Effektivare kommunikation och samarbete

Kursen Effektivare kommunikation och samarbete riktar sig till dig som vill ta ansvar för ditt medarbetarskap och påverka andra i rätt riktning. En ledarskapsutbildning för dig som inte är formell chef. Med hjälp av kommunikationstekniker och grundläggande psykologi med beteendeperspektiv: svaret på varför vi människor gör som vi gör. Du får lära dig att göra tydligare överenskommelser, motivera andra och ge uttryck för dina behov och vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med ditt uppdrag. Såväl som hur du hjälper andra att ”tala ur skägget” och uttrycka sina behov för att kunna uträtta kritiska uppgifter i tid. Du får även verktyg för att utveckla din etiska kompetens och hantera negativa beteenden: härskartekniker, trakasserier och aggressioner.
– En utbildning för dig som vill vara spindeln i nätet i högpresterande team samtidigt som du bidrar till en schysst och bättre arbetsplats.

 • Kursid A1201
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 2

Efter utbildningen Effektivare kommunikation och samarbete kan du...

 • Tillämpa kommunikationsmodellen 4L för att skapa engagemang och gemenskap såväl som att hantera konflikter och svåra samtal läs mer om kommunikationsmodellen nedan
 • Kommunicera effektivt genom att: göra tydligare överenskommelser, pusha dina kollegor utifrån deras drivkrafter och ge uttryck för vad du behöver för att lyckas i din roll.
 • Bemöta negativ kommunikation och beteenden: härskartekniker, trakasserier och aggressioner.
 • Stötta värdegrunden och bidra till bättre arbetsmiljö med hjälp av etisk kompetens
 • Öka din kännedom om grundläggande psykologi med beteendeperspektiv – varför reagerar vi människor som vi gör
 • Anpassa din kommunikationsstil för att förenkla samarbete med andra.
 • Ge feedback – så hjälper du din chef och dina kollegor att utvecklas

Effektiv kommunikation – bättre samarbete

En ledarskapsutbildning för dig som inte är en formell chef eller ledare – men som i ditt medarbetarskap vill bli bättre på att kommunicera och samspela med andra. Effektiv kommunikation handlar om att ställa frågor och att aktivt lyssna för att sätta sig in i andras behov. Vi människor är inte alltid experter på att utrycka vad vi egentligen vill och behöver – den här kommunikationsutbildningen hjälper dig att gå rakt till kärnan och göra överenskommelser som ser till att rätt arbete blir utfört – i rätt tid.

Kommunikationsmodell för Effektiv Kommunikation: 4L

Kommunikationsmodell effektiv kommunikation

Kommunikationsmodellen 4L bygger på retorik och beteendevetenskap utifrån MI (Motivational Interviewing), psykoteknik, KBT och retoriska modeller men är anpassad för att lättare kunna tillämpas i yrkeslivet såväl som privat. 4L –  Landa Lyssna Lyfta Lämna – är en mall som ger en tydlig och enkel struktur för motiverande samtal och som är lätt att öva in och applicera i arbetet.

Feedback för att motivera och utveckla andra

Ordet motivation kommer från latinets ”movere” – att sätta i rörelse. Motivation är det som aktiverar oss och får oss att göra det vi gör. Det enklaste sättet att öka motivationen hos andra är att se till att de får återkoppling på det arbete de gör. Att insatser uppmärksammas och belönas. Under utbildningen går vi igenom hur du kan använda dig av feedback för att öka motivationen hos andra och på vilket sätt den behöver utformas för att ge bäst effekt.

Vem ska gå vår utbildning i effektiv kommunikation?

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt medarbetarskap för att få till enklare samarbeten och en bättre vardag för dig själv och ditt team. Du förstår vikten av goda relationer och tydliga överenskommelser för ett effektivt arbetsklimat.

Bland kursdeltagarna hittar du: koordinatorer, specialister, ansvariga för upplärning och andra som vill ge bränsle åt ett motiverat och effektivt team.

Etisk kompetens & Empowerment

Privat och i yrkeslivet möter vi ibland negativa beteenden. Härskartekniker för att osynliggöra eller trycka till någon, mobbning, trakasserier, aggressioner eller brott mot vår gemensamma värdegrund. Att bemöta och problematisera dessa kan kännas obehagligt – det rör sig om svåra samtal som kan leda till konflikt. Därför får du träning i motstrategier för att bemöta härskartekniker såväl som generell träning i konflikthantering.

Etisk kompetens är att;
– ta itu med meningsskiljaktigheter
– se till att vi följer vår värdegrund
– kunna ta till motstrategier när det gäller härskartekniker.

Empowerment, egenmakt,  kommer av att vi blir bättre på att hantera svåra situationer och inte låter mobbning och trakasserier genomsyra vår arbetsmiljö. Egenmakt är en hygienfaktor för att vi ska trivas på jobbet och känna oss motiverade. Att kunna lösa kommunikationsproblem effektivt frigör tid och energi till viktigare saker: våra kunder och att utveckla verksamheten.

Hur kommunicerar du effektivt?

Marianne Scheja är KBT-utbildad terapeut, regissör och ansvarig för Astrakans kommunikationsutbildningar. Som konsult hjälper hon företagsledare att bli tydligare i sin kommunikation och agerar som stöd vid konflikthantering och kriser.

”När du är säker på HUR du ska lyssna och lyfta andra blir du mer respekterad. Personer som känner sig förstådda och respekterade, respekterar och vill lättare förstå dig. Chansen är då större att de faktiskt lyssnar på dig, tar in viktig information och vill ge sitt yttersta i ert samarbete. Genom att följa kommunikationsmodellen 4L ser du till att lyssna på och i första hand lyfta andra för att sedan kunna lämna ditt budskap och nå en överenskommelse.”

Varför behövs etisk kompetens och argumentation?

”Etiska koder kräver tolkning och anpassning. Kring ett moraliskt problem är det svårt att avgöra vilken lösning som är rätt eller fel och konflikten brukar vara mycket starkare än vid ekonomiska eller tekniska problem.

Det behövs ett riktigt hanterande – en etisk argumentaion – av moraliska frågor för att kunna undvika skandaler som kan påverka företagets immateriella tillgångar såsom varumärke och goodwill, vilket kan bli mycket kostsamt eftersom alla inblandade i en organisation; kunder, anställda, ägare och även samhället drabbas.

Etisk argumentation innebär förmågan att leda en effektiv empatisk dialog. Det handlar om att kunna ta sitt ansvar och att i god tid kunna ingripa, innan situationen blir allvarlig och hamnar utanför ens kontroll.”

 

Marianne Scheja

Marianne Scheja

Utbildningsansvarig - KBT-utbildad terapeut, regissör och skådespelare

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Innehåll - under workshopen i effektiv kommunikation arbetar vi med

 • Kommunikationsteknik

  Aktivt lyssnande
  Spegling – så visar vi att lyssnat och kvalitetssäkrar kommunikationen
  Assertivitet – tydliggör dina behov och vad som krävs för att kunna utföra uppgifter
  Olika Kommunikationsverktyg
  Feedback
  Att ge feedback till sin chef

 • Bemöta negativa beetenden

  Härskartekniker – motstrategier
  Kommunikationsmodellen 4L
  Konflikthantering & svåra samtal
  Jag-budskap