Kravspecifikation

Här hittar du artiklar som är till hjälp när du ska ta fram en kravspecifikation.

Att ta fram en kravspecifikation

Här hittar du olika sätt att formulera krav från funktionella till kvalitetskrav. Arbetar du med krav i större organisationer rekommenderar vi att använda informationsmodeller och andra typer av verksamhetsmodeller som stöd för kravspecifikationen.

Utbildning för kravanalytiker

Program som ger både bredd & spetskompetens inom krav

  • Heltäckande kompetens inom krav: ta dig an komplexa arbetsuppgifter och öka möjligheterna till nya, mer utmanande, uppdrag
  • Behärska agil metodik, verksamhetsanalys i stora organisationer såväl som kvalitetskrav
  • Kartlägg, analysera och strukturera den information människor behöver för att kunna arbeta effektivt