Projektledning

På vår blogg om projektledning delar vi med oss av verktyg och tips för att bli en bättre projektledare. Vi lägger särskilt fokus på projektmetodik och strategi. Letar du efter kompetensutveckling som projektledare hittar du våra projektledarutbildningar här.

Projektledning – roller och utmaningar

Som projektledare krävs en bred kompetens: delvis behöver man projektmetodik för effektivt genomförande – men också strategisk kompetens för att säkerställa att resultatet blir det förväntade och att verksamheten/kunden får ut den önskade nyttan.

Ledarskapet i projekt är också annorlunda jämfört med en chefsroll; projektledaren delar ofta resurser med linjeorganisationen och det är inte alltid projektet är prio nummer ett för projektmedlemmarna. Samtidigt är uppgifter som delegerats ut ofta kritiska för att tidsplanen ska hålla. Personalresurserna leder ofta till förhandlingssituationer där man behöver finna smarta lösningar.

Projektgruppen är dessutom ofta sammansatt av personer som inte känner varandra sedan tidigare, att skapa en gemensam målbild och leda grupper genom olika utvecklingsfaser kan vara en utmaning för den oerfarna projektledaren.

Vad är projektledning?

Förenklat kan ett projekt beskrivas som: en temporär grupp som ska åstadkomma ett bestämt resultat på en viss tid till en viss kostnad. Traditionella, så kallade vattenfallsprojekt, delas ofta in i fem faser: planera, initiera, genomföra, kontrollera och avsluta projekt.

Vill du lära dig grunderna i projektledning redan idag?

Här har vi samlat tips om grunderna i projektledning – du hittar användbara mallar, workshopupplägg och föreläsningar med certifierade projektledare och erfarna företagsledare.

Projektverktyg & mallar

Ledarskap i projekt

Projektstart & samarbete med projektägare

Verktygstips för projektledare

Kelly om intressentmodellen

Kompetenskrav på projektledare

Under åren har det vuxit fram flera projektledarcertifieringar för att säkerställa att projektledare kan hantera projekt på olika nivåer – ofta talar man då om projektets komplexitet.  Parametrarna för hur komplext ett projekt anses vara avgörs bland annat projektets betydelse för kund, förutsägbarhet och förändringar.

Av de olika certifieringar som finns så förordar Astrakan IPMA (International Project Management Association) eftersom den examinerar inte bara erfarenhet och metodkompetens utan även ditt beteende som projektledare – ditt ledarskap. IPMA-certifiering är framförallt är utbredd i Europa medan PMI (Project Management Insitute) är störst i Nordamerika.

I Sverige administreras IPMA-certifiering av den ideella organisationen Svenskt Projektforum. Vill du läsa mer i detalj om kompetenskrav på projektledare så har de tagit fram ett häfte som kallas National Competence Baseline (tidigare Kompetens i projektledning) som ger kompetensriktlinjer för projekt-, program- och portföljledning i Sverige.

Ladda hem material

Projekttips

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
       • Hidden
       • Hidden
       • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.