Inspiration genererad!

Kika på resultatet nedan. Vill du hitta fler artiklar och filmklipp inom området kan du generera en ny artikel. Du kan även byta ämne

Generera en ny artikel Välj ett annat ämne

Vad hindrar organisationer från att utvecklas?

En studie ”Change and Communication ROI Study” som genomförts under tio år och studerar sambandet mellan effektiv kommunikation, förändringsledning och lönsamhet tar även upp de vanligaste hindren för organisationsutveckling.

Vad hindrar organisationer från att utvecklas?

  1. För vissa organisationer är det brist på tid och resurser.
  2. För många är det motståndet och rädslan som förändringar medför som gör att man avstår de möjligheter som ny teknologi och uppdaterade affärsmodeller erbjuder.
  3. För alla – att utbilda ledare till att förstå att de måste utvecklas kontinuerligt i sin roll. Att visa att utveckling är något som krävs av alla, att oavsett funktion och roll så sitter man i samma båt. Att ledare förstår att det är deras ansvar att premiera önskade beteenden och skapa det företagsklimat som krävs för att förändringar ska gå att genomföra.

Mod krävs för organisationsutveckling

Från rapporten: ”Våra tio år av data visar att grunderna: strategi, mätningar och disciplin är betydelsefulla. Men därtill krävs också mod.”

Det är lättare att inte mäta resultat av förändringar, eller att sopa dem under mattan,  då vi slipper erkänna misslyckanden. Men framgångsrika organisationer kännetecknas av transparens – att undersöka effekten av förändringar och rapportera dem tillbaka till organisationen. Att synliggöra kopplingen mellan det var och en gör, de strategiska initiativ som tas och vad dessa leder fram till – på gott och ont.

En annan framgångsfaktor som lyfts fram är en ”EVP” (employee value proposition) som är målgruppsanpassad på samma sätt som om man skulle marknadsföra en produkt mot konsumenter. ”De som inte använder sig av en målgruppsanpassad EVP är i underläge när det gäller att attrahera och behålla talanger jämfört med de konkurrenter som gör det”

Att göra en intressentanalys och ta sig tid till att sätta sig in i vad som är belönande för olika grupper av individer. Vad kan vi erbjuda talanger i vår organisation och framförallt: vad upplever de som belönande?

Helst ska organisationens belöningar bidra till att premiera önskade beteenden och den kultur som man vill ska växa fram. Därtill ska ledarna inte bara förmedla vad organisationen har att erbjuda – utan se till att leva upp till det. Alltså, att kommunicera förväntningar, på vilket sätt organisationen kan skapa värde för olika individer och se till att leva upp till det löftet.

Towers Watson har under tio år studerat sambandet mellan lönsamhet och effektiv förändringsledning

Läs mer & verktyg som underlättar organisationsutveckling:
Belöningssystem – inre/yttre motivation
Motstånd mot förändring
Intressentanalys
Skapa nya vanor
Här hittar du hela rapporten från Towers Watson

Aaron Haglund sammanställer Astrakanmaterial och bloggar om mötesteknik, grupputveckling och förändringsarbete