Teamledarskap – Tips för dig som leder ett nytt team

Har det skett förändringar i din arbetsgrupp eller ska du leda ett nytt team? Oavsett om det gäller en omstart eller nystart: här hittar du ett test för ditt teamledarskap, tips och vägen vidare mot att bli ett effektivt team.

Tips för teamledare

Forskning visar att kommunikationen inom grupper förändras över tid, i Sverige är den mest kända modellen IMGD som sammanställer flera olika grupputvecklingsmodeller till en. Gemensamt för att utveckla nya grupper och effektivt ledarskap är att det krävs ett fundament av tydliga mål och roller (transaktionellt ledarskap)- med det på plats kan vi gå vidare till mer avancerade aspekter av ledarskap (transformativt ledarskap), öka nivån av delaktighet inom gruppen och utforma arbetet på ett sådant sätt att individer upplever att de får utveckla sin kompetens, ta ansvar för viktiga uppgifter och vara en viktig del av gruppen (självbestämmandeteorin).

Först och främst behöver vi dock se till att det verkligen är ett team vi leder: att vi har ett gemensamt mål, att vi är beroende av varandra för att nå det målet och att vi regelbundet utvärderar vår arbetsprestation och samarbete. Konsekvenserna av att organisera sig som ett team utan att ha dessa faktorer på plats är dystra: försämrade sjuktal, fler begångna fel i arbetet med mera. Du kan läsa mer om detta i vår artikel ”Vad är ett team?

Tips för nya grupper

 • Se till att målen är tydliga: vad ska ni göra? Varför? När ska ni nå målen? Hur vet ni att ni är på väg?
 • Ha alltid målen på agendan vid möten
 • Sätt dags- och veckomål som ni följer upp med en after action review.
 • Som ledare kan du i en ny grupp behöva ta ett stort ansvar för att fatta beslut och fördela uppgifter. Särskilt i Sverige vill vi ha en demokratisk arbetsplats men du kan behöva ge gruppen tid innan ni kan öka nivån av medbestämmande.

Test Teamledarskap - Kan du leda ett nytt team?

Redo att leda en ny grupp?

Utvärdera din förmåga att leda.
1
2
3
 • Snabbtest:

  Har du rätt förmågor för att leda en ny grupp? Gradera dig själv från 1-4. Inspirationskällor: Susan Wheelans checklista för effektivt teamledarskap från boken "Att skapa effektiva Team" samt Transaktionella Ledarskapsbeteenden från FRLM.

Tips för att leda en ny grupp

Miniföreläsning

Övningar för att kvalitetssäkra målen

1

Koll på mål och uppdrag?

Enkelt test: be alla att skriva ner vad som är ert uppdrag och era viktigaste mål på notislappar. Skriv i tysthet i tre minuter, sätt sedan upp lapparna på en tavla bredvid varandra. Gå igenom i grupp för att undersöka vilken samsyn ni faktiskt har på mål och uppdrag.

2

Vad ska ni GÖRA för att nå målen?

Utvärdera era mål – är målen aktiva och inriktade på ett resultat ni ska skapa? Ett aktivt mål innebär att ni behöver göra något för att åstadkomma det: tydliggöra syfte och skicka ut agenda till alla möten på förhand, promenera varje dag, ge minst en positiv feedback om dagen.

Passiva mål är mål som vi kan uppnå utan att göra något alls – exempelvis minska hänvändelserna till medborgarservice med 10% eller sluta gnälla kan ni uppnå genom att låta hemsidan ligga nere eller dö.

3

Gör en daglig debrief:

 • Vad har fungerat/känts bra?
 • Vad har fungerat/känts mindre bra?
 • Vad har jag/vi lärt oss?
 • Idéer – hur kan vi utveckla och förbättra? Samarbete, rutiner eller utveckling av verksamheten

Bygga Team

Utveckla ditt ledarskap på två timmar

 • Enkel rutin för att öka effektiviteten i team
 • Utveckling av grupper över tid
 • Elearning med kraftfulla verktyg och forskningsbaserade tips

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron skriver om ledarskap och förändringsarbete.