Verksamhetsstyrning

Kursnummer: A1608 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 2 dagar
Kursavgift: 14 350 kr (exkl moms)
Ingår i en certifiering
Denna kurs ingår i : Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
Kursinnehåll »

Efter Astrakans utbildning i Verksamhetsstyrning…

 • Kan du sätta mål som leder mot verksamhetens syfte. Det innebär att personalens uppdrag blir tydligt och att de kan prioritera utifrån det som är viktigast för att skapa effekt.
 • Kan du hjälpa människor att förstå vad som behöver göras för att nå önskat resultat.
 • Har du en tydlig kedja från verksamhetens syfte ner till enskilda aktiviteter, som hjälper er att identifiera förbättringsmöjligheter och minska slöseri.
 • Kan du göra komplexa verksamhetsregler begripliga och användbara för verksamheten.

Verksamhetsstyrning för en smidigare organisation

Med fungerande målstyrning får ni signaler om hur organisationen presterar, utan att chefer konstant måste följa upp arbetet manuellt. Den stora fördelen med detta är att ni får loss mer tid till strategi och verksamhetsutveckling.
– Resultatet är en smidigare organisation som håller sig ajour med omvärlden.

Etablera nya beteenden

Vår utbildning i verksamhetsstyrning hjälper er att tydliggöra kopplingen mellan det ni gör och ert uppdrag. Vi ser till att ni har spårbarhet både när det gäller mängden arbete som utförs såväl som att det genomförs med rätt kvalitet. Detta underlättar etablerandet av nya beteenden och ger organisationen en gemensam riktning.

Gör det meningsfullt att prestera på jobbet

Tydliga mål innebär också att medarbetare vet vad som förväntas, detta underlättar självständiga beslut och stimulerar kreativitet. Vi människor är problemlösare av naturen; ställs vi inför en konkret utmaning så kommer vi att göra vad vi kan för att bidra till att lösa den. Helt enkelt för att det är då vi trivs bäst.
– Framgångsrik Verksamhetsstyrning handlar om att skapa förutsättningar för människor att vara sina bästa jag och att göra det meningsfullt att prestera på jobbet.

Vad gäller när? – Verksamhetsregler

Alla verksamheter har en mängd regler som ger ramar för hur vi kan agera.  Är reglerna otydliga resulterar det i fel och missförstånd. Astrakans beskrivningssätt för verksamhetsregler är lätt att förstå och hjälper människor att utföra sitt arbete effektivare.

Vem ska gå vår utbildning i Verksamhetsstyrning?

Du känner att det finns potential för att det ska hända mer i er verksamhet;

 • Genom att förändra beteenden.
 • Genom att höja kvalitén på det ni producerar.
 • Genom att skapa förutsättningar för personalen att leda sig själv.

Vanligt förekommande yrkesroller är Chefer, Affärs- och verksamhetsutvecklare, Kvalitetsansvariga, HR och förstås konsulter.

Boka »

Kursinnehåll

Om mål och verksamhetsregler

 • Varför är det viktigt
 •  Hur använder man mål och verksamhetsregler i verksamhetsutveckling

Målanalys och målmodellering

 • Vad är ett mål? Vad karakteriserar bra mål?
 • Skillnad mål – vision, syfte – verksamhetsidé
 • Nedbrytning, delmål, delsyften
 • Målanalys med grafisk modellering
 • Olika anledningar till att göra målanalys
 • Problem och möjligheter
 • Identifiera åtgärder/aktiviteter
 • Genomföra målmodellering – relation till andra analyser

Målstyrning av verksamheter

 • Mål och processer och organisation, Prioritering mellan mål, målkonflikter
 • Mätning
 • Målstyrning och implementering
 • Framgångsfaktorer för införande av målstyrning

Hitta och beskriva verksamhetsregler

 • Var och hur hittar man verksamhetsregler?
 • Regelkategorier
 • Vinster med att hantera verksamhetsregler som egna företeelser

Regelmodellering, slutsatsregler

 • Logiska operatorer
 • Regelmodeller
 • Sanningstabeller
 • Från text till modell, textanalys

Paketering/regelkomponenter

 • Reducera komplexitet
 • Återanvändning

Använda verksamhetsregler

 • Använda regler ihop med processer, begrepp och mål
 • Realisering av verksamhetsregler i informationssystem
 • Testunderlag

Förvaltning

 • Versionshantering
 • Konfigurationshantering
Boka »

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *