Värderingsstyrt Ledarskap

Det pratas om värderingar; företagets värderingar är viktiga för utvecklingen av verksamheten. Det är viktigt med en gemensam värdegrund. Kärnvärden. Mission. Värdepolicy. Värdeord. Att ledarskapet är värderingsstyrt och bidrar till en positiv företagskultur. Men vad är detta och varför är det nödvändigt? Hur ska man få hela företaget att arbeta efter värdeorden?

Är det egentligen så viktigt med värderingsstyrt ledarskap?

Svar ja. Det är viktigt. Verksamheter som har medarbetare som vet vad man gör, varför man gör det och på vilket sätt det ska göras går betydligt bättre än verksamheter där samma medvetenhet inte finns. Därför är det viktigt att som chef leda utifrån verksamhetens värderingar.

Arbetet med värderingsstyrt ledarskap får aldrig upphöra

Kruxet i många företag är att det antingen inte finns definierade värderingar eller att de inte är spridda, förstådda och anammade av medarbetarna. Ju större ett företag är desto svårare är det att nå ut och då är det väldigt viktigt att värdegrunden finns där och att alla förstår vad det innebär för just dem.

Det kan vara lättare sagt än gjort, men det är nödvändigt för att kunna utvecklas. Det är ett aldrig avslutat arbete, man måste hela tiden påminna, fylla på, vidareutveckla. Vad betyder exempelvis kvalitet och kundfokus för receptionisten, säljavdelningen, inköp och produktionen? Vad betyder det idag och vad betyder det imorgon, när förutsättningarna på marknaden kanske har ändrats. Värderingarna är samma men sättet att arbeta med dem kan växla – det viktiga är att arbetet med värderingar aldrig får upphöra.

Lotta Fogel

Lotta Fogel

Ledarskapsutvecklare

Hur sprider vi värderingarna i verksamheten?

Man utgår från de värderingar som finns i företaget, finns inga så börjar arbetet med att ta fram dem. Sedan arbetar man sig igenom organisationen; först ledningen och så ut på avdelningsnivå. Respektive chef arbetar med sina medarbetare för att först få dem förstå och anamma orden och dess innebörd. Sedan kommer beteendefasen; hur ska var och en arbeta med just sitt arbetsområde för att kunna uppfylla värderingarna. Och till sist; vad behöver man förändra i sitt arbetssätt/beteende för att kunna motsvara företagets värderingar.

Ladda ner dokument - Verksamhetsstyrning på mänskliga villkor

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Så arbetar du med värderingar utifrån verktyget VIBB

        • 1
         Värdering – vilka är våra värdeord/grundvärden?
        • 2
         Innebörd – Vad innebär de för oss? Varför är de viktiga?
        • 3
         Beteende – Hur märks detta i vårt beteende/ det vi gör varje dag?
        • 4
         Beteendeutveckling – Vad behöver vi förändra/utveckla för att än mer bete oss/arbeta utifrån vår värdegrund?