Facilitering Fördjupning Workshopledning

Utbildning i facilitering för dig som vill kunna ta en framträdande roll som facilitator och ha ett kvitto på din kompetens. Utbildningen förutsätter att du gått vår grundutbildning i facilitering: Mötesledning eller motsvarande. 
Fördjupningskursen bygger på internationell standard och ger en stabil grund för den som vill gå vidare och certifiera sig enligt IAF (International Association of Facilitators). Innan kursstart förväntas du skicka in svar på grundläggande frågor kring facilitering.

 • Kursid A2206
 • Antal dagar 3
 • Kursavgift 20 750 kr (exkl moms)

Efter vår utbildning i facilitering

 • behärskar du de 6 grundkompetenser som krävs för internationellt certifikat enligt International Association of Facilitators (IAF), www.iaf-world.org

 • känner du dig trygg i att ta en framträdande och ledande roll som facilitator och workshopledare

 • behärskar du verktyg för att leda grupper mot beslut och hantera besvärliga situationer

 • har du förståelse för gruppdynamiska processer enl. Susan Wheelans modell IMGD

 • har du fått en tydlig utvecklingsplan mot att bli en vassare facilitator/workshopledare

Facilitering som lever upp till internationella krav

Utbildningen ger dig ökad kompetens som facilitator baserad på internationella krav (IAF).  Utifrån dessa får du lära dig att tillämpa en stor mängd metoder och verktyg.
– Upptäck styrkan hos dig själv och vad du behöver för att växa ytterligare som facilitator.

Efter utbildningen har du en djupare förståelse för gruppdynamiska processer. På vilka sätt du kan leda grupper mot beslut och hantera besvärliga situationer. Du får även arbetssätt för att frigöra kreativitet och arbeta med grafisk facilitering för ökat engagemang i möten.

 

Ladda hem

Tips för bättre facilitering

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Casebaserad utbildning i facilitering

  För att göra praktiken levande arbetar vi runt ett case där vi jobbar med verksamhetsutveckling för ett företag. Du som deltagare får förbereda och genomföra en workshop som genomförs med metodanvisningar och coachning från läraren. Varje övning avslutas med feedback från deltagarna. Utifrån internationell standard tar vi fram ett underlag för dig som ger svar på vilka egenskaper du behöver vässa för att bli en facilitator i världsklass.

  Modell vad är facilitering

  Sex huvudkompetenser i faclitering

  IAF:s grundkrav på facilitatorer

  Bok med inriktning på avancerad facilitering ingår

  I kursmaterialet ingår boken ”Advanced Facilitation Strategies – Tools & Techniques to master difficult situations” av Ingrid Berns. Kursdeltagaren förväntas göra förberedelser som skickas till deltagarna i god tid innan kursstart.

  Vem riktar sig kursen till? Du...

  • har erfarenhet av och kan grunderna facilitering/workshopledning

  • vill fördjupa din teoretiska och praktiska kunskap i facilitering och få kännedom om hur du kan utvecklas i din facilitatorroll

  • är ledare eller har en specialistroll, exempelvis som: projektledare, förändringsledare, kommunikationsansvarig, processledare, lean facilitator, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller linjechef 

  Frågor? Bli kontaktad av sakkunnig

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Kursupplägg - Facilitering

  • Träning i facilitering utifrån sex grundkompetenser enligt IAF (International Association of Facilitators)

   Samspel med kund
   Planera för grupprocesser
   Skapa och vidmakthålla delaktighet
   Leda gruppen mot ett bra resultat
   Bygga och underhålla professionell kompetens
   Utforma positiv professionell attityd

  • Moment

   Kreativitet
   Gruppdynamik
   Förberedelse av workshop
   Att leda gruppen mot konsensus
   Konflikthantering
   Genomförande av workshop 1-3
   Genomförande av workshop 4-6
   Facilitering i förändringarbete
   Grafisk facilitering
   Varje deltagare får leda en workshop med efterföljande återkoppling från gruppen.