Målprocess – att sprida & nå företagets mål

Alla verksamheter har mål. Men hur efterlever ni dem? Och vad är ni villiga att offra för att nå målen? Är det tydligt på vilket sätt varje avdelning och individ kan bidra till att målen nås? Här är lista som täcker det viktigaste när det gäller att sprida mål och fylla dem med mening: ett bra mål ska vara värt att ta en smäll för.

Lyckas med din målprocess – checklista

Maria Karlsson, sakkunnig om OBM (Organizational Behavior Management),  beteendeekonom och lärare hos oss på Astrakan, ger oss sin ”short-list”:

 • Helhetsbild: Alla avdelningar och roller i en organisation finns till av en anledning och har ett bidrag till verksamhetens gemensamma mål. Vilket är detta bidrag för din avdelning? Vilka riktlinjer finns, vilka förändringar behövs för att nå målen och vilka förväntningar finns på dig inom organisationen?
 • Skapa forum för att diskutera avdelningens mål (och bidrag till de totala målen) – planera in möten med dina medarbetare redan från början, var tydlig med varför ni ska diskutera målen och ge möjligheter till dialog. Berätta hur målsättningsprocessen ser ut.
 • Sätt rätt förväntningar: Var samtidigt tydlig med att det är en process där alla bidrar eftersom de känner sitt område bäst, men att prioriteringar och slutmål sätts vanligtvis av ledningen. Därför kommer kanske inte alltid alla förslagen med, men att dialogen i sig är värdefull eftersom ni tillsammans skaffar er en gemensam bild om vart ni vill, de olika vägarna dit och er roll i helheten.
 • När målen är satta: Återkoppla i samma forum hur de slutgiltiga målen blev. Gör handlingsplan på hur ni ska nå målen och hur ni ska se att rör er i rätt riktning. Målen ska vara tydliga för alla, både i teamet och på individnivå.
 • Kommunicera: Ta varje tillfälle att tala om målen. Många ledare gör misstaget att tro att deras egen bild av målet är lika tydlig för alla andra – det är den inte. Det krävs upprepning, diskussioner och att var och en kan formulera målet med sina egna ord. Då närmar vi oss en gemensam målbild.
 • Feedback: Ge återkoppling längs med vägen. Förmedla resultaten, både siffror och mjuka värden, och motivera medarbetarna. Våga också titta på felen så ni lär er av dessa och kan gå vidare; skapa lärande och utveckling.
 • Avslut: Skapa tydlighet över när målet är uppnått och fira det. Kaffe och tårta, en gemensam middag eller klappar på axeln – erkännandet, och känslan av att man har lyckats, är viktigt. Extra plus om belöningen har direkt koppling till arbetet och blir synlig i er vardag.
 • Tiden: Se till att du skapar tid för alla delarna i processen – en av de största bovarna i att man misslyckas med att nå sina mål är tidsbristen och att tiden för reflektion prioriteras ner för annat som för stunden känns mer akut.

Vi måste öva

Maria berättar också att för att bli en bra ledare, en ledare som kan stödja och supporta sina medarbetare i förändringsarbetet, måste man träna:

”Det är precis som med allt annat, vi kan inte flera språk, eller spela tennis, eller åka skidor, när vi föds. Vi måste lära oss och vi måste öva. Ju mer vi övar desto bättre blir vi.

Ladda hem

Mall för bättre mål

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Christina Varenius

        Christina Varenius

        Christina är kommunikatör och skriver för Astrakan om OBM och ledarskap.