OBM-Certifiering

Certifiering i organizational behaviour management som kombinerar utbildning med handledning.

 • Kursid A1440
 • Kursavgift 73 900:- (44 000:- om du redan gått utbildningen, priser exkl moms)
 • Omfattning 3 dagar utbildning + 5 handledningssamtal

Certifikatet intygar att du...

 • Kan formulera en tydlig riktning med identifierade mål, mål- och nyckelbeteenden
 • Kan genomföra en beteendeanalys med fokus på framgångsfaktorer
 • Kan identifiera styrande konsekvenser - vad som har stört påverkan på beteende
 • Har erfarenhet av olika tekniker för konstruktiv beteendepåverkan
 • Kan ta fram handlingsplaner baserade på beteendeanalys

Certifiering i OBM

Historikern Edward Gibbon sa: ”Vinden och vågorna är alltid på den skickliga navigatörens sida.” För den som är bra på sitt jobb är ändrade förutsättningar överkomliga. Men vad är vinden och vågorna i en verksamhet? Människorna.

En certifiering i organizational behaviour management visar att du har kompetensen som krävs för att göra den mänskliga faktorn till en fördel.

Att du med beteendeanalysen som verktyg kan stötta beteendeförändringar på ett konstruktivt sätt. Att bryta ned verksamhetens strategier och vision till saker som ni kan göra och därtill se till att det faktiskt finns kompetens, resurser och motivation till att få jobbet gjort.

Vad ingår?

Upplägg - Certifiering

1

Genomförande av OBM-utbildning

Genomförande av vår grundutbildning i OBM

Utbildningen består av:

 1. Digital Modul med all nödvändig teori
 2. Tre hemuppgifter
 3. 2 workshopdagar
2

Kompetensmätning

Teoritest som ger en indikation på utvecklingsområden och behov av repetition inför hanledningen.

3

Handledning

Vid den första träffen sätts mål och delmål för handledningen. Vilket arbete som ska vara utfört inför certifiering.

Handledningen kräver att du arbetar med en verklig (beteende)förändring som du har stor möjlighet att påverka eller ansvar för.

Totalt ingår 5 handledningstillfällen

Frågor och svar

 • Hur gör jag om jag redan gått utbildningen?+

  Om du redan gått utbildningen så minskar vi priset för certifieringen till 44 000:- exkl moms. Det inkluderar kompetensmätningen och handledning.

  Du får dessutom tillgång till den digitala delen av vår OBM-utbildning för att möjliggöra repetition.

 • När ska handledningen påbörjas?+

  Handledningen och certifieringsprocessen ska påbörjas inom 3 månader efter det att du genomfört utbildningen.

  Vi kan göra undantag men vill ha en dialog först, kontakta oss på info@astrakan.se så löser vi det

Innehåll

 • ABC-Modellen

  Modell för att förstå mänskligt beteende och varför vi gör som vi gör.

 • Beteendebaserad verksamhetsutveckling

  Astrakanmodellen för beteendeförändring förankrad i strategi och med hänsyn till framgångsfaktorer som resurser, kompetens och motivation.

 • Casebaserad träning

  Träna på fiktiva case i trygg miljö innan du ger dig i kast med egna utmaningar och förändringsarbete.

 • Precisera målen

  Bryt ner mål och strategier till vad ni faktiskt behöver göra.

 • Undanröj hinder för förändring

  Många gånger är vi som leder förändringen själva ett hinder för lyckat förändringsarbete. Analysera effekterna av ert eget ledarskap och styrning för att kunna vidta rätt åtgärder.