Att sätta höga mål – ”Stretch goals”

Stretch goals, så kallade utökade mål, är mål som tycks svåruppnåeliga under rådande förutsättningar. Den korrekta översättningen skulle vara långsökta mål om det inte hade en negativ klang. Fördelarna med utökade mål är att de uppmuntrar kreativitet och utforskande. Att hitta nya sätt att förbättra processer eller utveckla produkter.

När ska jag som chef sätta höga mål?

Som ny chef i en grupp är det frestande att ta till högt satta, utökade, mål. Många känner säkert igen situationen från sitt yrkesliv, en ny chef kommer in och ser potentialen, vill göra avtryck och smäller upp mål som får människor att snegla osäkert på varandra.
– Som ny chef är det lätt att se vad det skulle innebära om alla arbetade optimalt, men i den första fasen behövs trygghet och segrar snarare än jakten på vita valar.

En lämpligare kandidat för utökade mål är tidigare högpresterande team som vaggats in i en lunk och går mycket på rutin. Där finns behovet av en ny målbild som gör arbetet och ansträngningen mer meningsfull.

Om att sätta mål

Kelly Odell resonerar om mål och positiva trender

Innan du sätter ett ambitiöst mål – tänk på att…

 • Om målet är så ambitiöst att det känns hopplöst kommer personalen att ge upp – jobba istället med delmål och försök skapa en positiv trend på väg mot det ambitiösare målet. Ditt jobb som ledare är att optimera personalens prestation – använd målen för att skapa sammanhang, väcka engagemang och förbättra prestationen steg för steg.
 • Högpresterande personal upplever ofta redan höga nivåer av stress – det är dessa som kommer att ta störst ansvar för att nå de höga målen och risken finns att du bränner ut verksamhetens topptalanger.
 • Högt satta mål får människor att tänka utanför ramarna på gott och ont – det finns en risk att detta leder till risktagande eller oönskade beteenden som går emot företagets värderingar. Typexemplet på detta är stressade säljteam som börjar göra dåliga affärer när de fått höga omsättningsmål.
 • Fundera på om målet innebär att ni ska göra mer av det ni redan gör eller om ni ska skapa något nytt, som att etablera en process eller utveckla en produkt. Gör det någon skillnad på vilka resurser som kommer att krävas? Vilka kommer att behöva ta störst ansvar?
 • Högt satta mål fungerar bäst när de inte är kritiska för verksamheten – skena inte iväg med målen för projekt som är direkt avgörande för företagets framtid då projektmedlemmarna redan befinner sig under press.
 • Även om det kan vara strategiskt riktigt med ett högt satt mål så behöver du ha rätt grupp människor för att ge dig ut i okänt territorium – stöttar ni varandra och har utvecklats tillräckligt som team för att ta er an detta?
 • Ta delsegrar och fira – här kan du läsa mer om delsegrar under ”att leda en ny grupp”.
 • Tänk igenom belöningar, lönebonusar ger inte alltid störst effekt när det gäller bekräftelse. När man talar om gåvor säger man att: ”det är tanken som räknas”. Alltså, att tanken bakom gåvan och att den är personlig är viktigast. Alla företag borde ta till sig det talesättet. Belöningar måste anpassas efter individuella behov och drivkrafter om det ska hjälpa teamet i jakten på ett högt satt mål.
 • Straffa inte misslyckanden – ni måste hitta nya sätt att arbeta för att lyckas. Att bestraffa ett misslyckat initiativ riskerar att släcka viljan till att ta initiativ och göra teamet passivt. Räkna med misslyckanden eller som Beckett sa: ”Try again, fail again, fail better.”
 • Ditt stöd som ledare måste matcha det ambitiösa målet – om du inte visar att prestationen är viktig genom att ge medarbetare stöd så är det lätt hänt att ditt budskap ses som tomma ord. Visa att det är viktigt att ni presterar och gör det genom att hjälpa dina teammedlemmar.
 • Var beredd på rädsla och motstånd – bemöt dessa känslor. När Churchill talade efter misslyckandet och reträtten vid Dunkirk så förskönade han inte, utan talade om vad de behövde åstadkomma, vad som skulle hända ifall de misslyckades och hur kampen i så fall skulle fortsätta. Ni ger inte upp, ni vet vad ni ska göra och arbetet fortsätter.

Sammanfattning – Utökade mål

Högt satta mål ska hjälpa er framåt genom att utmana vad ni tror är möjligt. I ett team som har en grundtrygghet men som behöver få fart på arbetet är höga mål lämpliga. Befinner ni er redan under press är det bättre att skapa trygghet och hålla sig till så kallade basmål som ger er enkla segrar och sedan bygga en trend därifrån.

Även dessa utökade mål bör brytas ned i delmål för att ge teamet segrar. Högpresterande personer kommer att utsättas för mest slitage och behöver minst lika mycket omsorg som de som underpresterar. Straffa inte misslyckanden, uppmuntra initiativ och se till belöningar är personligt anpassade och inte begränsade till pengar.

Astrakans utbildningar och mer inom området

Grundläggande verktyg och målstyrning för chefer hittar du på utbildningen Ny som chef och ledare. Mål på verksamhetsnivå med syfta att styra beteenden och utvecklingen mer övergripande får du på kurserna Verksamhetsstyrning, Förändringsledning och Affärsutveckling.

En bok som inte handlar enbart om mål men som ger väldigt värdefulla verktyg när det gäller styrning och att leda personal är Leif Anderssons ”OBM – ledarskapets psykologi.” Ett annat bra komplement är vårt kostnadsfria dokument om nyttovärdering.

Aaron skriver om grupputveckling och kommunikation
Aaron – sammanställer och förvaltar Astrakanmaterial.