Projektstyrning

Lär dig mer om projektstyrning, artiklar, verktyg och metodik.

Lyckas med projektstyrning

  1. Se till att projektorganisationen har förståelse för nyttan de ska skapa genom att nå projektmålen. Om alla känner till effektmålen som de ska bidra till så underlättar det prioriteringar och bidrar till ökad kostnadseffektivitet.
  2. Håll koll på intressenterna, gör en intressentanalys och se till att nyckelintressenter sitter med i eller bidrar till styrgruppsarbetet.
  3. Strukturera kommunikationen i och kring projektet med hjälp av en kommunikationsplan.
  4. Skapa ett fungerande samarbete mellan projektledare och projektbeställare.

Utbildning i projektmetodik

Bli trygg i rollen som projektledare

  • Lär dig det du behöver för att tryggt leda projekt inom ramar för tid och budget
  • Träna på ett fullskaligt projekt
  • Projektmetodik som matchar internationella krav och ger en bra start på projektledarkarriären