Diplomerad Facilitator

Yrkesrollen som facilitator växer stort idag i arbetslivet –  internationellt men även i Sverige. Många organisationer har upptäckt nyttan med att leda möten på ett professionellt sätt med fokus på organisationens utveckling. Facilitering tar tillvara på engagemang och kreativitet hos medarbetare och chefer, vilket skapar motivation internt och förbättrar anpassningsförmågan till en alltmer komplex värld. Om du vill utveckla och utmana andra att bli bättre på problemlösning och kreativt tänkande så är det här utbildningsprogrammet för dig.
– Diplomerad Facilitator ger dig viktiga kompetenser för att tackla utmaningar som digitalisering, urbanisering och globalisering.

 • Kursid A2220
 • Kursavgift 37 600 kr (exkl. moms)
 • Omfattning 5

Lär dig facilitera enligt IAF:s (International Association of Facilitators) grundkompetenser

 • Samspel med kund
 • Planera för grupprocesser
 • Skapa och vidmakthålla delaktighet
 • Leda gruppen mot ett bra resultat
 • Bygga och underhålla professionell kompetens
 • Utforma positiv professionell attityd

Ladda ner

Guide för bättre möten

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Startdatum för programmets delar

        • Facilitering

         Nästa tillfällen: 2024-09-02 (Online) | 2024-10-23 (Stockholm)
        • Facilitering Steg 2

         Nästa tillfällen: 2024-10-07 (Online) | 2024-11-27 (Stockholm)

        Facilitator – En yrkesroll som växer

        Som Diplomerad Facilitator har du förmågan att leda möten på ett sätt som säkerställer nyttan och tillvaratar deltagarnas kunskap och erfarenhet. Programmet omfattar vår grundkurs i facilitering samt fördjupningskursen Facilitering steg 2. Vi tränar dig utifrån internationella krav på facilitatorer och ger dig verktyg för hur man planerar, genomför och följer upp arbetsmöten på ett engagerande sätt. Du får även lära dig hur du skapar ett klimat för att få alla att komma till tals och bygga vidare på varandras idéer, hur du kan leda diskussioner av analytisk karaktär när deltagare tycker olika och hur du får grupper att tillsammans skapa resultat.

        Vem vänder sig programmet Diplomerad Facilitator till?

        Du siktar på att bli en riktigt bra facilitator och vill få ett kvitto på din kompetens. Som Diplomerad facilitator ska du känna dig trygg med att ta en framträdande roll som facilitator och kunna planera och leda flera olika typer av möten – stora som små.

        Praktiskt
        Programmet innebär en rabatt om 17% på de utbildningar som ingår (värde 7 700 kr, ex. moms). Utbildningarna ska vara genomförda inom arton månader efter det att programmet bokats.

        Förbättringspotentialen när det gäller möten

        Dåliga möten är den största tidstjuven i svenskt arbetsliv och skapar till råga på allt stress och dålig arbetsmiljö. Bara vissa kommer till tals och kreativiteten blir lidande när powerpointslides passerar revy framför våra ögon. Den goda nyheten är att de flesta verksamheter vill förbättra sina möten. Det finns en stor nyfikenhet när det gäller att hitta nya kreativa former för att skapa engagemang och bidra till problemlösning. Att förbättra möteskulturen kan spara upp till 18 timmar i veckan för varje chef – det vore en stor seger för många verksamheter där personalen sliter med tidsbrist.

         

        Upplägg för programmet Diplomerad Facilitator

        1

        Steg 1

        Utbildningen facilitering ger dig praktisk och teoretisk grund i mötesledning med fokus på arbetsmöten. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang.

        2

        Steg 2 och Examination

        Fördjupning i Facilitering – övningarna bygger på ett verksamhetsutvecklingscase. Du får träning utifrån de sex grundkompetenser som krävs för IAF-Certifiering och får leda en workshop med metodanvisningar och coachning från lärare.

        Såhär examineras du:

        •  Test gällande grundkunskaper inför utbildningen i Facilitering (fördjupning workshopledning)
        • Genomförande av workshop

        Därför behövs det facilitatorer

        För att utveckla verksamheten krävs förståelse för både strukturer och människors drivkrafter. Det räcker dock inte med kunskap om VAD utan även HUR detta ska gå till i möten med människor. Att förbereda och leda möten mot överenskomna mål. En facilitator tar tillvara på kunskapen i hela rummet och skapar engagemang i viktiga frågor. Ett engagemang som lever kvar även efter möten och som ger energi i samband med förändringsarbete.

        Att vara Diplomerad Facilitator är ett kvitto på att du som facilitator kan skapa engagemang, hantera besvärliga situationer och leda mötesgrupper till resultat.

        Pia Villför Larsson

        Pia Villför Larsson

        Certifierad enligt IAF och programansvarig

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.