Beteendebaserad säkerhet och SAFE-modellen

Astrakanläraren Erik Matton, verksam på Behaviour Design Group, har precis kommit ut med en ny handbok för byggbranschen om beteendebaserad säkerhet (BBS). BBS är en av många förgreningar inom OBM och har haft ett stort genomslag i USA. Nu är BBS på gång starkt i England men även Sverige. Lär dig mer om BBS och den svenska modellen SAFE.

Vad är beteendebaserad säkerhet (BBS)?

Beteendebaserad säkerhet (BBS) är en av världens mest effektiva metoder för att påverka motivation och beteenden; som dessutom bygger på 100 års forskning inom beteendepsykologi. Metoden har hjälpt ledare och chefer i decennier att effektivisera processer, skapa bättre resultat och öka säkerheten på arbetsplatser. BBS är en förgrening av Organizational Behaviour Management (OBM) men tillämpat på säkerhet.

SAFE – modell för säkerhetskultur

Genom att följa den svenska fyrstegsmodellen SAFE skapas riktigt gynnsamma förutsättningar för en stark säkerhetskultur som vilar på positiv förstärkning. Vi beter oss säkert för att vi vill, och för att vi bryr oss om varandra.

SAFE-modellen

1

Studera

  • Identifiera riskfyllda arbetsmoment eller situation
  • Definiera säkra beteenden
  • Definiera riskfyllda beteenden
2

Analysera

3

Förändra

  • Förstärk säkra beteenden och försvaga riskbeteenden
  • Träna färdigheter/coachning i ledarskap (feedback, jag budskap, aktivt lyssnande)
  • Genomför förändringar utifrån handlingsplanen
  • Nya observationer som visualiseras för samtliga
4

Effektgranska

I sista steget utvärderas arbetet med SAFE och hur framgångsrikt arbetet har varit med att aktivera och förstärka säkra beteenden.

Genom en effektmätning tar vi reda på om vi nått den nivå vi önskar.

Vad är vinsterna med BBS?

Det mest självklara är en mätbart förbättrad säkerhetskultur som vilar på att vi beter oss säkert istället för riskfyllt i riskfyllda arbetsmoment. Dessutom kommer organisationen att tydligt känna av det skifte i ledarskapet som sker när cheferna ökar fokus på att förstärka beteenden som är önskvärda istället för att fokusera det som inte fungerar och när vi gör fel. Detta kan över tid ha positiva effekter på anställdas hälsa, arbetsglädje och sjukfrånvaro. Relationer tenderar också att förbättras mellan chef-medarbetare.

Erik Matton

Erik Matton

Astrakanlärare och organisationspsykolog vid Behaviour Design Group

Vad kan gå fel med BBS?

I USA gick en våg av BBS-hajp fram, nu har det kommit en del kritik mot BBS och att det lägger skulden på medarbetare och PDDT ”people doing dumb things”

– Då är det inte BBS som tillämpas utan något helt annat. BBS kan givetvis användas fel precis som all annan kunskap, men det finns inget att vinna på det utan snarare tvärtom. Tyvärr vet vi att det finns ett antal rent bestraffande modeller som felaktigt kallas för BBS. Det är olyckligt och beror sannolikt på okunskap. BBS handlar i korthet om att lära sig förstå vad som styr motivation och hur vi kan skapa bästa förutsättningar för att säkra beteenden skall bli motiverande att utföra. Det finns ingen dold agenda eller konstigheter med det, bara en fantastisk möjlighet att förbättra för alla i yrkeslivet.

Det som är fantastiskt med BBS är att det fungerar! Metoden vilar ju oerhört stabilt på omfattande evidens och erfarenhet. Att få vara med om att se hur medarbetare på alla nivåer plötsligt börjar agera säkert och att det är förenat med en stolthet och glädje är ju en gåva som man sover gott på, varje gång.

Ny handbok i beteendebaserad säkerhet

Den första boken på svenska om BBS har just kommit ut på marknaden. Den är skriven av Astrakans egen lärare Erik Matton, psykolog och organisationskonsult tillsammans med Fredrik Rosengren, ingenjör och tidigare arbetsmiljöchef – tillsammans driver de behaviour design group.

Boken ger dig lättillgänglig teori och konkreta tips på genomförande av SAFE.

Här kan du köpa boken.

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron är Astrakant och skriver om OBM och förändringsarbete.