Lär känna dig själv som ledare

Att lära känna sig själv som ledare kan vara svårare än man tror. Vi tror gärna att vi inte har fördomar, men ofta är det just fördomar som hindrar förändring. Som ledare behöver vi därför anstränga oss för att utveckla vår egen och teamets nyfikenhet – så att gamla antaganden inte ligger i vägen för  möjligheter till utveckling.

Därför behöver du lära känna dig själv som ledare

”Som chef måste man kunna förhålla sig till, bemöta och nyfiket utmana andra människors fördomar. Det gör man bäst genom att först känna sig själv.” Detta säger vår lärare i OBM, Organisationsutveckling genom beteendeförändring, Maria Karlsson som på Previa arbetar med att utveckla organisationer genom att koppla styrning och ledning till människors beteende.

Hon menar att detta inte är så lätt som det låter:
”Vi tror inte gärna att vi har fördomar, vi ser oss som rationella individer. Det är faktiskt en av de stora svårigheterna i förändringsprocesserna – att medvetandegöra våra egna antaganden. Det är först då vi kan börja arbeta med dem. Vi måste lära oss att ’tänka långsamt’, att skapa tid för reflektion och nya vanor ”.

Intresset för människors beteende och tänkande ökar

En anledning till att ”tänka långsamt” ibland prioriteras bort är att verksamheter fortfarande styrs baserat på traditionell ekonomisk teori som antar att människan är rationell. Sedan Kahneman fick Nobelpriset för sin upptäckt av prospektteorin som grundar sig på människors beteende och kognitiva förutsättningar har intresset höjts, men verksamhetsstyrningen har knappt förändrats.

Maria pratar om Daniel Kahnemans två system – system 1 och system 2 (läs mer här) – som styr hur vår hjärna reagerar på omvärlden.

System 1 – det omedvetna är det som ofta sätter upp hinder för vår egen utveckling – och system 2 – det medvetna – som vi behöver nära och utveckla för att vi ska komma vidare och inte fastna i gamla spår.

”Att slå på system 2 kan tränas upp, det är en förutsättning för att bli en bra ledare och chef. Det är först när man ser hur man själv fungerar och lär sig kontrollera sitt eget beteende som man kan förstå hur andra fungerar. ”

Maria Karlsson, konsult på Previa ledarskap och lärare i OBM

Träna upp din och teamets nyfikenhet

När du som chef ska utveckla din grupp på arbetet är det en klar fördel om du och dina medarbetare lär känna varandra bättre. Det är alltför lätt att basera beslut på antaganden om de olika individerna och då blir det ofta fel.

Vad är verkligen fakta? Ställ frågor!

Du kan hjälpa sina medarbetare att koppla på system 2 och öppna sina sinnen. Till exempel genom att reflektera över vad som verkligen är fakta och vad som är antaganden genom att vara nyfiken och ställa frågor. Använd öppna, icke-ledande, icke-dömande frågor för att förstå dina medarbetare och hitta nya perspektiv.
I och med detta lär du dig förstå vad som triggar och motiverar individerna i gruppen, att hitta varje persons sätt att bidra till de gemensamma målen och hitta mening och vilja till gå åt samma håll med samma mål för ögonen.

I de här processerna måste man alltid försöka hålla sig till fakta, vara objektiv – vilket inte heller alltid är så lätt. Detta beror på vårt snabbtänkande i system 1. Tyvärr är det alltför lätt hänt att vi råkar tänka lite för snabbt och vips! så har vi dragit en förhastad slutsats eller kanske tänkt en sexistisk tanke. Då vill det till att vi kopplar vi på system två och kommer på oss själva.

Påminn dig själv inför beslut

En viktig sak att komma ihåg här är att när vi är stressade eller pressade är det svårare att hinna slå på det energikrävande system 2. Detta är en anledning att vi ger ett irriterat svar till en kollega eller en taskig kommentar som kanske beror på en dålig start på morgonen. När system 1 och 2 konkurrerar i att fatta beslut tenderar system 1 att gå vinnande ur detta och styra vårt beteende. Därför att det viktigt att försöka skapa vanan att ta ett andetag innan vi fattar beslut att handla. Som Tage Danielsson sa:

”Säll är den som har till rättesnöre
att man nog bör tänka efter före”

Test – Lär känna dig själv och dina fördomar

Via Project Implicit (ett internationellt projekt som initierats av en grupp forskare) kan du mäta dina fördomar. De vill med så kallad implicit mätning, (till skillnad mot explicit) nå våra förutfattade meningar (som system 1 producerar) innan vi själva hinner censurera i system 2. Vågar du testa?

https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/

Christina Varenius, kommunikatör och författare till Sälj vs. Marknad