Intressentanalys och -kartläggning Vem behöver vi involvera i projektet?

Vilka påverkas av ditt projekt? Intressentanalys och -kartläggning hjälper oss att hålla koll på vilka som ska dra nytta av det vi levererar och som kan, eller vill, påverka resultatet.

Varför ska vi göra en intressentanalys?

I projekt är det lätt hänt att gå för fort fram och kasta sig in i genomförandefasen. Bland våra kunder är det många projektledare som känner sig tvingade att dra igång med genomförandet av projekt på grund utav otåliga beställare. Det är viktigaste är att ”få det gjort” och det gör att man ignorerar styrmedel och krav på planer för etablering och effekthemtagning. Tyvärr uteblir ofta den förväntade nyttan med projektet helt om vi inte tar oss tid till att förbereda organisationen på projektets leverans med de förändringar och möjligheter som den kan innebära.

Genom att göra en intressentanalys försäkrar vi oss om att vi involverar de personer som krävs för att organisationen ska få ut de synergier och tidsvinster som man räknat med att projektet ska ge. Intressenter kan vara medarbetare, chefer men framförallt: era kunder.

Intressentanalys

Camilla Åkesson är Certifierad Projektledare

Ladda hem

Mall för intressentanalys

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Intressentanalysen ger svar på vilka projektet behöver kommunicera med

        Intressentkartläggningen ger svar på vilka projektet behöver kommunicera med och vilka resurser som krävs för att upprätthålla kommunikationen. Vilka påverkas och behöver förberedas på det som ska hända? Vilka behöver få vara med och påverka inför beslut?

        Genomför intressentkartläggningen som ett arbetsmöte

        Ett enkelt sätt att kvalitetssäkra intressentkartläggningen är att genomföra den som ett arbetsmöte.
        Såhär skriver våra lärare i mötesteknik Pia Villför Larsson och Maria Eliasson om intressentkartläggning i boken ”Sätt fart på arbetsmötet”:

        • Sätt upp en stor väggpapp och rita in projektet som en stor ring i mitten.
        • Be deltagarna ge förslag på intressenter till projektet och skriv löpande ner förslagen på notislappar som sätts i en yttre ring kring projektet.
        • När gruppen inte kan komma på fler intressenter så delar ni gruppen i två och fördelar intressenterna jämt mellan grupperna. I nästa steg så har grupperna trettio minuter på sig att definiera var varje intressent får/kräver av projektet och vad projektet i sin tur kräver/får av intressenten – detta kallas för gränssnittsobjekt.
        • Gemensam presentation av resultat. Medan ni presenterar gränssnittsobjekten ritar ni in dem bredvid pilar som dras mellan projektet och intressenterna. Gränssnittsobjekt som gäller det som projektet får/kräver ritas in nära projektcirkeln i mitten, medan det som intressenten får/kräver ritas in nära intressenten.
        • Utvärdera era intressenter löpande och ändra vid behov. Tänk också igenom vilka roller som intressenterna bör ha utifrån projektet, ska de vara projektmedlemmar, sitta i styrgruppen eller som en referensgrupp?
        Bildexempel intressentkartläggning
        Bild tagen ur boken ”Sätt fart på arbetsmötet”

         

        Mall för intressentkartlägg- och analys

        Ett annat sätt att kartlägga intressenterna är att använda en enkel mall med spalter för intressenter, deras behov/krav samt projektets behov/krav.
        Nästa nivå är sedan att kategorisera dessa efter lågt/högt intresse, stort/litet inflytande och vilken eventuell roll de ska ha i koppling till projektet. Här är exempel på en enkel mall för detta:

         

        Exempel på mall för intressentanalys

        Mall för intressentanalys

        Aaron Haglund

        Aaron Haglund

        Aaron skriver om projektledning och ledarskap