Exempel på konkreta beteenden

En av de stora vinsterna med OBM, Organizational behaviour Management, är att det ger oss ett nytt språk som gör oss tydligare i mängder av sammanhang, från rollen som förälder eller tränare till förändringsledare och kollega. Genom att kunna uttrycka oss i termer av konkreta beteenden blir våra instruktioner och vår feedback tydlig.

Beteenden gör feedback konkret

Om någon säger ”vilken bra säljare du är” eller ”vad bra du är på att sälja” kan vi fundera på vad det är vi faktiskt gjort bra? Bjuda på fika? Haft tur med tajmingen? Medan om vi får feedbacken ”Vad bra att du ställde öppna frågor och gav kunden tid till att svara” så vet vi exakt vad vi ska fortsätta göra, eller rentav göra mer av.

Vad är ett beteende?

Beteenden är aktiva handlingar, någonting vi gör eller säger. Beteenden går att observera, mäta och förändra. Beteenden är inte attityder, känslor, värderingar eller egenskaper.

Bild som beskriver vad beteenden är. Aktiva handlingar och sådant som vi gör eller säger. Beteenden är inte egenskaper eller tolkningar utan flera personer oberoende av varandra ska kunna observera samma sak.

Egenskaper vs. Beteende

Vi människor är ekonomiska av oss, vi slänger oss gärna med oprecisa begrepp och egenskaper eftersom det är lätt och går fort. Arrogant, kundorienterad, hållbar eller svenskt ledarskap skapar säkert bilder i ditt huvud – men är det samma bild som i någon annans?
Kundorienterad kan tolkas som ”ge rabatt för att göra kunden glad” eller ”ställ frågor för att säkerställa att vi erbjuder rätt lösning.”

Tolkningar och förvirring

Egenskaper bygger på våra tolkningar. Vi ser någon göra något – ett beteende – och väljer att lägga till vår tolkning. Någon kommer försent till mötet och vi tolkar till egenskapen ”slarvig” eller ”morgontrött”, någon kollar på mobilen medan du pratar och du tolkar det som ”ointresserad.”

Vi använder våra tolkningar för att förklara vår omvärld, men när vi tilldelar människor egenskaper eller kommunicerar med oprecisa begrepp så ger det oss liten möjlighet till förändring och kan i värsta fall skapa förvirring när alla gör sin egen tolkning av ett begrepp.

Skilj på gör och är

Genom att fokusera på vad vi faktiskt gör, beteenden, istället för egenskaper kan vi som ledare bidra till ökad effektivitet. Det vi gör påverkas nämligen av omgivningens förutsättningar och de konsekvenser som följer på beteendet.
– Förutsättningar och konsekvenser som vi kan ändra på för att öka förekomsten av de beteenden vi önskar.

Faktum är att vi bortom egenskaper alltid hittar beteenden. Varför tycker du att en person ÄR trevlig? För att den lyssnar, ställer frågor, ger dig feedback, sätter på kaffe och hälsar.
Allt detta är saker som man GÖR – beteenden.

Egenskaper och Beteenden

1

Egenskaper

Exempelvis: Lat, sur, lojal, frisk eller kundorienterad.

 • Adjektiv eller substantiv
 • Om du kan sätta ordet ”är” framför så är det en egenskap: är lat, är motiverad, är glad. Ibland kan vi lura oss själva genom att böja ordet är till att vara som är ett verb, exempelvis ”att vara lat” – det är dock fortfarande en egenskap och inte ett beteende.
 • Svårt, oetiskt, kanske omöjligt att ändra på?
2

Beteenden

Exempelvis: Le, göra armhävningar, simma, ställa en fråga, ge feedback

 • Verb
 • En ”aktiv handling” något vi säger eller gör
 • Observerbart – går beteendet att fånga på film? Två personer oberoende av varandra ska kunna se beteendet och beskriva det på samma sätt.
 • Går att mäta
 • Går att ändra på
 • Beteenden kan utföras av människor medvetet eller omedvetet.

Vad är ett beteende?

Föreläsning med beteendeekonomen Maria Karlsson

Abstrakt eller konkret beteende?

Att skilja på egenskaper och beteenden är ett första steg men hur hittar vi observerbara beteenden? Alltså beteenden som kan fångas på film och där alla som tittar på filmen uppfattar samma sak. Beteenden är verb som ”att springa” eller ”ligga på soffan” men alla verb är inte konkreta beteenden. Vi kan kategorisera beteenden i abstrakta beteenden och konkreta beteenden.

Att lyssna aktivt är till exempel något man gör, ett beteende, men det kan fortfarande tolkas på olika sätt: att ställa öppna frågor, att uppmuntra någon att berätta mer eller att sammanfatta, spegla, det som någon annan säger för att visa att man förstått. Att lyssna aktivt är därför att klassa som ett abstrakt beteende medan att ställa en öppen fråga är ett konkret beteende.

Vad är skillnaden på abstrakta och konkreta beteenden?

Abstrakta beteenden innebär en samling av många möjliga beteenden, exempelvis att träna, leda eller skapa rutiner.

Konkreta beteenden är såpass specifika att flera personer oberoende av varandra ska kunna observera samma sak. Det gör att vi inte behöver tolka och att vi kan mäta och följa upp beteendet. Exempel på konkreta beteenden är att cykla, ge feedback eller att lägga fram träningskläder inför morgondagen.

Aktivitet=Abstrakt beteende

Ett annat ord för abstrakt beteende som förekommer i OBM-litteratur är aktivitet. Betydelsen är densamma – att det är ett verb men kan innefatta många olika beteenden.

Exempel - från abstrakt till konkreta beteenden

Abstrakt Beteende: Att coacha

Konkreta, Mätbara, Beteenden:

 • Ställa öppna frågor
 • Spegla – att upprepa det man uppfattat att motparten sagt
 • Att be någon berätta mer
 • Nicka för att visa att man lyssnar

Kan du identifiera konkreta beteenden?

Test – Egenskap, Abstrakt Eller Konkret Beteende?

Snabbtest

1
2
 • 10 frågor

  Kan du skilja på egenskaper, abstrakta och konkreta beteenden? Att lära sig identifiera konkreta beteenden är grunden i att kunna arbeta med beteendeanalys och förändring.

SM i Ledarskap

Ledarskapsträning med Guldkant

 • En vecka av träning och nätverkande
 • Kostnadsfri ledarskapsträning och -tävling
 • Med stöttning av ledarskapsutvecklare och MakeitAppen

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver om OBM och ledarskap.