Motivationsteorier

Här hittar du information om forskning kring motivation, teorier och skillnaden mellan yttre/inre motivation.

Inre eller yttre motivation?

Motivationsskalan från yttre till inre motivation. Ju längre ned på listan du kommer desto större är sannolikheten för ökad trivsel och prestation.

Yttre motivation:

  • Vi gör något för att få en belöning eller att undvika bestraffning.
  • Vi gör något så vi inte får dåligt samvete. Agerar för att undvika skuld eller behålla självaktning.
  • Vi gör något för att det är viktigt för oss personligen. Vi vinner något på det.
  • Vi gör det för att det är viktigt för oss. Det stämmer överens med våra värderingar. Det stärker självkänslan och identitet.

Att göra något av inre motivation:

  • Vi agerar utifrån eget intresse och fylls med den känsla det ger.
  • Vi känner att vi utvecklas.

Vad är en belöning?

I många verksamheter är belöningar fortfarande synonymt med pengar. Men är det verkligen så effektivt? Risken finns att bonussystem skapar intressekonflikter och att den skadar den inre motivationen. Bonusar kan rent av påverka uthållighet, kreativitet, inlärning och välmående negativt.

Varför gör vi som vi gör?

Miniföreläsning om beteendets ABC