Olika ledarskap

Här hittar du en genomgång av olika former av modernt ledarskap och modeller. Astrakan förespråkar Transformativt Ledarskap, ett koncept som det gjorts flera studier kring och som visat sig leda till ökad trivsel på arbetsplatsen, förbättrad prestation och högre vinst. Våra egna ledarskapsutbildningar bygger till stor del på konceptet såväl som John Kotters åtta steg för förändring, vår egen metod för verksamhetsutveckling (Astrakanmetoden) och studier gällande ledarskap, beteendeförändring och gruppsykologi.

Olika ledarskap och modeller

 • Transaktionellt och auktoritärt ledarskap bygger på övervakning, kontroll, piska & morot.
 • Transformativt Ledarskap bygger på att utveckla verksamheten och medarbetare med hjälp av en tydlig vision och gemenskap.
 • Situationsanpassat ledarskap – klassisk modell för att avgöra vilken grad av styrning/stöd nya grupper och medarbetare behöver.
 • Coachande ledarskap – att som ledare verka för kompetensöverföring och hjälpa medarbetare att lösa uppgifter med hjälp av frågeteknik istället för enkla svar. Som någon sa: att ge fiskespön till medarbetarna istället för fisk.
 • Värderingsbaserat ledarskap det finns ingen tydlig definition – men om du klickar på länken hittar du en enkel modell för att börja implementera och förtydliga dina värderingar i ditt ledarskap.
 • Hållbart värdskap – en service- och ledarskapsmodell som du bör sky som pesten. Om någon nämner den som ett seriöst alternativ – spring åt andra hållet.
 • Kommunikativt Ledarskap begreppet har studerats och definieras som följande: ”En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande”.
 • OBM handlar om vad som styr beteenden i organisationer och hur vi som ledare kan styra dem med hjälp av bland annat mål och feedback.

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Ladda hem

Introduktion till transformerande ledarskap

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.