Kravspecifikation

Här hittar du artiklar som är till hjälp när du ska ta fram en kravspecifikation.

Att ta fram en kravspecifikation

Här hittar du olika sätt att formulera krav från funktionella till kvalitetskrav. Arbetar du med krav i större organisationer rekommenderar vi att använda informationsmodeller och andra typer av verksamhetsmodeller som stöd för kravspecifikationen.