Skillnaden mellan att vara chef och projektledare

Här hittar du en miniföreläsning om skillnaden i ledarskap mellan chefer och projektledare. Samt en genomgång av hur projektledarskap mappas mot olika ledarstilar på en övergripande nivå.

Skillnaden mellan chef och projektledare

Om vi tittar på ledarskapet i rollerna som projektledare eller linjechef så finns det en väsentlig skillnad: chefer har tillgång till mer makt och möjlighet att sätta villkor genom lönesättning och förmåner.

Samtidigt är det viktigt att veta att positiv feedback ger samma utslag i hjärnans belöningssystem som att få en rättvis monetär ersättning. Genom att ge mycket feedback kan du alltså som projektledare kompensera för att du inte har samma materiella belöningar att tillgå.

Dessutom har motivationsforskare hittat ett negativt samband mellan motivation och att tillföra pengar som morot för att utföra uppgifter (Deci, E. L. (1971). ”Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation”. Journal of Personality and Social Psychology. 18: 105–115).

Genom de mjuka bitarna i ledarskapet kan du som projektledare alltså kompensera för de ”hårda värden” i form av pengar och andra morötter linjechefer har större tillgång till. Det kan till och med leda till bättre resultat.

Miniföreläsning skillnaden mellan chef/projektledare

Mattias Ejbe är lärare i projektledarskap och Certifierad Senior Projektledare (IPMA B)

Fördelar för projektledare jämfört med chefer

En utmaning i många team idag är att de saknar gemensamma mål och att de egentligen inte behöver samarbeta för att nå målen. Man är främst team på pappret istället för i ordets rätta bemärkelse, inom teamforskning kallas detta för pseudoteam.

I projekt så finns det satta mål för vad projektet ska uppnå, milstolpar, uppföljning och dessutom bemannas projekt utifrån behov – det finns en tydlig plan för vad var och en ska bidra med och samarbete krävs för att kunna nå målet. Projektteam lever därför oftare upp till kraven för att vara ett riktigt team vilket innebär minskad risk för stress, misstag och olyckor jämfört med team som saknar gemensamma mål och rutiner för att utvärdera prestation och samarbete.

Vad är ett team jämförelser konsekvenser av team

Samband mellan ledarstilar i Full Range Leadership Model och projektledarrollen

Om vi utgår från full range leadershipmodel kan många av de aktiviteter vi förknippar med projektledning kategoriseras i det transaktionella ledarskapet: att tydliggöra vad som ska göras, när det ska göras och att skapa rutiner för riskhantering.

Samtidigt kan vi fånga upp den mest effektiva formen av ledarskap, transformativt ledarskap, i form av att stimulera gruppen intellektuellt i genom workshopar, nya arbetsuppgifter, att tala till det högre syftet med projektet och att få möjlighet att utvecklas som individ.

Snabbgenomgång - Full Range Leadership Model

Övergripande genomgång av ledarstilarna och deras effektivitet

Exempel - Ledarskapet i projekt kopplat till Full Range Leadership Model

 • Avvikelsebaserat Ledarskap:

  Riskhantering

  Korrigerande feedback

  Konflikthantering

  Spelregler

 • Villkorligt Förstärkande Ledarskap

  Planering

  Delegering & uppföljning

  Målformulering

  Milstolpar/Beslutspunkter

  Positiv feedback

  Grupproller

 • Transformerande ledarskap

  Intressentanalys och -hantering i workshopformat

  Aktivt lyssnande

  Coachning

  Risk- och möjlighetsanalys i workshopformat

  Leda med fokus på visionen – exempelvis i samband med förändring

   

Utbildning i projektmetodik

Bli trygg i rollen som projektledare

 • Lär dig det du behöver för att tryggt leda projekt inom ramar för tid och budget
 • Träna på ett fullskaligt projekt
 • Projektmetodik som matchar internationella krav och ger en bra start på projektledarkarriären

Projektledarpodden om förändring och projekt

Astrakanlärarna Kelly Odell och Mattias Ejbe talar om förändringsarbete:

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver om projektledning, grupputveckling och ledarskap.