OBM

Här kan du lära dig mer om OBM, organizational behavior management. Om vi vill utveckla en verksamhet landar det alltid i beteende – det vi gör är det som skapar resultat. En enkel sanning – men en utmaning när vi behöver ändra våra vanor.

OBM – beteenden är det som skapar resultat

Beteenden är det som skapar resultat eller problem. När vi förändrar är det beteenden och hur vi styr dem med hjälp av konsekvenser det som vi bör lägga fokus på.

”After all is said and done not much is done” är ett ordspråk många kan känna igen sig i när verksamheter fastnat i långa diskussioner om policies och otydliga värdeord. Lojalitet är ett fint ord. Men om det är en styrande värdering i vår verksamhet – betyder det då att göra som chefen säger, att ifrågasätta beslut som är dåliga för vår kund eller att stoppa produktionen om det finns risk för en olycka?

Genom att definiera nyckelbeteenden som vi vill förstärka kommer vi runt begreppsförvirring och flummiga värdeord.

Vad är OBM?

OBM är ett verktyg för att tillämpa beteendeanalys och inlärningspsykologi i samband med organisationsutveckling. OBM handlar om vad som styr våra beteenden och vad vi kan göra för att påverka dem.

Organizational Behavior Management tillämpar samma inlärningspsykologiska teorier och metoder som KBT, men är inriktat på beteendeförändring i arbetslivet.  OBM är ett utmärkt komplement för att få andra modeller att fungera i praktiken och lyckas med förändringar i verksamheten.

Beteendeskolan med Mikal Björkström

Lär dig mer om OBM

Vad är ett beteende?

Beteenden är aktiva handlingar som går att mäta. Detta innebär att två personer oberoende av varandra bör kunna se ”beteendet” och beskriva det på ungefär samma sätt: att någon ligger i en hängmatta borde vi kunna enas om, och det går att mäta. Vi kan mäta hur länge och beskriva på vilket sätt det sker. Att personen som ligger där är ”lat” kan vi inte lika enkelt enas om. Det är ju en tolkning som någon gör om varför personen ligger där.

Ett bra sätt att bedöma om något är ett beteende är om det går att filma eller fota. Skulle flera kunna titta på filmen och beskriva det som sker på samma sätt – ja, då är det förmodligen ett beteende vi talar om.

Ladda hem

Astrakan Förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Framgångsfaktorer för att stötta beteenden

        DCOM® bygger på studier om vad som krävs för att lyckas med beteendeförändring i organisationer. Modellen står för:
        Direction= Riktning, Competence= Kompetens, Opportunity=
        Förutsättningar och Motivation. Dessa faktorer sammanfattar viktiga förutsättningar för beteenden i organisationen.

        Det ska vara lätt att göra lätt!

        Vill vi skapa goda vanor i vår organisation och underlätta för människor att göra bra saker så behöver vi se till att:
        – Det är tydligt varför vi vill arbeta på ett visst sätt
        – Att vi har kompetensen för att göra det
        – Att vi har förutsättningar – tid och resurser
        – Att vi är motiverade – att vi förstärker goda vanor med positiva konsekvenser

        Personalutveckling med OBM

        1

        Riktningen

        Varför finns vi och vilka mål/uppgifter som är viktiga utifrån detta?

        Besluta om vilket mål som prioriteras och vilket nyckelbeteende som ska leda till bättre måluppfyllelse:

        Ska ni förbättra välmåendet på jobbet och minska sjukfrånvaron med mer feedback från ledarna?
        Ska säljarna ställa öppna frågor?

        2

        Mätbarhet

        Se till att målet är mätbart. Hur vet vi att förändringarna påverkat måluppfyllelsen?

        Ta ut ett nollvärde, en grundnivå, innan ni påbörjar förändringen. Hur ska ni annars kunna jämföra?

        Inför först förändringen på en grupp eller avdelning. Gå därefter vidare med en avdelning i taget. På detta sätt kan vi utesluta att det är omvärldsfaktorer som leder till förändringen i resultatet.

        3

        Förstärk era önskade beteenden

        Se till att det får konsekvenser för personalen när de följer planen och att nyckelbeteendet belönas. Innan ni initierar förändringen behöver ni gå igenom styrsystem och mål för att se att det inte finns intressekonflikter: att ni belönar samma sak som ni kommunicerar.

        Vårt beteende styrs till 80% av de konsekvenser som följer beteendet – att säga att vi ska göra på ett visst sätt påverkar oss alltså inte i särskilt stor utsträckning.