Konflikthantering med 4L

Utbildning i konflikthantering som hjälper dig att kommunicera tydligare och lösa konflikter konstruktivt. Spar energi och pengar genom att förebygga konflikter och stävja känslosamma konfrontationer, gissningar och skitsnack. Bidra till starkare gemenskap, effektivare arbete, kreativitet och tydligare mål.

 • Kursid A1109
 • Kursavgift Utbildning erbjuds företagsinternt - kontakta oss för offert
 • Omfattning 2

Kurs i Konflikthantering med 4L

 • Landa - Öka kontrollen över konfliktsituationer genom självkännedom och förståelse för olika reaktioner.
 • Lyssna - Lyssna in och reda ut andras perspektiv i konflikter.
 • Lyfta - Bekräfta andra och visa att du tagit till dig det som sagts
 • Lämna - Bemöta och behärska starka känslor, lösa konflikter och nå överenskommelser

Konflikthanteringskurs med bas i KBT och Motiverande samtal

4L är en konflikthanteringsmodell som hjälper dig att styra bort från de negativa aspekterna av konflikter med hjälp av empati och förståelse. 4L står för Landa, Lyssna, Lyfta och Lämna. Strukturen bygger bland annat på MI motiverande samtal och KBT – kognitiv beteendeterapi.

Modellen utvecklades från början för att hjälpa personer med autism att hitta sätt att kommunicera men har sedan visat sig fungera mycket väl för ledare såväl som arbetsgrupper. Marianne Scheja, som utvecklat modellen och är lärare på kursen berättar: ”Det var när jag började arbeta med människor med kommunikationshinder som jag insåg hur otydliga vi alla är i vår kommunikation. Vi tror att vi är tydliga och blir irriterade när andra inte förstår oss. Men vill vi att andra ska förstå oss måste vi lära oss att kommunicera bättre”.

Varför är konflikter viktiga för vår utveckling?

Konflikter på jobbet kan vara destruktiva – men de erbjuder också en möjlighet att tillsammans lära oss av situationen och lösa problem. Alla arbetsgrupper går igenom olika utvecklingsfaser på vägen till att bli ett team. En del i utvecklingen är att hitta sin roll, etablera spelregler, komma in i rutiner och sätta ett gemensamt mål för vad arbetet ska leda till.
– Konflikter gällande hur uppgifter ska lösas är naturliga och hanterar vi dem på rätt sätt skapar vi tillit, gemenskap och hittar effektiva arbetssätt.

Alla konflikter är såklart inte av godo. Interpersonella konflikter – personliga konflikter mellan två eller flera människor – stjäl fokus från det som är viktigt, leder till otrygghet och kan i värsta fall hindra gruppen från att nå ett stadie där arbetet blir effektivt. Som ledare eller kollega behöver vi hitta sätt att hantera sådana situationer och styra om fokus mot det som egentligen är viktigt och går att göra något åt.

Kursen hjälper dig att bli tydligare i konfliktsituationer

På vår kurs i konflikthantering får du hjälp att bli tydligare i konfliktsituationer och vända dem till ett konstruktivt, gemensamt, problem. Du får verktyg för att skapa samverkan, reda ut orsakerna till konflikter och styra samtalet till sakfrågan – bort från blockeringar, prestige och destruktiva känslor. Utan att människor blir sårade eller känner sig överkörda och förbisedda.

Ladda hem dokument

Lättare med svåra samtal

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Upplägg för utbildningen Konflikthantering med 4L

        Du arbetar med de fyra stegen och får möjlighet att se dig själv från olika håll. Självkännedom, empatisk kommunikation, att visa respekt och ge bekräftelse och slutligen med att möta och behärska starka känslor, lösa konflikter och komma överens.

        Konflikthanteringsmodellen 4L
        LANDA – Självkännedom utifrån reaktionskarta
        LYSSNA – Empatisk kommunikation
        LYFTA – Visa respekt, bekräfta
        LÄMNA – Bemöta och behärska starka känslor, lösa konflikt, komma överens