Förändringsarbete

Ibland är det nödvändigt att förändra. Om företaget faller på rankingen, om viktiga kunder trappar ned på samarbetet eller om organisationen tappar goodwill och börjar få dåligt rykte. Hos Astrakan hittar du både utbildning, råd och material om förändringsarbete. Hur du gör för att gripa in innan det är kris – eller vad som krävs för att få andra att inse att krisen faktiskt redan är här.

Förändringsarbete - Exempel och tips

Kelly Odell om uthållighet i förändring

Förändringsarbetets känslomässiga faser & motstånd

Varför möter förändringar motstånd? Ledare befinner sig ofta längre fram i förändringsprocessen än medarbetarna – som initiativtagare till förändring har man hunnit överväga olika alternativ och konstaterat att den åtgärd man valt är den nödvändiga eller bästa.

förändringsarbetets faser
Koncernledning, mellanchefer och medarbetare befinner sig ofta ur synk i förändringsarbete

Som ledare behöver vi förstå i vilken fas och känsloläge våra medarbetare befinner sig och anpassa oss därefter. Vid en förändring så går vi alla igenom dessa stadier, hur tydligt det märks och hur länge vi stannar i varje fas beror på en rad olika omständigheter. Såsom erfarenhet, utbildning, befogenheter, förståelse för förändringsprocessen eller det mest kritiska, att man delar och accepterar förändringsledarnas målbild.

Ladda hem

Material om förändringsarbete

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
       • Hidden
       • Hidden
       • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

       Vilka krav ställer förändringsarbete på ledarskapet?

       Att leda ett förändringsarbete ställer höga krav på alla aspekter av ledarskapet. Du ska vara beredd på att hantera de psykologiska aspekterna och vända initialt motstånd till engagemang och handlingskraft. Samtidigt krävs en fungerande struktur, att delmål och vision är på plats och tillräckligt konkreta för att alla ska kunna ta dem till sig. Styrmedel och belöningar kan också behöva ses över för att personalen ska anamma nya beteenden.
       – Och vi lyckas inte med någonting av detta utan uthållig, regelbunden och ärlig kommunikation.

       Processen för förändringsarbete kan förenklat delas upp i:

       • Ta ut en tydlig riktning och kommunicera den
       • Skapa rätt förutsättningar för nya arbetssätt
       • Genomförande och beteendeförändring
       • Vidmakthållande, effekthemtagning och ständig förbättring

       På vår blogg hittar du material om alla dessa faser i förändringsarbete. En bra början är att läsa om Kotters åtta steg för att genomföra förändring. Astrakan erbjuder också utbildningar när det gäller metodik och utförande av förändringsarbete – dessa hittar du under affärsområdet ledarskapsutbildning.

       Vad innebär förändringsarbete?

       Förändringsarbete innebär att genom ett strukturerat tillvägagångssätt försöka åstadkomma förändring hos individer, organisationer och samhällen. Vid mindre förändringar rör det sig vanligen om en önskan att effektivare använda resurser, ofta talar vi om denna typ av förändringsarbete som projekt. Större förändringar som beror på att företaget halkat efter på marknaden eller att företagskulturen kapsejsat är dock betydligt mer dramatiska. Dessa kan ta uppemot åtta, tio år att genomföra och även om det kan tyckas uppenbart att en förändring är nödvändig kan det vara en dyrköpt seger bara att skapa förståelse för att en förändring måste till – mer om det kan du läsa här: motstånd mot förändring.

       Ta en delseger

       Så skapar du en tro på ert förändringsarbete

       Utbildning i förändringsarbete

       Astrakans grundutbildning Effektiv förändringsledning ger dig en metodik som bygger på Kotters åtta steg för förändringsarbete, kompletterad med verktyg för kommunikation, ledarskap för att hantera de psykologiska aspekterna och vad som krävs för att sälja in visionen och gör förändringen värd att kämpa för.

       Fördjupningskursen förändringsledarskap bygger på fallstudier och genomförs helt i workshopformat för att ge dig möjlighet att träna på kritiska moment. Utbildningen är övningsintensiv och förutsätter att du förstår den grundläggande teorin bakom lyckat förändringsarbete.

       Vill du kunna värdera nyttan av förändringar eller förnya er affärsmodell rekommenderar vi utbildningen Affärsutveckling.

       För dig som arbetar med att leda verksamheter strategiskt och som ständigt tampas med förändringsarbete i din roll erbjuder vi en certifiering för förändringsledare.