Facilitering Grundutbildning

Utbildning i facilitering som ger dig verktyg för att leda effektiva och engagerande möten. Verktygen går enkelt att tillämpa på fysiska, digitala och hybridmöten. Särskilt fokus ligger på arbetsmöten som driver verksamheten framåt. Angrip förändringar, problem och affärsutveckling med gemensam kraft genom olika workshopupplägg.

 • Kursid A2205
 • Kursavgift 18 300 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Efter utbildningen i facilitering

 • Kan du...

  • Planera och leda arbetsmöten mot överenskomna mål
  • Skapa delaktighet, kreativitet och ägarskap hos deltagarna
  • Skapa riktigt bra mötesupplägg oavsett hur mötet genomförs (fysiskt, online eller hybrid)
 • Förstår du...

  • Facilitatorns ansvar och vilka förutsättningar du behöver för att göra ett bra jobb
  • Gruppens roll och hur du kan hantera  olika besvärliga mötessituationer
 • Har du...

  • Checklistor och mötesverktyg för olika typer av möten
  • Verktyg för mötesplanering
  • Provat på idégenerering, problemanalys och prioritering i grupp
  • Planeringsverktyg och körscheman för längre möten och workshopar
  • Faciliterat tillsammans med andra och fått återkoppling på ditt ledarskap

Facilitera effektiva möten

Bli trygg i rollen som facilitator med beprövade mötesupplägg och verktyg. Led allt från besluts- och informationsmöten till arbetsmöten på plats, online eller i hybridformat.

Vår utbildning i facilitering ger dig en praktisk och teoretisk grund med speciellt fokus på arbetsmöten. Träna på viktiga färdigheter, smarta mötesupplägg och olika sätt att skapa engagemang. Du får även tips för digitala och hybrida möten.

Lyckas med att:

1

Hitta den röda tråden

Rikta uppmärksamheten mot det som är viktigt för att nå resultat. Utbildningen ger dig upplägg för flera olika mötestyper: informationsmöten, beslutsmöten, problemlösningsmöten etc.
Se till att upplägget för mötet harmoniserar med det resultat ni vill uppnå.

2

Komma till skott!

Se till att möten faktiskt leder till handling. Det är lätt att sitta i en ledningsgrupp och besluta om saker, under utbildningen får ni verktyg för att skapa spårbarhet och följa utvecklingen av verksamheten.

3

Leda effektiva möten

Förbered strukturerade möten utifrån formeln SMARR: Syfte, Mål, Arbetsgång, Roller, Regler

Genom att tydliggöra varför ni är samlade och på vilket sätt var och en ska bidra skapas förutsättningar för ett aktivt deltagande.

Utbildningsledare & facilitator

Pia Villför Larsson är internationellt certifierad (IAF) inom facilitering och har även en Master i facilitering. Pia är en av Sveriges mest erfarna facilitatorer och har erfarenhet av att arbeta som facilitator i samband med grupputveckling, förändringsledning, verksamhetsutveckling och ledningsgruppsarbete.

Ingår i utbildningsprogram

Utbildningen är steg 1 i vårt program Diplomerad Facilitator.

Handbok i facilitering

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda en kortare workshop med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.
Kursen är metodoberoende vilket gör den till ett bra komplement till exempelvis modelleringskurser eller metodfokuserade kurser.
Utöver underlag för övningar ingår även handboken ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering” av Pia Larsson och Maria Eliasson.

Varför behöver vi bli bättre på mötesledning?

Svenskt arbetsliv spenderar i snitt 25% av sin arbetstid i möten, chefer 50-80% och ett flertal undersökningar vittnar om att inte mer än 50% av möten uppnår syfte och mål. Det är en stor investering som helt enkelt inte används optimalt. Små ändringar kan ge stora effekter i vardagen!

Pia Villför Larsson

Pia Villför Larsson

Utbildningsansvarig – Master i facilitering

Kursinnehåll facilitering

 • Olika typer av möten

  Grundtips för informationsmöte, avstämningsmöte, beslutsmöte och sedan zoomar in på arbetsmöten.

 • Framgångsrecept för olika typer av möten

  SMARR och körschema.

 • Neutralt förhållningssätt

  Facilitatorns roll och uppdrag i mötet

 • Hjälpmedel för att skapa bra engagemang och delaktighet i gruppen

  Tekniker, arbetsformer, öppet protokoll, lyssnartekniker, material, metoder, reflektion.

 • Öka interaktiviteten och samskapandet

  Övning i att involvera, skapa engagemang, analysera tillsammans samt fatta gemensamma beslut – idégenerering, problemanalys, beslutsmatris

 • Mötesprocessen

  Checklista före, under och efter ett möte.
  Övning i att planera ett möte.
  Tips för digitala/hybrida arbetsmöten

 • Övning i att planera ett möte

 • Mötesmetoder

  Vi går igenom några användbara mötesmetoder: Café, POOL-analys, kostnad/effektanalys m.fl.

 • Gruppens dynamik

  Modell för olika drivkrafter i mötet.

 • Hantering av besvärliga situationer på möten

  Grundmodell och exempel
  Övning i att hantera besvärlig situation
  Reflektion kring egna situationer

Formel för effektiva möten

SMARR är en mötesformel utvecklad av Facilitatorhuset och utbildningsledaren Pia Villför Larsson. Formlen fungerar för det enkla mötet såväl som det med hundratals deltagare.

 • Syfte – Varför är vi här?
 • Mål – Vad ska vi åstadkomma?
 • Arbetsgång – Hur ska vi nå dit?
 • Roller – Vad ska var och en tillföra?
 • Regler – Hur samarbetar vi och vad måste vi förhålla oss till?

modell mötesledning bättre möten

Skicka ut agendan med SMARR på förhand, gå gärna igenom formeln även vid uppstarten av mötet så att alla vet vad som gäller.

Källa: Facilitatorhuset

Kostnadskalkylator för möten

Vad investerar ni i möten? Många verksamheter har policys för inköp och resor men sällan en mötespolicy som regler under vilka förutsättningar man kallar till möten.

Här kan du göra en enkel uträkning av kostnaden för ett enskilt möte:

Vad kostar mötet?

0 kr

Beräknat enligt EUs definition av medelstort bolag: 250 anställda, omsättning 460 000 000. För kalkyl för din verksamhet - fyll i er omsättning och antal anställda.

Jag fick verktyg för att förbereda och leda möten strukturerat

Jag håller workshops med företrädare för olika organisationer, allt från politiker till fastighetsägare och företrädare för handeln. Möten som ska leda till en plan och gemensam bild av utvecklingen i kommunen/regionen framöver.

Inför kursen var mina förväntningar relativt höga då den rekommenderats av en tidigare kollega. Förväntningarna infriades och jag fick verktyg för att förbereda och leda möten strukturerat, både för mindre och större samlingar. Utbildningen gav också en mängd verktyg och tips, bland annat isbrytare för nya grupper. Isbrytarna har jag använt framgångsrikt även utanför yrkeslivet, bland annat i min roll som ledare för med ett fotbollslag bestående av åttaåringar som inte kände varandra

Anna Mocsáry

Anna Mocsáry

Konsult/Analytiker Hui Research

Flytta fokus från pratkvarnarna

Jag jobbar med verksamhetsutveckling i form av processutveckling, genomlysning, kartläggning av arbetsflöden. Jag jobbar även som stöd till processägare och som facilitator på olika möten.

Den nytta kursen gett mig är att jag har fått nya insikter om hur man rör sig i rummet.
Hur man flyttar fokus från ”pratkvarnar” till att komma tillbaka till syftet med mötet. Att använda olika typer av metoder och verktyg för att åskådliggöra uppgiften och för att kunna dokumentera på ett tydligt sätt.

Tips på hur man kan nyttja material, pennor, färger av olika slag. Hur man planerar och lägger upp körschema för att få ett bra och effektivt möte.

Att använda parkeringslista för saker som hamnar utanför agendan. Lära mig att hålla fokus på syftet med mötet.

Agneta Elison

Agneta Elison

Förändringscoach vattenfall

Effektiva lösningar på kundernas behov

Jag jobbar med försäljning. I mitt jobb ingår att identifiera kunders behov. Workshop är ett viktigt verktyg för mig och mina kunder för att hitta effektiva lösningar på kundernas problem/behov.

Den nytta kursen gett mig är att jag har fått ökad kunskap om olika tekniker att använda för att fånga in idéer, krav och förslag och även blivit mer trygg i att hålla i en workshop.

Michael Björnbäck

Michael Björnbäck

Kundansvarig på Applicate

Lärde mig massor

Detta var en kanonkurs! Jag har fått fler verktyg och idéer för att få igång deltagare i workshops så att dom känner ägarskap och engagemang för uppgiften.
Jag har även förstått vikten av att skilja på mål och syfte, dvs ställa fler frågor till beställaren för att reda ut vad som förväntas komma ur workshopen.
Har dessutom förstått vikten av att jag kräver deltagare som kan bidra till workshopen.
Jag lärde mig massor!

Malin Ahltin

Malin Ahltin

Systemansvarig Trygg Hansa Försäkring

Fördelar med olika metoder

Jag kommer ofta i kontakt med olika grupper där jag hjälper medlemmarna att utreda mål och syfte.

Jag trodde tidigare att ”brown paper-analys” var det bästa verktyget, men Facilitering av effektiva möten – workshopledning gav mig många fler verktyg för att facilitera ett utvecklingsarbete.

Jag lärde mig även förstå fördelarna med de olika metoderna, samt när de fungerar bäst.
Jag känner att min verktygslåda har utökats ordentligt.

Monica Anderberg

Monica Anderberg

Process Designer Ericsson

Vad är facilitering?

Facilitering är en bred kompetens som innebär att planera och leda möten, workshopar och utbildningar för att hjälpa grupper att nå sina mål. En viktig del i facilitering är att designa mötet utifrån syfte, mål och målgrupp – alla människor har inte samma förutsättningar och som facilitatorer behöver vi se till att alla kan delta aktivt och bidra.

Facilitering bidrar med en viktig, mjuk, kompetens i arbetet med att utveckla verksamheten och hjälper oss att skapa engagemang i förändring, att vi bjuder in och inkluderar människor så att vi faktiskt tar tillvara på mångfald och kan vända och vrida på möjligheter och problem utifrån flera perspektiv.

Frågor och svar

 • Målgrupp för utbildningen?+

  Kanske passar något av detta in på dig? I så fall rekommenderar vi dig vår utbildning.

  Du…

  • vill utveckla din förmåga att planera och leda effektiva möten
  • arbetar sannolikt som förändringsledare, chef, projektledare, konsult eller utvecklare
  • vill få ut mer av arbetet i din ledningsgrupp
  • har tröttnat på ineffektiva möten
  • vill gå igenom grunderna i facilitering och lära dig olika verktyg så att du kan variera upplägget på dina möten
  • sätter värde på att träna intensivt ihop med likasinnade och ta del av deras erfarenheter
  • vill arbeta som facilitator
 • Pedagogiskt upplägg+

  Alla som deltar på utbildning för träna på att leda möten och feedback både från lärare och deltagare.

 • Förkunskapskrav+

  Inga förkunskaper krävs.