Effektmål – exempel & koppling till visionen

Över hälften av alla projekt ute i verksamheten misslyckas med att nå kvalitetskrav och riskerar att inte få de varaktiga effekter som var syftet vid projektets start.* Obefintliga eller underkommunicerade effektmål är den vanligaste anledningen till detta: de som jobbar i och kring projektet känner helt enkelt inte till vad projektet ska leda till. Då blir det svårt att prioritera rätt. En kommunicerad vision och effektmål är grunden för att lyckas med projektledning.

Vad är effektmål?

Effektmål är svaret på varför projekt ska genomföras. Exempel på effektmål är: ”konverteringen på hemsidan ska öka med 10%” eller ”98% av alla deklarationer ska vara inlämnade innan tidsfristen”. Ansvaret för att effektmålen uppfylls och följs upp är projektbeställarens. Om effektmålen är okända för projektledaren eller -medlemmar är det en varningsklocka. Antingen behöver beställaren hjälp att formulera affärsnyttan eller så kanske man ska fundera på om projektet verkligen är nödvändigt?

Tyvärr leder ofta dåliga beställningar istället till att projektledare improviserar utifrån vad som är rimligt eller återkommer med frågan om vad som ska prioriteras utifrån tid, kostnad och kvalitet. Oavsett vilken väg som väljs påverkas business caset och effektmålet.

Kontentan: Ju tydligare beställaren är desto mindre är risken att effektmål påverkas negativt under projektets gång.

Exempel Effektmål
Exempel på effektmål och projektmål

Olika sätt att formulera mål

Aktivitets-/Effektmål, Beteendemål med mera

Vad har företagets vision med effektmål att göra?

Ett sätt att säkerställa att projektet blir lyckat är att koppla det till företagets vision:
”Ett projekt ska  bidra med att föra verksamheten framåt utifrån mål och vision. Om visionen är tydlig så blir det lättare för projektbeställaren att sätta effektmål, projektmål och ställa krav på projektet. Detta bidrar till ökad förståelse i projektorganisationen för sin roll i helheten”, konstaterar Camilla Åkesson, erfaren IPMA-certifierad projektledare och ansvarig för projektledarutbildning hos Astrakan.

Camilla Åkesson – ansvarig för Astrakans Projektledarutbildning

Projektmål och effektmål

Projektmål inriktar sig på vad projektet ska uppnå. Effektmål inriktar sig på vad uppfyllelsen av projektmålen ska leda till. Man kan säga att effektmålen svarar på frågan varför – medan projektmålen löser frågan hur?

Ett exempel på projektmål (hur) är att ta fram en webbshop för att sälja skor medan effektmålet (varför) är att sälja 20 000 par skor varje år via webbshopen.

Det är projektbeställarens ansvar att båda dessa mål sätts och att projektorganisationen har koll på och delar bilden av målen. Projektledaren ansvarar sedan för att projektmålen uppfylls medan projektbeställaren alltid ansvarar för effektmålen.

I exemplet ovan är det helt nödvändigt att alla vet vad som ska uppnås så att inköp kan köpa, alternativt produktionen tillverka, de skor som behövs, att system för lagerhantering, utleveranser och betalningsfunktioner är på plats. Projektets roll är att skapa en webbshop där alla dessa delar tas hänsyn till och servas.

Ladda hem

Mallar för bättre mål

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Om du vill lära dig mer om projekt- och effektmål

        Utbildningen praktisk projektledning ger dig den metodik som är nödvändig för att leda projekt. Om du är ute efter mer läsning inom projektledning rekommenderar vi: att sätta höga mål, intressentanalys och att leda en ny grupp.

        *Källa: KPMG – Project Survey Sweden (2015)

        Christina Varenius, kommunikatör och författare till ”Marknad vs. sälj: uppgörelsen ”